Poutník Mágův deník

 Cvičení sluchu

 

Uvolni se. Zavři oči.

V průběhu několik minut se snaž soustředit na všechny okolní zvuky, jako by to byly nástroje, které hrají v orchestru.

Ponenáhlu rozlišuj každý zvuk zvlášt. Soustředuj se postupně na jeden po druhém, jako by hrál jen jeden nástroj. Okolní zvuky se snaž z mysly vyloučit.

Při každodenním provádění tohoto cvičení začneš slyšet hlasy. Nejdřív budeš myslet, ž jsou výplodkem tvé představivosti. Pak objevíš, že jsou to hlasy minulých, současných a budoucích osob, jež se podílejí na Paměti času.

Minimální trváni: 10 minut.