Osobně jsem navštívila několik léčivých studní

LURDY  A DALŠÍ LÉČIVÉ STUDNĚ A PRAMENY SPOJENÉ S BOHYNĚMI A SVATICEMI

Doreen Virtueová, Ph.D.

 

Za čtyř živlů byly voda a země považovány za ženské a vzduch a oheň jako mužské živly. Ženy, jakožto ty které rodí děti, jsou spojeny s život dodávajícími toky řek, potoky, prameny a studněmi. Napříč kulturami je voda symbolem plodnosti a blahobytu. Je proto logické, že naši předchůdci vybudovali na počest ženských bohyň a světic svatyně.

Archeologové objevili vodní studně s duchovními a náboženskými tématy, které se datují do pozdní doby bronzové, o kterých se předpokládá, že mají léčivé vlastnosti. Základ slova pro anglické pojmenování studně – well je wella. Wielle nebo waella v písmu gotickém znamená „přírodní pramen“ nebo „pohyblivá voda“. Léčivou studní může být termální pramen nebo počátek řeky nebo potoka. V Evropě je hojnost řek pojmenovaných po bohyních zdraví. Je to například Dunaj (pojmenovaná po keltské bohyni Danu) a řeka Seina (svůj název získala po bohyni uzdravování Sequané). Léčivé studně a prameny můžete nalézt po celém světě, ale především se nacházejí v Evropě. Irsko má údajně více než 3 000 léčivých studní. Mnoho z nich je zasvěceno Brigit, bohyni uzdravování, která byla později katolickou církví přijata a prohlášena za svatou.

 

Nejznámnějším léčivým pramenem jsou bezpochyby Lurdy v jižní Francii, které jsou zasvěcené Marii. Vědci v Lurdách potvrdili 66 uzdravení a je odhadováno na 50 neověřených vyléčení za měsíc.

Dalším známým léčivým pramenem je Bath v Anglii. Tato 10 tisíc let stará svatyně byla původně postavena na počest římské bohyně Minervy a později byla určena kelstké bohyni vody Sulis.

Mnoho léčivých studní bylo vytvořeno během předkřesťanských dob. Byly zasvěceny hinduistickým, římským, keltským, egyptským, májským a dalším bohyním (a občas bohům), aby si je lidé usmířili a tímto je žádali o laskavost, uzdravení, proroctví a ochranu. V průběhu křížových výprav bylo mnoho evropských studní přesvěceno pro svaté. Římské a keltské studně věnované bohyni Coventině byly přeměněny na „studně přání“. Dřívější římský zvyk vhazování obětních zvířat do studně, aby si lidé získali Conventininu přízeň, byl nahrazen házením mincí nebo plovoucími děkovnými svíčkami pro štěstí.

 

Určité studně a s nimi spojené bohyně a svatí získali pověst, že mají léčivé účinky. Mnohým takovým místům byly přisuzovány zázračné schopnosti léčit zrak, ale někteří lidé věří, že to má co dočinění s obsahem vitaminů a minerálů ve vodě. O jiných se zas tvrdí, že mají účinek na plodnost, léčí bolesti zubů, nemoci kůže a další nemoci a zranění.

Osobně jsem navštívila několik léčivých studní, které byly zasvěceny bohyním a svatým. Pokaždé jsem v okolí těchto vod zaznamenala intenzivní vjemy pozitivní energie. Návštěva studně (známé jako „jeskyně“) v Lurdách byla pro mě obzvláště silným zážitkem. Stát blízko vody bylo pro mě tak intenzivní, jako bych byla v pokoji plném magnetů, které z mého těla, duše a emocí vysávaly nečistoty. Byla jsem svědkem, jak lidé přijeli na lehátku a sledovala jejich zářivé úsměvy, když je jejich sestřičky v posvátných vodách koupaly. Trochu vody z Lurd jsem si vzala domů a lahvičky darovala přátelům. Jedna přítelkyně mi sdělila, že jakmile polila vodou zraněné místo, okamžitě se uzdravilo.

Vědci provedli studie vlastností, účinků a přítomnosti elektrických polí v Lurdách a i v dalších léčivých studních. Dr. Enzo Ciccolo, biolog na Milánské univerzitě, shromáždil vodu ze studní, kde se zjevila svatá Panna Marie – Lurdy, Medžugorje v Chorvatsku, Fatima v Portugalsku a Montichiari a San Damiano v Itálii.

Dr. Ciccolo smíchal malá množství těchto mariánských vod (pojmenováno po svaté Marii) s normální vodou z vodovodního kohoutku. Vodivost, pH a oxidačně-redukční potenciál vody z kohoutku se přidáním mariánské vody ihned upravil. Výzkumník A. Ansaloni také zjistil, že pH vody z vodovodu se snížilo přidáním jedné jednotky vody z Lurd ke 400 000 jednotkám vodovodní vody. Navíc Ansaloni také objevil, že voda z Lurd zpomaluje rozklad chlóru ve vodě, a to bez ohledu na to, jaké množství vody z Lurd bylo do chlorované vody přidáno.

Dr. Ciccolo zjistil, že poté co se lidé ve vodě z Lurd koupali, se voda zkalí, jakoby se z koupajícího člověka vyplavily do vody toxiny. Studie zaměřená na pozůstatky ve vodě odhalila, že byly neutralizovány patogeny:

 

Fotoelektronická spektroskopie odhalila, že ve vzorku vody byly obsaženy všechny kmitočty světla – to je jev, který se obvykle ve vodě nikdy neobjevuje. Ve skutečnosti se jednalo o naprosto perfektní, neobvyklou a mocnou sestavu kmitočtů, které zabraňovaly patogenním bakteriím v jejich reakci a aby škodily.

 

Jiní vědci zkoumali vodu z Lurd za použití Bovisovi stupnice, která určuje energii životní síly. Použitím energie země jako základní hodnoty, má hmota s méně jak 6 500 články Bovisovi stupnice negativní nebo pro život nevhodný náboj. Hmota mezi jednotkami 6 500 a 8 000 je považována za neutrální a při 8 000 a výše je pozitivní nebo život podporující. Voda z Lurd měla naměřeno 500 000 jednotek Bovisovi stupnice.

Je zajímavé, že částice negativních látek se točí po směru hodinových ručiček, zatímco pozitivně nabyté částice se točí proti směru hodinových ručiček. Tradice o bohyních říkají, že ženská energie rotuje do leva nebo proti směru hodinových ručiček.

Dr. Ciccolo také experimentoval s vodou z Medžugorje v Chorvatsku, dalším léčivým pramenem zasvěceným Panně Marii. Přidával malá množství místní vody do roztoků chloridu sodného, bílkovin a chloridu měďnatého a porovnával tyto sloučeniny s kontrolními vzorky. Vzorky vody z Medžugorje, narozdíl od kontrolních roztoků, vykrystalizovaly do jemněji dělených vláknitých obrazců. Dr. Ciccolo také zjistil, že vykrystalizované vzory se podobaly těm, které vznikly ošetřením bioenergií léčitelů a magnetickými poli.

Jinými slovy, voda z léčivých studních spojených s Panno Marií je od jiných vod strukturálně odlišná. Mariánská voda v sobě uchovává upřímné modtliby a energii lásky, která má co dočinění s Pannou Marií a anděly. Studie prokázaly, že tato energie je do běžné vody přemístitelná.

Pradávný zvyk vyhledávat zdraví prostřednictvím vody a přitom vyvolávat milující pomoc bohyň nebo svatých je populární dodnes. Lurdy každoročně navštíví pět až šest milionů lidí. Z řeky Gangy, kterou hinduisté považují za Matku Gangu, Sarasvati, Lakšmí za další bohyně, pije nebo se v ní koupe tisíce věřících. Pradávné hinduistické Védy předepisují tekoucí vodu jako prostředek k odnesení fyzického znečištění a zajištění zdraví.

Univerzálnost navštěvování léčivých studní spojených s bohyněmi a svatými dokazuje, že se jedná o více než jen náboženský zvyk. Magnetické působení léčivých studní se zdá být hlouběji zakořeněné. Možná, že když člověk potřebuje léčbu a klid, je lidským instinktem vyhledávat Pannu Marii.

 

Zdroj: Kniha: Masaru Emoto  Zázračná moc vody

 Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu