Video dne 20/02/2013*** Everlasting Road KITARO et Yu- Xiao Guang