*******************************

Jsem spokojený/á se svým zdravím a tělem.

*******************************************************************

Tam, kde všichni ostatní vidí překážky, vítězové vidí možnosti.

Jsem vítěz.

*******************************************************************

Zachovávám svoji čestnost, svůj princip a prosím o klid, který tolik potřebuji.

*******************************************************************

Žiji v hojnosti.

*******************************************************************

Moje mysl a tělo je v naprosté harmonii.

*******************************************************************

Věřím, že moje cesta mě vede k úspěchu.

*******************************************************************

Věřím, že mám vše, co potřebuji k úspěchu.

*******************************************************************

„Do mého života přitahuji báječné lidi."

*******************************************************************

„Cítím se plný energie."

*******************************************************************

„Mám radost ze života a užívám si každý den.“

*******************************************************************

Miluji své tělo i svoji duši.

*******************************************************************

Přítahuji peníze.

*******************************************************************

Těším se dokonalému fyzickému a psychickému zdraví.

*******************************************************************

Jsem magnet na peníze.

*******************************************************************

Učím se snadno a rychle.

*******************************************************************

Vážím si svých přátel.

*******************************************************************

Mám pěkný domov.

*******************************************************************

Pouštím staré a prošlé věci, zbavuji se všeho, co už do mého života nepatří.

*******************************************************************

Můj život je vyrovnaný, každý den prožívám s láskou.

*******************************************************************

Cestuji, učím se cizí jazyky.

*******************************************************************

Vše se mi daří.

*******************************************************************

Jsem člověk, který umí zacházet s energií financí.

*******************************************************************

Jsem štastný sám se sebou.

*******************************************************************

Vzdělávám se.

*******************************************************************

Vím, co chci.

*******************************************************************

Zbavuji se všech závislostí.

*******************************************************************

Mám krásný a útulný domov.

*******************************************************************

Dělám si nové plány.

*******************************************************************

Věřím.

*******************************************************************

Dívám se pozorně, co podepisuji.

*******************************************************************

Překonávám překážky.

*******************************************************************

Zbavuji se všech svých neduhů.

*******************************************************************

Věnuji se svému tělu.

*******************************************************************

Pracuji na svém osobním růstu.

*******************************************************************

Rozvíjím se duchovně.

*******************************************************************

Vybírám si okolí, ve kterém se pohybuji.

*******************************************************************

Obklopují mne kvalitní přátelé.

*******************************************************************

Plním si své sny.

*******************************************************************

Pouštím staré a nevyhovující.

*******************************************************************

Investuji s rozumem a promyšleně.

*******************************************************************

Jsem úspěšná bytost..

*******************************************************************

Mám dostatek energie.

*******************************************************************

Jsem schopný jedinec a ukazuji to světu.

*******************************************************************

Jsem zdravá bytost.

*******************************************************************

Peníze ke mně proudí ze všech stran a já si jich s radostí užívám.

*******************************************************************

Umím se prosadit.

*******************************************************************

Vycházím výborně se sourozenci.

*******************************************************************

Jdu vpřed.

*******************************************************************

Vše se mi daří.

*******************************************************************

Zahajuji nový život.

*******************************************************************

Jsem osobnost.

*******************************************************************

Jsem vítěz.

*******************************************************************

Jsem úspěšná/ý a pracovně rostu.

*******************************************************************

Vážím si svého těla.

*******************************************************************

Mám bezpečný domov a spokojenou rodinu.

*******************************************************************

Jsem schopná/-ý a umím si finance užívat.
*******************************************************************

Jsem schopný člověk a umím komunikovat.

*******************************************************************

Daří se mi povzbuzovat druhé a

dávat jim pozitivní odezvu.

*******************************************************************

V zaměstnání vytvářím dobrou pohodu. Uvědomuji si existenci zákonů, které řídí vesmír, a já se snažím s nimi žít ve shodě v každé oblasti svého života.
*******************************************************************
Mám neomezené možnosti. Čeká na mě pouze to dobré. 
*******************************************************************
Jsem magnet na zázraky. Dějí se mi každý den.
*******************************************************************
Moje tělo i mysl jsou zdravé, pružné a pevné.
*******************************************************************
Dávám jenom to, co si přeji, abych dostal. Moje láska k druhým a to, že je přijímám, se odráží zpátky každý den.
*******************************************************************
Dnes sleduji své pocity a jsem k sobě laskavý(á). Vím, že všechny moje pocity jsou mými přáteli.
*******************************************************************
Miluji a přijímám rodinné příslušníky takové, jací jsou nyní.
*******************************************************************
Každý den se těším ze svého dokonalého zdraví.
*******************************************************************
Každý den se těším ze svého dokonalého zdraví.
 
Cítím se odpočatě. Jsem připravený(á) na nový den.
*******************************************************************
Každý den se těším ze svého dokonalého zdraví.
*******************************************************************

Těším se na svůj život a kráčím s lehkostí.

*******************************************************************
Potkávám lidi, kteří rozpoznávají můj pravý potenciál.
*******************************************************************
Pomalu vdechuji a vydechuji, a tím se uvolnuji stále víc.
*******************************************************************
Mám radostný a důvěrný vztah s osobou, která mě doopravdy miluje.
*******************************************************************
Moje srdce je otevřené. Má slova jsou láskyplná.
*******************************************************************
Svěřené úkoly zvládám snadno a na oplátku se mi dostává uznání.
*******************************************************************

Když mluvím sám za sebe, jsem v bezpečí.

*******************************************************************

Každý den udělám něco nového nebo aspon odlišného.

*******************************************************************

Nyní si zasluhuji lásku, milostný vztah a radost - a všechno to dobré, co mi život nabízí.

****************************************************

Pravidelně medituji a to mě velmi obohacuje.
****************************************************

Mám velkou sebeúctu, protože sám (a) sebe respektuji.

****************************************************

Žiji v láskyplné atmosféře - jak doma, tak v práci.

****************************************************

Raduji se z lásky, na kterou narážím každý den.

****************************************************

Zvu si do svého života nové myšlenky a pocity.

****************************************************

Vím, že mohu ve svém životě vytvářet zázraky.

****************************************************

Kdykoli pracuji, dostává se mi ryzího uznání a jsem dobře odměněn(a).

****************************************************

Stojím na vlastních nohách. Přijímám a využívám svou sílu.

****************************************************

Přišel/přišla jsem do tohoto světa, abych se naučil(a) více milovat a dělit o tuto lásku se všemi blízkými lidmi.

****************************************************

Uvolněně a s důvěrou jdu směrem ke svému cíli.

****************************************************

Láska je všechno, co existuje!

****************************************************

Důvěřuji si, že zvládnu všechny problémy, které během dne vyvstanou.

****************************************************

Každý den se učím, jak být tvořivější.

****************************************************

Svá přání a cíle formuluji pozitivně.

****************************************************

Mám radost, že své přání můžu kdykoliv sdílet s milým člověkem.

****************************************************

Jsem úžasný/á.

****************************************************

Otvírám se spontánnímu jednání.

****************************************************

Jsem šťastný a spokojený s tím, co mám.

****************************************************

Důvěřuji své mentální síle.

****************************************************

Žiji svůj život a vím, že jsem v bezpečí - božsky ochráněn(a) a veden(a).

****************************************************

Jsem obklopen(a) láskou. Vše je nádherné.

****************************************************

Kde je moje vůle, je i cesta.

****************************************************

Jsem spojen se svou intuicí.

****************************************************

Opouštím vše staré a žiji svůj potenciál.

****************************************************

Důvěřuji síle své představivosti.

****************************************************

Dávám si čas k tomu, aby mé nápady dozrály.

****************************************************

Mám rád(a) všechny své stránky.

****************************************************

Moje práce mi přináší štěstí a uznání.

****************************************************

Zasloužím si mít úspěšnou kariéru a nyní ji přijímám.

****************************************************

Jsem neustále naladěn pozitivně.

****************************************************

Přicházím z láskyplného prostoru svého srdce a vím, že láska otevře všechny dveře.

****************************************************

Žiji v láskyplném harmonickém vesmíru plném hojnosti a jsem za to vděčný (á).

****************************************************

Právě tento den a tento okamžik mám prožít. Má volba je, že si tento okamžik vychutnám.

****************************************************

Moje rodina mě plně podporuje při naplnování mých snů.

****************************************************

Moje volba je, abych jasně viděl svět kolem sebe očima lásky. Vše, co vidím, miluji.

****************************************************

V tomto okamžiku se mění můj život, protože v okamžiku se mění i to, co si myslím sám o sobě.

****************************************************

Jsem hvězdou ve svém vlastním filmu. Jsem rovněž autorem a režisérem. Vytvářím pro sebe v zaměstnání báječné role.

****************************************************

Jsem velice vděčný/á za všechnu lásku ve svém životě. Nacházím ji všude.

****************************************************

Nyní dělám to, co mám rád(a), a jsem za to dobře placen(a).

****************************************************

Jsem v pořádku takový, jaký jsem.
****************************************************
Láskyplně komunikuji se svým tělem.
****************************************************
Jsem hrdý/á na své schopnosti.
****************************************************
Jsem otevřený a připravený pro inspiraci zvenčí. Rozhodnutí je jen na mně.
****************************************************
Finanční jistota mě uklidnuje a dává mi dobrý pocit ohledně mé budoucnosti.

****************************************************

Mé vnitřní bohatství se projevuje navenek k všeobecnému dobru.

****************************************************

Vnímám lásku, která mě spojuje s mým nitrem i s mým okolím.

****************************************************

Čas od času se zeptám těch, které miluji: "Jak tě mohu milovat více?"

****************************************************

Žiji ve své vlastní energii.

****************************************************

Bohatství mi přísluší. Vše je k dispozici v nadbytku, i pro mě.

****************************************************

Dosahuji všeho, pro co se v životě rozhodnu.

****************************************************

Já jediný nesu zodpovědnost za své chování.

****************************************************

Čistím se od starých, překonaných přesvědčení.

****************************************************

Moje práce mi umožnuje rozvinout můj potenciál v plné míře. Vše, co čeho se pustím, se mi daří.

****************************************************

Rozhodovat se je pro mě snadné. Vítám nové nápady a co řeknu, to dodržím.

****************************************************

Moje jistota, že dosáhnu všech svých cílů, narůstá.

****************************************************

Vzdávám se veškeré negativní energie, která se vyskytuje v mém těle a mysli.

****************************************************

Jsem ochotný se učit. Čím více se učím, tím více rostu.

****************************************************

Jsem v rezonanci s láskou.

****************************************************

Jsem v pořádku takový, jaký jsem.

****************************************************

Nechávám odejít všechny své staré myšlenkové vzorce.

****************************************************

Jsem spojen s hojností.

****************************************************

Spokojeně pohlížím do zrcadla a říkám: "Miluji tě, doopravdy tě miluji."

****************************************************

Když pocituji napětí, vzpomenu si, že musím uvolnit všechny svaly a orgány svého těla.

****************************************************

Největší dar, kterým se mohu obdarovat, je bezpodmínečná láska.

****************************************************

Omezení jsou pouhými příležitosmi k růstu. Užívám je jako odrazových můstků k úspěchu.

****************************************************

Jsem spokojen se svými pocity.

****************************************************

Jsem otevřený(á)  a přijímám všechno dobro a hojnost Vesmíru. Děkuji ti Živote.

****************************************************

Vnímám život jako dar.

****************************************************

Jsem v láskyplném spojení se sebou samým i se svým okolím.

****************************************************

Jsem oproštěn od potřeby hodnotit.

****************************************************

Důvěřuji své vlastní léčivé síle.

****************************************************

Nyní je pro mě bezpečné odpoutat se od všech traumat z dětství a přiblížit se k lásce.

****************************************************

Jsem jedinou silou ve svém světě; vytvářím klidný, láskyplný, radostný a naplnující život.

****************************************************

Láska je na každém rohu a radost naplňuje celý můj svět.

****************************************************

Jsem šťastný.

****************************************************

Miluji své tělo.

****************************************************

Vyzařuji lásku a harmonii.

****************************************************

Kdykoli si o sobě pomyslím nebo řeknu něco negativního, uvědomím si, že to jsou jenom myšlenky.

****************************************************

Jsem bohatý uvnitř i navenek.

****************************************************

Přijímám dary života s otevřenou náručí.

****************************************************

Jsem otevřený a připravený k tomu, aby se láska projevila v mém životě.

****************************************************

Vědomě se rozhoduji využívat zákon rezonance.

****************************************************

Miluji to, co dělám.

****************************************************

Miluji své tělo.

****************************************************

Jsem otevřený novým zkušenostem.

****************************************************

Jsem krásný/á a jedinečný/á.

****************************************************

Jsem úspěšný/á. Jsem velmi dobrý/á v tom, co dělám.

****************************************************

Žiji ve vztahu, který si přeji z celého srdce.

****************************************************

Respektuji zkušenosti druhých lidí a otevírám se tomu, abych se také stal silnou osobností.

****************************************************

Své cíle si formuluji stručně, jasně a přesně.

Vím přesně, co chci.

****************************************************

Vím, že negativní vzory z minulosti mě již neomezují. Nechávám je s klidem odplynout.

****************************************************

Jsem magnet na peníze. Jakýkoli druh prosperity je ke mně přitahován.

****************************************************

Nezáleží na tom, co druzí říkají nebo dělají. Na čem záleží, je, jak budu reagovat a co si o sobě budu myslet já.

****************************************************

Mé srdce je ohniskem mé síly. Své srdce následuji.

****************************************************

Těším se ze života a to se odráží na mém zdraví.

****************************************************

Děkuji za uzdravení, které nyní, v tomto okamžiku, probíhá.

****************************************************

Vyzařuje ze mě úspěch a do čehokoli se pustím, to se mi daří.

****************************************************

Cítím se ohledně sebe dobře. Jsem hoden své vlastní lásky.

****************************************************

Beru ostatní takové, jací jsou, a i oni tak berou mě.

****************************************************

Uvolnuji všechny svaly na šíji a zbavuji se všeho napětí v ramenech.

****************************************************

Mám sílu k tomu, abych zachoval klid tváří v tvář změnám.

****************************************************

Žiji v láskyplné atmosféře - jak doma, tak v práci.

****************************************************

Láska je mocná - tvoje láska a moje láska. Láska nám přináší mír na zemi.

****************************************************

Radost, kterou nacházím ve své práci, se odráží na mém celkovém štěstí.

****************************************************

Všechny mé vztahy jsou pevné. Hodně lásky dávám a hodně jí přijímám.

****************************************************

Cítím se bezpečně a spokojeně ve všem, co dělám.

****************************************************

Všude jsou příležitosti. Leží přede mnou nepřeberné množství možností.

****************************************************

Jsem shovívavý/á, milující, mírumilovný/á a laskavý/á a vím, že Život mne miluje.

****************************************************

Dobro ke mně přichází ze všech míst a od všech lidí.

****************************************************

Když nastane doba pro změnu zaměstnání, ideální pozice se sama přihlásí.
****************************************************
Jsem skvělý/á a cítím se výborně. Jsem za svůj život vděčný.

****************************************************

Před ostatními se hovoří lehce. Důvěřuji si.

****************************************************

Jsem bohatý uvnitř i navenek.

****************************************************

Moje práce mi přináší štěstí a uznání.

****************************************************

Důvěřuji tomu, že se moje přání vyplní v plné míře.

****************************************************

Uzavírám vše staré a otevírám se novému.

****************************************************

Všechno je k dispozici v nadbytku.

****************************************************

Od této chvíle myslím na sebe a své tělo jen s láskou.

****************************************************

Vážím si sama sebe - s jistotou a snadno kráčím životem.

****************************************************

Opouštím dětské strachy. Jsem sebejistý a silný člověk.

****************************************************

Žiji svůj život a vím, že jsem v bezpečí - pod božskou ochranou a vedením.

****************************************************

Jsem otevřený a připravený na všechny úžasné náhody ve svém životě.

****************************************************

Jsem jedinečný a krásný a moje láska k sobě každým dnem roste.

****************************************************

Jsem v dokonalé harmonii se sebou samým.

****************************************************

Každou noc se dobře vyspím. Mé tělo oceňuje mou péči.

****************************************************

Jsem na cestě pozitivních změn ve všech oblastech svého života.

****************************************************

Své cíle a vize uskutečňuji radostně a s lehkostí.
****************************************************
Jsem chráněn - přicházejí ke mně pouze věci, které mě těší.

****************************************************

Jsem schopný člověk a dokážu se vypořádat se vším, co mi přijde do cesty.

****************************************************

Dávám přednost Lásce.

****************************************************

Žiji tím, co je pro mě důležité. Vše ostatní přenechám druhým.

****************************************************

Ochotně se vzdávám všech potřeb bojovat nebo trpět. Zasluhuji si vše, co je dobré.

****************************************************

V zaměstnání se se spolupracovníky vzájemně povzbuzujeme, a díky tomu rosteme a jsme úspěšní.

****************************************************

Mám skvělého partnera/partnerku, jsme oba šťastní a panuje mezi námi mír.

****************************************************

Jsem obklopen láskou a světlem.

****************************************************

Stres není nic jiného než strach. Zbavuji se všech svých obav.

****************************************************

Důvěřuji tomu, že mě můj pocit vede k cíli.

****************************************************

Zavírám své oči, mám pozitivní myšlenky a vdechuji a vydechuji dobro.

****************************************************

Můj partner je láskou mého života. Jeden druhého vroucně milujeme.

****************************************************

Každý den žiji v harmonii a pozitivní síle.

****************************************************

Jsem ve spojení se svými cíly a věřím, že se uskuteční.

****************************************************

Hledá si mě dokonalé zaměstnání. Nyní se scházíme.

****************************************************

Jsem klidný a uvolněný, protože se všechno děje k mému dobru a všechny nutné kroky se dozvím v pravý čas.

****************************************************

Jsem dokonale zdravý.

Zdraví je můj přirozený stav.

****************************************************

Jsem krásný/á a každý mě miluje. Kamkoli přijdu, vítá mě láska.

****************************************************

Mé pocity, myšlenky i jednání jsou plné nadšení pro můj cíl.

****************************************************

Mám skvělého partnera/partnerku, jsme oba šťastní a panuje mezi námi mír.

****************************************************

Uznávám peníze jako cenný směnný prostředek.
Všechno je k dispozici v nadbytku - a já si dovoluji se připojit.

****************************************************

Mám výborné přátele a dostatek volného času na radovánky s nimi.

****************************************************

Když se dopustím chyby, uvědomuji si, že je to pouhá součást toho, že se učím.

****************************************************

Jsem připraven najít svůj opravdový cíl a zaměřit se na něj.
Otevírám se změnám.

****************************************************

Můj život je každým dnem nádhernější. Těším se na to, co s sebou každá následující hodina přinese.

****************************************************

Každý den se cítím plný harmonie a pozitivní síly.

****************************************************

Každý, s kým se v životě potkám, mě může něco naučit.
To, že se setkáme, má svůj smysl.

****************************************************

Jsem výjimečný, jedinečný, tvořivý a báječný.

Uvažuji jasně a vyjadřuji se snadno.
****************************************************

Jsem vděčný za všechny zázraky v mém životě.

Jsem vděčný a šťastný za to, že jsem milován.

****************************************************

Když se ráno vzbudím, naplánuji si hezký den. Moje očekávání ke mně přitahuje pozitivní zážitky.

****************************************************

Dívám se na svět očima lásky a tolerance. Ve světě je všechno dobré.

****************************************************

Své cíle formuluji naprosto precizně.
Jsem si jistý v tom, co chci a co potřebuji.

****************************************************

Omezení jsou jen možnosti k růstu.

Užívám jich jako odrazových můstků k úspěchu.

****************************************************

Vše je k dispozici v nadbytku.

Prosím nyní o otevření brány k mému bohatství.

****************************************************

Život mě podporuje všemi možnými způsoby.

****************************************************

Spolupráce je součást smyslu života. Miluji lidi, s nimiž spolupracuji.

****************************************************