„Přemýšlení je obtížné, proto většina lidí soudí.“ 
Carl Gustav Jung
*****************************************
Nepřišel jsem hrát hru.
Přišel jsem to změnit.

*****************************************

„Člověk je jako měsíc - má svou temnou stranu, kterou nikomu neukáže."

Mark Twain

*****************************************

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“

Sofoklés

*****************************************

„Pokud jste depresivní, žijete v minulosti. Pokud máte strach, žijete v budoucnu. Pokud jste v míru, žijete v přítomnosti.“ 

Ralph Smart

*****************************************

Umím i prohrávat, v boji mohu i padnout, ale vždy najdu cestu, jak začít znovu.

*****************************************

Chci, aby každý koutek mého těla byl spokojený, jsem klidná a připravená na všechny změny.

*****************************************

„Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.“ 

Marcus Tullius Cicero

*****************************************

„Měli bychom považovat každý den jako ztracený, jestliže jsme v něm ani jednou netancovali.“ —  Friedrich Nietzsche

*****************************************

„Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život… ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.“ 

Honoré De Balzac

*****************************************

„Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi."

John Lennon

*****************************************

„Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi."

Kurt Cobian

*****************************************

„Čím prudší je bouře, tím kratší má trvání.“   Seneca 

*****************************************

„Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živí.“ —  Elbert Hubbard

*****************************************

„Minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou.“  George Orwell

*****************************************

„Začnete-li tím, že se obětujete těm, jež milujete, skončíte tím, že vás ti, kterým jste se obětovali, budou nenávidět.“George Bernard Shaw

*****************************************

„Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, co si o tom myslíme.“ —  William Shakespeare

*****************************************

Ze všech věcí, které člověk může a musí znát, tou hlavní je umět žít tak, aby spáchal co nejméně zla a způsobil co nejvíc dobra.

Lev Nikolajevič Tolstoj

*****************************************

Nechci, aby ostatní lidé rozhodovali o tom, kdo jsem, Chci si to rozhodnout sama.

Emma Watson

*****************************************

Usmívejte se, protože život je krásná a velmi krátká věc.

Marilyn Monroe

*****************************************

Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho. Buddha

*****************************************

Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.

OSHO

*****************************************

Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní.

Coco Chanel

*****************************************

Jestliže byl člověku dán jazyk proto, aby tajil své myšlenky,

pak úkolem gest je prozradit je.

JOHN NAPIER

*****************************************

Moudrý člověk dosáhne velikosti tak, že o ni neusiluje.   Lao-c'

*****************************************

„Malíř má vesmír ve své mysli a rukou.“ —  Leonardo Da Vinci

*****************************************

„Láska je nebezpečná cesta a jenom ti, kteří mají odvahu, po ní mohou jít." OSHO 

*****************************************

„Představivost je důležitější než vědomosti.“ Albert Einstein

*****************************************

Můžeš mít všechno na světě. Ale některé věci nemůžeš mít současně.

Robin Renelt

*****************************************

Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.

Henry Ford

*****************************************

Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků.

Napoleon Bonaparte

*****************************************

Nespokojenost je nedostatek sebedůvěry. Je to choroba vůle.

Ralph Waldo Emerson

*****************************************

Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude. 

Albert Einstein

*****************************************

Tam, kde nám chybí slova, pomohou skutky.

Michelangelo Buonarroti 

*****************************************

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. My máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu.

Erich Maria Remarque 

*****************************************

Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.

Napoleon Bonaparte

*****************************************

Dostanete-li od života citron, udělejte si z něj limonádu. Lousie L. Hay

*****************************************

Zkalená voda se vyčistí, je-li v klidu. Lao-c'

*****************************************

Skutek je dokonání a zveřejnění myšlenky. Ralph Waldo Emerson

*****************************************

Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. Leonardo Da Vinci

*****************************************

Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj. Marcus Aurelius 

*****************************************

Tvůj strach určuje, s čím se spokojíš.

David Deida

*****************************************

Láska není hra pro slabochy.

Marianne Williamson

*****************************************

"Budete-li potlačovat hněv,

potlačíte i radost."

*****************************************

Když Tě lidé napadají, neměj jim to za zlé, neber si to osobně, ale naslouchej jejich slovům. Říkají Ti, jak vidí svůj svět, říkají Ti, jakými negativními vlastnostmi jsou ovládáni. "Zákon zrcadla" praví, že člověk může vidět pouze to, co je v něm samotném, bez ohledu na to, jestli je to právě reálně prožívané či nikoli. Vzdejte se potřeby obhajovat se, nebo se jim pokoušet vysvětlovat, že nejste žádný hnusný, napadající, zavrženíhodný, ale namísto toho vyhodnoťte všechny tyto urážky a uskutečňujte to, kým opravdu jste. Pak se rozhodněte, zda osoba s těmito vlastnostmi je ta, kterou byste chtěli mít ve svém životě, nebo ne. 

Doe Zantamata

*****************************************

"Kdo chce být vzorným členem stáda ovcí, musí být především ovce." Albert Einstein

*****************************************

"Ponechávám jiným slovo jen proto, abych sám více řekl."  M.Montaigne

*****************************************

Vítám nové možnosti.

*****************************************

"Cílem života je uvědomit si své nadání, svůj osobní potenciál a plně ho využít a rozvinout."

Gay Hendricks

*****************************************

"Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté."

 Lev Nikolajevič Tolstoj

*****************************************

"Život může být nádherný, když se ho nebojíte." Charlie Chaplin

*****************************************

"Strach je pocit odmítnutí. Strach je pocit nedůvěry. Strach je, když se srdce stáhne a skryje svoji otevřenost za hradby

ve snaze se ochránit." David Deida

*****************************************

"Je těžko vládnout lidu, který má mnoho vědomostí."  Lao-c'

*****************************************

"Odvaha neznamená nemít strach - nýbrž schopnost nenechat se jím ochromit." Paulo Coelho

*****************************************

"Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistější způsob, jak strach porazit." Dale Carnegie

*****************************************

"Štěstí nezávisí na tom, kolik toho máme, nýbrž na tom, kolik radosti nám to přinese." Charles Haddon Spurgeon

*****************************************

"Nechodte tam, kam vede cesta. Místo toho se vydejte na místa, kde žádná pěšina není, a zanechte za sebou stopu." Ralph Waldo Emerson

*****************************************

Některé lidi musíme užívat jen ve velmi malých dávkách. Ralph Waldo Emerson

*****************************************

Celý váš život je sen. Žijete ve vlastní fantazii 

a všechno je pravda jen pro vás. 

Vaše pravda neplatí pro nikoho jiného včetně vašich dětí a rodičů. 

Don Miguel Ruiz

*****************************************

„Nejkrásnější zkušenost,
kterou můžeme získat,
je prožitek nepochopitelného.“
Albert Einstein

*****************************************

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, at je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý." Henry Ford 

*****************************************

„Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří.“ Lao-c‘ 

*****************************************

„Nemoc se dá vyléčit, jsme-li ochotni změnit způsob myšlení, věřit a jednat!“

 
*****************************************

„Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.“ Abraham Lincoln

*****************************************

„Nemůžeme ovládat vlny života, ale můžeme se naučit na nich surfovat.“ Dan Millman

*****************************************
 

„Když obklíčíš armádu, ponech vždy jednu únikovou cestu volnou. To neznamená, že necháš nepřítele utéci. Důvod je, aby uvěřil, že existuje cesta do bezpečí, a abys mu zabránil bojovat se zoufalou odvahou.“ Sun-c‘  

*****************************************
Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

*****************************************

„Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.“ Mahátma Gándhí 

*****************************************

Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.

Jan Werich

*****************************************

Jedinou opravdu cennou věcí je intuice.

Albert Einstein

*****************************************

„Nemrhejte svým drahocenným časem kladením si otázky: ,Proč to
není na světě lepší?´ To je ztráta času. Položte si otázku: ,Jak
mohu udělat svět lepším?´ Na to odpověď existuje.“ -- Leo F. Buscaglia

*****************************************

„Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů.” – Eleanor Roosevelt

*****************************************

Člověk nemůže lidi ničemu naučit, může jim jen pomoci, aby to objevili v sobě samých.
Galileo Galilei

*****************************************

Jestliže nevíme, ke kterému přístavu míříme, žádný vítr není příznivý.

Seneca

*****************************************

Chcete-li změnit svůj svět, změňte své myšlení. Jakmile změníte své myšlení, změní se i to, co si jím přitahujete do života. Vaše myšlenky tvoří váš svět. 

Louise L. Hay

*****************************************

„Soustřeď veškeré své myšlenky na práci, kterou děláš. Sluneční paprsky
také nezačnou pálit, dokud nejsou soustředěny lupou.“
-- Alexander Graham Bell, 1847-1922, vynálezce

*****************************************

„Lidé jsou jako chrámové sklo; třpytí se a září, když svítí slunce,
ale když zapadne, jejich skutečná krása vynikne jen tehdy,
pokud mají světlo v sobě.“ -- Elizabeth Kubler-Ross, psychiatr

*****************************************

Když se s někým dělíte o nějaké myšlenky, je to velice vzrušující:
Pokud se podělíte o nový nápad s deseti lidmi, oni to uslyší pouze jednou,
ale vy to uslyšíte desetkrát. -- Jim Rohn

*****************************************

„Život je příliš krátký a příliš krásný, abychom promrhali

čas děláním věcí, které ve skutečnosti ani
dělat nechceme.“ -- Bruce Isaacs

*****************************************

„Nečtěte pouze jednoduché čtivo. Může vás to pobavit,
ale nepomůže vám růst.“ -- Jim Rohn

*****************************************

"Hrdina není odvážnější než obyčejný člověk;
je statečnější o pět minut déle." - Ralph Waldo Emerson

*****************************************

„Když se někdo ubírá po špatné cestě, nepotřebuje motivaci,
která by  ho zrychlila. Potřebuje vzdělání, které by ho natočilo
správným směrem.“ -- Jim Rohn

*****************************************

„Žádný strom nemá tak hloupé větve,

aby mezi sebou válčily.“ – přísloví amerických indiánů

*****************************************

“Bůh ti dává více talentu a schopnosti než kdy budeš
schopen využít v jednom životě. Tvůj dar Bohu je využít co
nejvíce toho talentu a schopnosti v tomto životě.” ~ Steve Bow

*****************************************

Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe.

Lev Nikolajevič Tolstoj

*****************************************

„Jestli nechcete hned po smrti upadnout v zapomnění,
začněte psát věci, které stojí za to číst, nebo dělejte věci,
o kterých stojí za to psát.“ -- Benjamin Franklin

*****************************************

„Naší největší slabostí je, že to vzdáme. Nejjistější způsob jak uspět
je vždy to zkusit ještě jednou.“ -- Thomas Edison

*****************************************

„Život mi připadá příliš krátký na to, aby se člověk zabýval nevraživostí a věnoval pozornost nešvarům.“ Charlotte Brontë

*****************************************

„Člověk může mockrát selhat, ale odepsaný je až ve chvíli, kdy z toho začne obviňovat druhé.“ John Burroughs

*****************************************

 „Slova mohou bolet, mlčení však dokáže zlomit srdce.“ Phyllis McGinley

*****************************************

„Kdykoliv mě někdo urazil, snažím se pozvednout svou duši tak vysoko,
že ji urážka nemůže dosáhnout.“ -- Rene Descartes, 1596-1650, filozof a vědec

*****************************************

„Spokojenost by měl člověk nacházet ve snaze, ne až v dosažení cíle. Kdo dělá, co může, ten již dosáhl vítězství.“ M. Gándhí

*****************************************

"Podporujte se milými myšlenkami, láskyplnými slovy a činy, které vás posílí. Vzdávejte si úctu tím, že se nebudete kritizovat, soudit nebo popírat své pocity. Obdarovávejte se dostatkem odpočinku, zdravého jídla, času v tichosti, a nezapomínejte si hrát!"

- Iyanla Vanzant

*****************************************

„V lidském srdci jsou struny, na které bychom raději nikdy neměli hrát.“ Charles Dickens

*****************************************

Každý člověk je tvůj učitel

 Thaddeus Golas

*****************************************

Ať každý, kdo se s tebou setká, odchází lepší a šťastnější. Matka Tereza

*****************************************

Politika byla k užitku před sto lety. Dnes politici nejsou schopni řešit jakékoliv problémy, protože nestudují chování, zemědělství, oceánografii. Nevědí nic o věcech, které ovlivňují dění ve světě. Takže říkají věci, které se lidem líbí, a proto je volí. Vědce naopak nezajímá, jestli to ostatní schvalují. I kdyby všichni na Zemi věřili, že Země je placatá, tak by řekli: "Mýlíte se. Tohle je důkaz, který máme, a který podporuje fakt, že Země je kulatá." Neřeknou: "Je trochu kulatá a trochu placatá." To by byli politici.

~ Jacque Fresco (Projekt Venus)

*****************************************

Známkou nevědomosti je hloubka vašeho přesvědčení o nespravedlnosti a tragédii. To čemu říka housenka konec světa, mistr říká motýl.

~ Richard Bach

*****************************************

„Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.“ Karel Čapek

*****************************************

„Rychlost je užitečná, ale jen když se pohybujete správným směrem.“ Joel Barker

*****************************************

„Rychlost je užitečná, když běžíte správným směrem.“ Joel Barker

*****************************************

Toužím žít tak, aby mi v případě, že už na zemi nebudu mít jediného přítele,
zůstal aspoň jeden - a tento přítel bude v mém nitru.

A. Lincoln

*****************************************

„Upřímnost je první kapitola v knize moudrosti.“ Thomas Jefferson

*****************************************

„Štěstí je jako motýl. Čím víc ho honíš, tím víc ti uniká. Když se ale zaměříš na jiné věci, přiletí a tiše ti sedne na rameno.“ H. D. Thoreau

*****************************************

„Válka je příznakem selhání člověka jako myslící bytosti.“ John Steinbeck

*****************************************

„Míra bezpečnosti bruslení na tenkém ledě závisí na rychlosti našeho pohybu.“ Ralph Waldo Emerson

*****************************************

Svůj "úspěch" hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.

Dalajláma

*****************************************

Buď si jistý, že v pravý čas ti Bůh poskytne tá správna slova, která je potřeba říci, a odvahu říci je tak, jak bys to nikdy předtím nedokázal.

Bruce Wilkinson

*****************************************

„Čím víc se raduješ ze života, tím víc důvodů k radosti ti život dává.“ Oprah Winfrey

*****************************************

„Nikdo tě neřeší. Všichni přemýšlejí jen o sobě, stejně jako ty.“ Helen Fieldingová

*****************************************

„Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem.“ Antoine de Saint – Exupéry

*****************************************

„Když o tobě lidé říkají ošklivé věci, žij tak, aby jim nikdo nemohl věřit.“ Platón

*****************************************

Sny jsou královskou cestou k lidské duši.

Freud

*****************************************

Zkoumáme-li všechny velké pravdy zjistíme nakonec, 
že jsou jednoduché a snadno pochopitelné. 
Pokud ne, nejde o velké pravdy
N. Hill

*****************************************

„Když jsou věci v dokonalém pořádku; to je ta chvíle, kdy by se měl člověk začít doopravdy strachovat.“ D. Barrymore

*****************************************

„Co má začátek, má i konec. Když se s tímhle srovnáte, všechno už bude dobré.“ Jack Kornfield

*****************************************

„Naděje je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo.“ Thomas Fuller

*****************************************

Já sama nemohu změnit svět. 
Ale můžu hodit kámen do vody a vytvořit mnoho vlnek.
Matka Tereza

*****************************************

„Moudrý člověk hledá všechno v sobě, nerozumný všechno v druhém.“ Konfucius

*****************************************

„Bolest život přináší sám. Tvým úkolem je vytvářet radost.“ Milton Erickson

*****************************************

„Kdo se chce upřímně zasmát, musí umět uchopit svá trápení a pohrát si s nimi.“ Charlie Chaplin

*****************************************

Svět se mění vaším příkladem, ne vaším názorem.
Paulo Coelho

*****************************************

„Jeskyně, do které se bojíš vstoupit, skrývá poklad, který hledáš.“ Joseph Campbell

*****************************************

Přemítejte nad tím, jaký vliv má jediná kapka deště – a pochopíte jaký vliv má váš život na historii lidstva.
Anthony de Mello

*****************************************

Jsme tak zaneprázdněni čekáním na to, co přijde, že si neužíváme toho, kde jsme.
B. Watterson

*****************************************

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel

*****************************************

Nevzdorujte své bolesti. Odevzdejte se zármutku, zoufalství, strachu, osamělosti a ostatním podobám utrpení. Pozorujte je, aniž byste je jakkoli označovali. Dovolte jim být. Přijměte je. Potom sledujte, jak zázrak odevzdání přeměňuje hluboké utrpení v hluboký mír.
~ Eckhart Tolle

*****************************************

Ani životní krize a pády, neboť ty poskytují energii schopnou vynést nás do vyšší roviny vědomí. 
Wayne Dyer

*****************************************

Někdy je život neuvěřitelně skoupý a po celé dny, týdny, měsíce

a roky člověk nenarazí na žádné nové dojmy. Pak jednou pootevře

dveře – a zavalí ho rovnou celá lavina.
P.Coelho

*****************************************

„Osudový není on, osudový je váš vztah k němu. A za touto osudovostí nebude nic jiného než lpění.“ Michal Mynář

*****************************************

„Po smrti budeš tím, čím jsi byl před svým narozením.“ Arthur Schopenhauer

*****************************************

A když už jsem si myslel, že mám knihu Poznání téměř přečtenou, otevřel se přede mnou svět - nový, záhadný... 
který lákal i děsil zároveň a já pochopil, že jsem dosud nenahlédl ani za okraj titulního listu. 
Farid Mansúr Mahdí

*****************************************

„Život je výsledkem fyzického přežití. Kvalita života je výsledkem toho, čemu věnujeme svou pozornost.“ Rollo May

*****************************************

Když připustíš, že i ty jsi pouze lidská bytost, která občas chybuje, pak se nenecháš lapit svou nadutostí nebo iluzí vlastní výjimečnosti.

Deepak Chopra

*****************************************

Každá bytost, kdokoliv vstoupí do tvého života, i když nechápeš co přinášejí, stejně řekni děkuji. Když tě nakopou, nemusíš říkat děkuji hned, ale někde hluboko v sobě řekni díky. Jen tohle, uvidíš co se stane.

Mooji

*****************************************

„Miluji slovo zahálka. Má lenost tak působí jako něco vznešeného.“ Bernard Williams

*****************************************

„Představte si, jak hloupý je průměrný člověk. A teď si uvědomte, že polovina lidí je ještě hloupější.“ George Carlin

*****************************************

Odpovědi na všechny otázky, které kdy položíte, jsou přímo tady - ve vás. Kdykoli říkáte "Nevím", uzavíráte se před vlastní moudrostí.

Louise Hay

*****************************************

„Lékař by neměl léčit nemoc, ale člověka, kterého nemoc postihla.“ Maimonides

*****************************************

"Všichni jsme tužkou v ruce Boží" Matka Tereza

*****************************************
„Přestaň se trápit tím, co si o tobě myslí ostatní. Nejspíš nic. Nejspíš přemýšlí o sobě. Nebo o tom, co si o nich myslíš ty.“ Walter Punsapy

*****************************************

„Miluji spánek. Můj život má tendenci se hroutit, když jsem vzhůru.“ Ernest Hemingway

*****************************************

„Jediný způsob, jak získat přátele, je být přátelský.“ Ralph Waldo Emerson

*****************************************

„Lidé mají zvláštní zvyk zrychlit krok, když zjistí, že jdou po nesprávné cestě.“ Rollo May

*****************************************

"Mít důvěru v Boha znamená věřit v jeho lásku, spoléhat na jeho lásku a nechat se ovinout, proniknout a přetvořit jeho láskou." Sv. František Saleský

*****************************************

"Uskutečnění snů si vyžaduje množství tvrdé práce. Kdyby jsi uhýbal, možná by jsi zapomněl i na to, proč jsi začal snít a nakonec by jsi zjistil, že ten sen ti už vůbec nepatří. Pokud máš srdce naplněné moudrostí, časem se přesvědčíš, že dosáhneš svého cíle. Pamatuj si: pokud se už-už chceš vzdát, pokud si myslíš, že život je k tobě velmi krutý, vzpomeň si na to, kdo jsi. A vzpomeň si na svůj sen." Sergio Bambarén

*****************************************

Když odmítnete brát si věci osobně, vyhnete se mnoha životním zmatkům. Pocity hněvu, žárlivosti, a dokonce i smutek jednoduše zmizí, jakmile si přestanete věci vztahovat na sebe.

Miguel Ruiz

*****************************************

„Je lepší udělat dobrý skutek doma než kdesi daleko pálit vonné tyčky.“ Amelia Earhart

*****************************************

„V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem tvých myšlenek.“ Neale Donald Walsch

*****************************************

„Samota je místnost, kde Bůh přijímá návštěvy.“ Walter Savage Landor

*****************************************

"Meditace je proces, který zklidňuje naši mysl, aby nám usnadnil posvátné léčení a růst. Meditace uvádí do pořádku naše myšlení, a tedy i naši mysl. Jak léčíme zlomená a zraněná místa ve svých srdcích a myslích, rosteme mentálně i emocionálně. Meditace je tedy prostředkem k růstu."  Iyanla Vanzant

*****************************************

„Sny jsou naše dnešní odpovědi na zítřejší otázky.“ Edgar Cayce

*****************************************

Nepouštěj se do řešení zítřejších problémů dříve než zítra. Dnes ještě nemáš sílu, kterou budeš mít zítra. Jednoduše máš přesně tolik, kolik potřebuješ dnes. Nepotřebuješ vědět, co se přihodí zítra.
Max Lucado

*****************************************

„Největším objevem naší generace je zjištění, že člověk může změnit svůj život tím, že změní své postoje.“ William James

*****************************************

„Dřív jsme poslouchali krále a klaněli se diktátorům. Dnes můžeme padat na kolena před pravdou, následovat krásu a naslouchat lásce.“ Khalil Gibran

*****************************************

Čím krajšie, čím významnejšie a čím zmysluplnejšie veci vidíme, o to bližšie sme k absolútnej pravde.

Láma Ole Nydahl

*****************************************

„Láska je jediná rozumná a uspokojivá odpověď v otázce lidské existence.“ Erich Fromm

*****************************************

„Silní druhé neshazují. Pomáhají jim zvednout se.“ Michal P. Watson

*****************************************

„Zlo. Obávejte se těch, kteří je oslavují, spíš než těch, co ho páchají.“Victor Hugo

*****************************************

„Kdo kritizuje druhé, ten jen prozrazuje své slabiny.“ S. L. Alder

*****************************************

„Když se nevypořádáš se svými démony, začnou se oni vypořádávat s tebou. A bude to bolet.“ Nikki Sixx

*****************************************

„Nikdo se nemůže vrátit a zajistit si jiný začátek. Každý ale může začít teď a připravit si nový konec.“ Carl Bard

*****************************************

„Osud člověka určuje to, co se odehrává uvnitř jeho lebky, když se snaží vyrovnat s tím, co se děje vně jeho lebky.“ Eric Berne

*****************************************

Láska způsobuje, že se můj svět točí.

Moje láska se dotýká druhých a posílená se vrací ke mně.
Louise L. Hay

*****************************************

„Tvá mysl ti zodpoví většinu otázek, když se dokážeš zklidnit a počkat na odpovědi.“ William S. Burroughs

*****************************************

„Zkus být duhou v něčím mraku.“ Maya Angelou

*****************************************

„Kdo utíká před svým strachem, může brzy zjistit, že našel jen zkratku k němu.“ J. R. R. Tolkien

*****************************************

Pokud se díváte na to, co v životě máte, vždy budete mít víc. 
Pokud se díváte na to, co v životě nemáte, nikdy nebudete mít dostatek.
Oprah Winfrey

*****************************************

„Největší hádky nejsou konfliktem dvou lidí, ale sporem jednoho z nich se sebou samým.“ Garth Brooks

*****************************************

„Když dávám, poznávám nejlépe svoji sílu, své bohatství a svoji moc.“ Erich Fromm

*****************************************

„Důvěra znamená vykročit na první schod, i když nevidíš, kam ty schody vedou.“ Martin Luther King, Jr.

*****************************************

„Jestliže se domníváš, že celý svět je špatný,

pak si uvědom, že se skládá i z tobě podobných lidí." --  Mahátma Gándhí

*****************************************

Bojovník balansuje medzi hrôzou a údivom z údelu človeka.
Juan Matus

*****************************************

Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje.

Ludwig van Beethoven

*****************************************

Tajemství změny spočívá v zaměření veškeré energie na budování nového, nikoli na boj s tím starým.

Sokrates

*****************************************

„Každý by se jednou měl dostat do bodu, kdy se postaví proti celému světu a řekne: K čertu s vámi, tohle jsem já!“ Rollo May

 

*****************************************

„Když začneme usilovat o to, abychom byli lepší, i všechno kolem nás najednou začne být lepší.“ Paulo Coelho

*****************************************

Lásce bez úsměvu chybí ta nejdůležitější živina - lehkovážnost.

Anicius Manlius Boëthius

*****************************************

„Nikdy nedávej meč do ruky muži, který neumí tančit.“ Konfucius

*****************************************

Někdy k nám milost přichází za dramatičtějších okolností. Náročné situace, kterými v životě musíme projít, dokážou obvykle naše srdce i mysl otevřít nejúčinněji. Děláme všechno pro to, abychom se takovým obtížným obdobím vyhnuli, ve skutečnosti nám ale právě ony nabízejí největší příležitost k růstu a transformaci vědomí.

Adyashanti

*****************************************

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití.

Niccolo Machiavelli

*****************************************

Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem.

Euripidés

*****************************************

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.

Albert Einstein

*****************************************

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.

Jiří Menzel

*****************************************

„To největší dobro, které můžete prokázat druhému člověku, není podělit se s ním o své bohatství, ale pomoci mu objevit jeho vlastní.“ Benjamin Disraeli

*****************************************

"Nedovolím druhým, aby v mém srdci podněcovali strach. Rozhoduji se zůstat věrný tomu, kdo jsem a kam mě vedou mé sny, bez ohledu na to, jak těžké to může být. Vždy si pamatuji, že buď vítězí strach nebo svoboda - a já si volím svobodu."

Brendon Burchard

*****************************************

„Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.“

Erich Maria Remarque

*****************************************

„Že jste dostatečně zaměstnáni prací na sobě poznáte tak, že už nemáte čas kritizovat druhé.“ Chetan Bhagat

*****************************************

Muž má jedinou bezpečnou lásku - lásku své matky.

Maurice Barrés

*****************************************

„Je zbytečné ptát se, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“ Seneca

*****************************************

Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.

Buddha

*****************************************

Myslím, že hrdina je obyčejný smrtelník,
který najde sílu potřebnou k tomu,
aby vytrval navzdory všem těm překážkám.
Christopher Reeve

*****************************************

Kamkoli jdeš, jdi s celým svým srdcem. Konfucius

*****************************************

„Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Že mýty mají větší moc než historie.

Že sny jsou mocnější než skutečnost.

Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.

Že smích je jediným lékem na zármutek.

A věřím, že láska je silnější než smrt.“

Robert Fulghum 1937

*****************************************

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být.

Henry Ford

*****************************************

Můj otec mi říkával: Kdykoliv se dostaneš do dopravní zácpy, kdykoliv
se dostaneš do krize nebo nesnáze … staň se nejklidnější osobou
v místnosti a budeš schopen najít řešení.“
Rudolph Giuliani, bývalý starosta New Yorku

*****************************************

Skutečnost, že máme nepřátele, dokazuje dosti zřetelně, že máme zásluhy.

Ludwig Börne

*****************************************

K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech. E. Oesch

*****************************************

Žádné bahno, žádný lotos.  Thich Nhat Hanh

*****************************************

Nevím jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale určitě vím že ve čtvrté to budou klacky a kameny. Albert Einstein

*****************************************

Všechno co existuje, v minulosti už existovalo v jiné době, pod jiným jménem a na jiném místě. Guicciardini

*****************************************

Srdce se nikdy neprojeví okamžitě, skoro nikdy okamžitě nezměří, nakolik je zasaženo. Dojde k tomu až později, když se krásný nebo strašný okamžik stal minulostí, když se změnil v tu zbytečnou věc, jakou je vzpomínka.

Jean Dutourd

*****************************************

Na své nepřátelé musíme dávat pozor, neboť nikdo nezpozoruje naše chyby dříve než oni. Antisthenes

*****************************************

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě. Konfucius

*****************************************

Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. R. Fulghum

*****************************************

Rozhodujícím krokem v lidském životě je překročení vlastního stínu. Ernest Ferstl

*****************************************

Důvěra je věřit síle,
která hýbe vesmírem.
Důvěra není slepá,
je jasnozřivá.
Důvěra je věřit, že vesmír je
na naší straně a že ví, co dělá.

neznámý autor

*****************************************

Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale uměním sehrát se špatnou kartou dobrou hru. R. L. Stevenson

*****************************************

Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější. H. von Kleist

*****************************************

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.

Avicenna

*****************************************

 

Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže tu jsi, abys ji udělal lepší.

Thomas Carlyle

*****************************************

Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil.

Albert Camus

*****************************************

Nikdy vás nesmí překvapit, že vás lidé nemají rádi, ale to pro vás nesmí být důvod k tomu, abyste je sám neměl rád.

Herbert Casson

*****************************************

 

Vesmír je změna; náš život je tím, čím ho učinily naše myšlenky.

Marcus Aurelius

*****************************************

„Přirozeností člověka je hledání radosti.“ Jan Werich

*****************************************

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit.

Honoré de Balzac

*****************************************

Ale žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít.

Arthur Charles Clarke

*****************************************

Na světě je mnoho co dělat. Vykonej to brzy!

Ludwig van Beethoven

*****************************************

Všechny naše sny se mohou vyplnit -

pokud máme odvahu o ně usilovat.

Walt Disney

*****************************************

Svět se řídí příkladem krále.

Claudius Claudianus

*****************************************

Láska je jediná neporazitelná moc na světě.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

*****************************************

Nejdůležitější v životě není zvítězit, ale bojovat. Hlavní není vyhrát, ale odvážně se bít.

Baron Pierre de Couberin

*****************************************

Člověk nikdy nesmí dát na zdání.

Jean Dutourd

*****************************************

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných.

Charles Dickens

*****************************************

Svět v temných, ale skutečných barvách má větší cenu, než svět v barvách růžových, ale falešných.

Jean Dutourd

*****************************************

Velkou otázkou je, zda dokážete své velké dobrodružství přijmout srdcem.

Joseph Cambell

*****************************************

Zoufalství na nás Bůh neseslal proto, aby nás zabil,
ale proto, aby nás probudil k novému životu.
Hermann Hesse

*****************************************

Znám hodně lidí, kteří vydělávají ohromné finanční
částky, ale jejich vztahy skomírají. A to není bohatství.
Můžete usilovat o peníze a stát se zámožným, ale
nezaručí to, že budete skutečně bohatý. Neříkám, že peníze nejsou součástí bohatství, určitě jsou.
Ale jsou jen součástí.
A pak potkávám hodně „nábožensky založených“ lidí,
ale jsou neustále nemocní a bez peněz. Ani to není bohatství.
Život má být bohatý ve všech oblastech.
JAMES RAY

*****************************************

Mějte se na pozoru před zuřivostí trpělivého člověka.

John Dryden

*****************************************

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete.

Oldřich Fišer

*****************************************

Jakmile se pro něco rozhodnete,

vesmír se spojí, aby se to stalo.

Ralph Waldo Emerson

*****************************************

Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.

Benjamin Franklin

*****************************************

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet.

Johann Wolfgang Goethe

*****************************************

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky.

Johann Wolfgang Goethe

*****************************************

Neboj se, pokud děláš vlny jen tím, že jsi prostě sám sebou. Měsíc to dělá neustále.
Scott Stabile

*****************************************

Člověk raději pozná vesmír než sebe samého.

Ernest Hemingway

*****************************************

Když má člověk strach, přestává uvažovat.

Paul Heinrich Dietrich von Holbach

*****************************************

Utlačování a utiskování jsou základními příčinami deprese. Když je zmírníte, člověk může znovu pozvednout hlavu, bude se mu dařit dobře a stane se v životě šťastným.

Lafayette Ronald Hubbard

*****************************************

Lidé se ztrácejí v množství zbytečných slov.

Maxim Gorkij

*****************************************

"Nežili jste dokonalý den, pokud jste neudělali něco pro někoho,
kdo vám to nebude moci nikdy splatit."  Ruth Smeltzer

*****************************************

Konání člověka je zrcadlem, ve kterém každý nejlépe vidí sám sebe. Johann Wolfgang Goethe

*****************************************

Vždy když skončí války nastoupí nenápadní lidé, kteří dřinou zajistí prosperitu. Josef Hora

*****************************************

Věk hraje roli, jen dokud člověk stárne. Teď, kdy jsem dospěl do vysokého věku, může mi být zrovna tak dvacet. Pablo Picasso

*****************************************

Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. Theodore Roosevelt

*****************************************

Potřebujete něco rychle a přesně vyřídit - obraťte se na člověka velmi zaměstnaného. Kdo nemá co dělat, nemá nikdy čas. Camillo Benso Cavour

*****************************************

Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám. William Saroyan

*****************************************

Bezpečí může člověku jít na nervy, stejně jako nebezpečí. Graham Greene

*****************************************

„Složenky jsou pouze faktury za požehnání,
která jsi už obdržel. Podle toho se k nim chovej.“ -- Randy Gage

"Bills are simply invoices for blessings you’ve already received. Treat them accordingly." -- Randy Gage

*****************************************

Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím.

Francesco Petrarca

*****************************************

„Učiň svoje plány co nejfantastičtější, protože za 25 let
ti budou připadat průměrné. Budeš se divit, proč jsi je
neudělal 50krát tak velké.“ -- Henry Curtis

"Make your plans as fantastic as you like, because 25 years
from now they will seem mediocre. You will wonder why you did
not make them 50 times as great. " -- Henry Curtis

*****************************************

„Čtyři krátká slova shrnují to, co odlišuje nejúspěšnější
jedince od davu: ještě o trochu víc. Oni udělali to, co se od
nich očekávalo a ještě o trochu víc.“ -- A. Lou Vickery, spisovatel

"Four short words sum up what has lifted most successful
individuals above the crowd: a little bit more. They did all that was
expected of them and a little bit more." -- A. Lou Vickery, Writer

*****************************************

"Život je příliš krátký na to, abychom ho proplakali.
Je třeba se více smát." – Bekim

*****************************************

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest,

jež pouze ukazují,

kam jít,

ale samy nejdou.

Jan Amos Komenský

*****************************************

„Jedinečnost je dělat obyčejné věci neobyčejným
způsobem.“ -- Booker T. Washington

“Excellence is doing a common thing in an
uncommon way.“  -- Booker T. Washington

*****************************************

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit.

Johann Wolfgang Goethe

*****************************************

Pamatuj si,

že dokud budeme generálům platit více než učitelům,

nebude na světě mír.

Jan Masaryk

*****************************************

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti.

Axel Munthe

*****************************************

Nestýkej se s člověkem, v jehož srdci je nenávist.

Leydenský Papyrus

*****************************************

Moudrý člověk opravuje podle cizích chyb své vlastní.

Publilius Syrus

*****************************************

Průměrný učitel vypráví.

Dobrý učitel vysvětluje.

Výborný učitel ukazuje.

NEJLEPŠÍ

učitel inspiruje.

Charles Farrar Browne

*****************************************

Bez filosofie se člověk na světě obejde. Ale bez humoru žijí jenom hlupáci.

Michail Michajlovič Prišvin

 

*****************************************

Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí.

Erich Fromm

*****************************************

„Čtyři krátká slova shrnují to, co odlišuje nejúspěšnější

jedince od davu: ještě o trochu víc. Oni udělali to, co se od
nich očekávalo a ještě o trochu víc.“ -- A. Lou Vickery, spisovatel

"Four short words sum up what has lifted most successful
individuals above the crowd: a little bit more. They did all that was
expected of them and a little bit more." -- A. Lou Vickery, Writer

*****************************************

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby.

William Somerset Maugham

*****************************************

„Když vám něco nefunguje, hledejte to,
o čem jste si mysleli, že nebylo důležité.“  -- Arthur Bloch

"If your project doesn't work, look for the part
that you didn't think was important."  -- Arthur Bloch

*****************************************

„Nepoužívám pouze veškerou svou mozkovou kapacitu,
ale také všechnu, kterou si mohu půjčit.“ -- Woodrow Wilson

"I not only use all the brains that I have,
but all that I can borrow." -- Woodrow Wilson

*****************************************

„Připravte se na jízdu v cyklech a trendech života;
úspěch není nikdy trvalý a neúspěch není nikdy věčný. -- Brian Tracy

"Be prepared to ride the cycles and trends of life;
success is never permanent and failure is never final." -- Brian Tracy
*****************************************

„Skutečný optimismus není dívat se na svět přes růžové brýle,
nýbrž vnímat realitu světa takovou, jaká je a uplatnit požehnanou
schopnost vybírat z ní to, co je povzbudivé.“ – Danny Laufersweiler

*****************************************

Někteří lidé předstírají odvahu, kterou nemají, ale nikdo nemůže předstírat moudrost.

George Saville Halifax

*****************************************
Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. Albert Einstein

*****************************************

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně.

Henrik Ibsen

*****************************************

Smích je velká věc. Ničeho se lidé nebojí tolik, jako smíchu.

Nikolaj Vasiljevič Gogol

*****************************************

Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.

Lafayette Ronald Hubbard

*****************************************

„Když si člověk vyprázdní svou peněženku do své hlavy,
nikdo mu to nemůže vzít, protože investice do poznání
vynáší nejvyšší úroky.“ -- Joseph E. O'Donnell

"If a man empties his purse into his head, no man can
take it away from him, for an investment in knowledge
 pays the best interest." -- Joseph E. O'Donnell

*****************************************

Geniální lidé se rovnají vladařům.

Fridrich II. Veliký

*****************************************

Možná zažiješ zklamání, když neuspěješ, ale jsi určen k zániku,
když se nepokusíš. -- Beverly Sills, operní zpěvačka

"You may be disappointed if you fail, but you are doomed
if you don't try." -- Beverly Sills, Opera Singer

*****************************************

Kdysi, když šli lidé spát, probrali si, co za den udělali, komu ublížili či pomohli. To je naše povinnost.

Josef Kemr

*****************************************

„Když se dostaneš na okraj veškerého světla a máš udělat první
krok do neznámé temnoty, musíš věřit, že se ti stane
jedna z dvou věcí: že tam bude něco pevného, na co se budeš
moci postavit nebo se naučíš létat.“ – Patrick Overton


„When you come to the edge of all the light you have and take the first
step into the darkness of the unknown you must believe one
of two things will happen: There will be something solid for you
to stand upon or, you will be taught how to fly.“ -- Patrick Overton

*****************************************

Rodiče mají dát dětem na cestu velkou výbavu, která by při ztroskotání lodi vyplula spolu s nimi na hladinu. Pollio Vitruvius

*****************************************

“Pokud máte v srdci něco jiného než lásku,
musíte se toho zbavit.“ – Wayne Dyer

“If you have anything in your heart other than love,
you’ve got to get it out.” — Wayne Dyer

*****************************************

Lidé nejsou horší než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější. John Boynton Priestley

*****************************************

Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.  John Fitzgerald Kennedy

*****************************************

"Když šlapeme po křivolaké cestě života, naříkáme na její hrboly,
proklínáme každý kámen, na který stoupneme, až si konečně
v okamžiku prozření uvědomíme, že to jsou vlastně
diamanty." -- Frank Jude Bocci

*****************************************

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern

*****************************************

Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka. Kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce. Ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel. Pierre Bonnard

*****************************************

Počet těch, kteří nám závidí je též mírou našeho úspěchu. Oldřich Fišer

*****************************************

Touha dobýt vesmír je nesmyslná - vesmír je přeci v každém z nás.

Theodor Fontane

*****************************************

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci.

Erich Maria Remarque

*****************************************

Nemáte-li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou budoucnost.

Theodore Dreiser

*****************************************

Mít svobodné myšlenky - znamená být současný. Málo lidí může říci: "Jsem tu". Jsou v minulosti a vidí se v budoucnosti. Georges Braque

*****************************************

Každý se může rozhněvat, to je snadné. Ale rozhněvat se vůči správné osobě, ve správný čas, pro správný účel a do správné míry

- to není v moci každého a to snadné není. Aristotelés

*****************************************

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět a nezapomenout, že končí v budoucnosti.

Miroslav Ivanov

*****************************************

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd.

Jan Amos Komenský

*****************************************

Slovo prostě mění způsob vidění nebo chápání skutečnosti. Tak se stává spojencem omylu. Stefan Garzyňski

*****************************************

Lekce, které se srdce nenaučí na vlastní útraty, je špatně naučena. Slova nejsou z téže látky jako zkušenost. Romain Rolland

*****************************************

"Neobviňujte nikoho za to, kde jste. Jste tam, kde jste
na základě rozhodnutí, která jste učinili. Nikdo vás
nemůže držet zpátky bez vašeho svolení." -- Randy Gage

"Don’t blame people for where you are.  You are there because of
the choices you made.  No one can hold you back
 without your permission." -- Randy Gage

*****************************************

Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.

Vladimír Neff

*****************************************

"Vesmír vám nedá další úkol, dokud nezvládáte svůj
současný na více než sto procent." - Randy Gage

 

"The universe won’t give you your next assignment until you’re
overqualified for your current one." - Randy Gage

*****************************************

Válka je hra, která se hraje s úsměvem. Nemůžete-li se usmívat, šklebte se. Nemůžete-li se šklebit, kliďte se jí z cesty, co vám nohy stačí.

Winston Churchill

*****************************************

Nenávist je zastaralý hněv. Marcus Tullius Cicero

*****************************************

„Všechny naše sny se stanou skutečností, pokud se
za nimi odvážíme jít.“ -- Walt Disney

"All our dreams can come true, if we have the courage
to pursue them." -- Walt Disney

*****************************************

Snaž se nevzdorovat změnám,
které ti přichází do cesty.
Místo toho nechej život žít skrze Tebe.
A neboj se toho,
když se tvůj život obrací vzhůru nohama.
Jak víš, že to, na co jsi zvyklý,
je lepší než to, co přichází?
Rúmí

*****************************************

„Když nemůžete posloužit jako dobrý příklad,
budete muset posloužit jako strašné varování.“ -- Catherine Aird


"If you can't serve as a good example, you'll
just have to serve as a horrible warning.' -- Catherine Aird

*****************************************

„Slabí lidé nedokážou nikdy prominout. Umět prominout je vlastnost silných.“ -- Mahatma Gandhi

*****************************************

Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama. Albert Einstein

*****************************************

Dělejte svoji práci celým srdcem a budete úspěšní - je tak malá konkurence. Elbert Hubbard

*****************************************

Každá válka skončí jednáním. Proč nejednat hned? Džaváharlál Néhrú

*****************************************

Válka je iracionálním následkem pýchy, nudy a chamtivosti. Bertrand Russell

*****************************************

Největší ctnosti vzbuzují největší žárlivost. Veliká ušlechtilost má za následek ten nejhorší nevděk.

Je příliš namáhavé být spravedlivý vůči tak vynikajícím zásluhám. Luc de Clapiers Vauvenargues

*****************************************

„Štěstí nezávisí na věcech, které máme kolem
sebe, ale na tom, jak se na ně díváme." -- Lev Tolstoj

"Happiness does not depend on outward things,
but on the way we see them." -- Leo Tolstoy

*****************************************

„Okolnosti nejsou nikdy stoprocentní. Lidé, kteří
čekají, až budou všechny podmínky příznivé,
neudělají nic.“ -- William Feather, 1888-1981, spisovatel

"Conditions are never just right. People who delay action until
 all factors are favorable do nothing.“ -- William Feather 1888-1981, Author

*****************************************

"Neberme svobodu jako právo dělat, jak se nám zlíbí,
ale jako příležitost dělat to, co je správné." -- Peter Marshall

 

"May we think of freedom, not as the right to do as we please,

but as the opportunity to do what is right." -- Peter Marshall

*****************************************

Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť na oslepující prach země, který pokrývá naše tvrdá srdce. Charles Dickens

*****************************************

Nečekejte; nikdy nenastane ten pravý okamžik. Začněte tam,
kde jste a použijte nástroje, které máte zrovna k dispozici. Lepší
nástroje najdete cestou. -- Napoleon Hill


Do not wait; the time will never be ''just right''. Start where you stand,
and work with whatever tools you may have at your command, and
better tools will be found as you go along. -- Napoleon Hill

*****************************************

"Neobviňujte nikoho za to, kde jste. Jste tam, kde jste
na základě rozhodnutí, která jste učinili. Nikdo vás
nemůže držet zpátky bez vašeho svolení." -- Randy Gage

 

"Don’t blame people for where you are.  You are there because of
the choices you made.  No one can hold you back
 without your permission." -- Randy Gage

*****************************************

Smrt je cena za nesmrtelnost. Žarko Petan

*****************************************

Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

Účastněte se smutku tohoto světa vesele.
Vyléčit svět ze smutku nemůžeme, ale můžeme
žít radostně. Když se nám zdá, že se svět hroutí,
pravidlem je, že se máme držet svého potěšení.
Joseph Campbell

*****************************************

„Neomezuje vás to, čím jste, ale to, čím si myslíte, že nejste.“ Denis Waitley

*****************************************

„Všichni jsme ve své podstatě sami; narodili jsme se sami, zemřeme sami a navzdory „pravdivým“ romantickým příběhům v některých časopisech, až se jednou budeme ohlížet za našimi životy, uvidíme, že i přes to množství lidí, kteří nás životem provázeli, jsme byli sami celou cestu. Neříkám osamělí – alespoň ne po celou dobu – ale esenciálně a definitivně sami. To je to, co činí vaši sebeúctu tak důležitou, a já nechápu, jak můžete respektovat sami sebe, když musíte hledat v srdcích a myslích druhých, abyste byli šťastní.“ - William S. Burroughs

*****************************************

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern

*****************************************

Raději zemřít než zemdlít! Neomrzí mě nikdy sloužit, neunaví mne nikdy být prospěšný. Leonardo Da Vinci

*****************************************

Co je jako klenot nesmrtelné, nepyšní se věkem, ale jiskřícím se okamžikem. Rabíndranáth Thákur

*****************************************

Současný svět je nejlepší ze všech, které máme k dispozici. Gabriel Laub

*****************************************

Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom stále hleděli na to, jak to dopadne. Gotthold Ephraim Lessing

*****************************************

„Všechny naše sny se stanou skutečností, pokud se za nimi odvážíme jít.“ -- Walt Disney

*****************************************

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném.

George Bernard Shaw

*****************************************

Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost. Mary Wollstonecraftová

*****************************************

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti. Stefan Zweig

*****************************************

Smích - tu ozvěnu našeho pláče - to křídlo úsměvu, co tluče za oknem nočního strachu, nikdy mít v hrsti nebudem. Kdybychom - nedejte bohové - tu sladkou můru polapili, bylo ba na světě po srandě. Jan Werich

*****************************************

Nejhorší chorobou kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých. Romain Rolland

*****************************************

AŽ SI UVĚDOMÍŠ, ŽE TI VŮBEC NIC NECHYBÍ, 
ZAČNE TI PATŘIT CELÝ SVĚT... /Lao C'/

*****************************************

Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost. Mary Wollstonecraftová

*****************************************

Usmějte se. A ve vašem úsměvu ať je spousta dobroty a jenom trošku, trošičku trpkosti. Odpusťte životu a světu, že nejsou dokonalí. Dušan Radovič

*****************************************

Ušlechtilá duše bude ušlechtilá i v nejhorších nesnázích. Nízká duše nezapře svou nízkost, i když ji bude doprovázet na každém kroku úspěch.

Jean Dutourd

*****************************************

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. Benjamin Disraeli

*****************************************

Kdo máte talent, existuje jen jedna podmínka úspěchu - musíte zůstat zdráv.

Ernest Hemingway

*****************************************

Nikdy nedosáhneš velkého úspěchu, neriskuješ-li pád. William Feather

*****************************************

K tomu, aby člověk jednal, nemusí mít naději, a k tomu, aby vytrval, nemusí mít úspěch. Vilém III. Oranžský

*****************************************

Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze. Jean Paul

*****************************************

I lež je pravdou, pokud rozkazuje mocněji. Publilius Syrus

*****************************************

Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu. Móhandás Karamčand Gándhí

*****************************************

Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro. Vasilij Markovič Šukšin

*****************************************

Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám.

Julius Zeyer

*****************************************

Jako malý chlapec jsem neměl hodinky a zjišťoval jsem čas pomocí houslí. O půlnoci jsem začal cvičit, až soused začal ječet: "Kdo tu vrzá ve tři hodiny ráno!"

Henry Youngman

*****************************************

Mocní jsou většinou jak divadelní masky a obdiv vzbuzují jen u prodejné chásky.

Jean de La Fontaine

*****************************************

Za všechna svá vítězství vděčím bohům, kteří postihli mé nepřátele zbabělostí a hloupostí. Alexandr Makedonský Veliký

*****************************************

Veselí je vzpoura proti tragédii života - jediná vzpoura, která zdánlivě končí vítězstvím. Feliks Chwalibóg

*****************************************

Veliké Kartágo vedlo tři války. Po té první bylo ještě mocné, po té druhé obyvatelné. Po té třetí válce je nikdo nenašel.

Bertolt Brecht

*****************************************

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost - odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.

Móhandás Karamčand Gándhí

*****************************************

Radosti a utrpení člověka jsou přiměřené jeho zásluhám. Simone de Beauvoirová

*****************************************

Hlavní tajemství, jak si zachovat veselost, jest nedovolovat, aby nás maličkosti znepokojovali, a zároveň umět si vážit těch drobných radostí,

jenž nám osud poskytuje. Samuel Smiles

*****************************************

Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře? Christian Friedrich Hebbel

*****************************************

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. John Lennon

*****************************************

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Marcus Aurelius Antonius

*****************************************

Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.

André Maurois

*****************************************

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu. Friedrich Schiller

*****************************************

Závist trvá vždy déle, než štěstí těch, kterým závidíme. Francois de la Rochefoucauld

*****************************************

Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe žádné podmínky. Artur Rubinstein

*****************************************

Objevení nového jídla znamená pro lidské štěstí víc než objevení nové hvězdy. Anthelme Brillat-Savarin

*****************************************

Skutečně žít, znamená rázně jednat. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim. Francois de la Rochefoucauld

*****************************************

Zkušenost není to, co se vám stane. Zkušenost je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo. Aldous Huxley

*****************************************

Osud celé pospolitosti bude takový, jaký si ona pospolitost zaslouží. Albert Einstein

*****************************************

Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.

Arthur Schopenhauer

*****************************************

Osud často narazí na nás jako my na něj. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

„Vytvořte si konkrétní plán ke splnění svého přání a okamžitě
začněte jednat, ať jste připraveni nebo ne.“ -- Napoleon Hill

*****************************************

" NEJHORŠÍ NENÍ KLESNOUT , NEJHORŠÍ JE NEZVEDNOUT SE ZE ZEMĚ. PORAŽENÝ JE JEN TEN , KDO TO VZDÁ . VŠICHNI OSTATNÍ JSOU VÍTĚZOVÉ ."

Paulo Coelho

*****************************************

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem,

15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein

*****************************************

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího.  Albert Einstein

*****************************************

Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá. Benjamin Franklin

*****************************************

Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný. John Lennon

*****************************************

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne

*****************************************

Veliký cíl dává životu velký smysl. Ladislav Pecháček

*****************************************

Život je založen hlavně na víře a trpělivosti. Kdo má tyto dvě ctnosti, dosáhne obdivuhodné cíle.

Rudolf Tavel

*****************************************

Krása je život snímající závoj ze své tváře. Avšak vy jste život a vy jste závoj. Krásné věci poznávají a vyhledávají, kdo jsou k tomu nadáni.

Démokritos

*****************************************

Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.

Jan Werich

*****************************************

Život je pro mne něco jako uhořívající svíce. Něco jako úžasná pochodeň, která se mi na okamžik dostala do rukou a já ji chci donutit planout co nejjasněji, než ji předám dalším pokolením. George Bernard Shaw

*****************************************

Je to zákon života - jakmile se před námi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených.

André Gide

*****************************************

Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.

Miroslav Tyrš

*****************************************

“Cítíme-li se šťastni díky něčemu, co se děje v našem životě, díky nějaké události nebo člověku, pak to není opravdové štěstí. Skutečné štěstí “nezpůsobuje” něco konkrétního. Je to stav bytí. Pravdou je, že se všichni rodíme šťastní. Je to náš přirozený stav.
Najděte si příležitosti, jak být sami sebou. Dělejte to, co máte rádi, a vracejte se do života. Pomáhejte ostatním. Tyto chvíle vám budou připomínat pravé štěstí, které máte uvnitř. Už neztrácejte čas. Život je krátký a probíhá právě teď. Jediné, co máte, je přítomný okamžik. Zvolte si štěstí právě teď!”
Mabel Katz

*****************************************

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.

Albert Einstein

*****************************************

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.

William Shakespeare

*****************************************

"Život se stane mnohem snazší, když přestanete posuzovat

sebe a druhé. Když soudíte druhé, ztratíte spoustu energie,
a nebudete z toho mít dobrý pocit ve svém srdci." -- Marie Diamond

"Life will get so much easier when you stop judging yourself and

others.  You lose so much energy when you judge others and it does
not feel good in your heart." -- Marie Diamond

*****************************************

Proč se směješ? Změň jméno a ten příběh bude o tobě. Horatius

*****************************************

"Nebojte se, pokud se věci zdají být zpočátku obtížné.
To je jen první dojem. Důležité je neustoupit;
musíte vyhrát nad sebou." -- Olga Korbut

"Don't be afraid if things seem difficult in the beginning.
That's only the initial impression. The important thing is not to retreat;
you have to master yourself." -- Olga Korbut

*****************************************

“Okamžiky, které znamenají nejvíc,
ty, které v našem nitru zní nejdéle,
nejsou činy vůle, ale události,
které jsme si nenaplánovali,
které jsme nezpůsobily a
které do nás proniknou jako voda do země a
dodají živiny semínku našeho života.
A my se otvíráme,
rozvíjíme,
rozkvétáme,
neseme ovoce.”
F.Garagnon

*****************************************

Láska zmenšuje svět a zvětšuje domov.

Francouzská přísloví

*****************************************

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Albert Einstein

*****************************************

Prohra se smířením je lepší než výhra s nepřátelstvím. Arabské přísloví

*****************************************

Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před nezdarem. Latinské přísloví

*****************************************

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Čínské přísloví

*****************************************

Je to srdce které rozdává. Ruce už jenom dávají. Africké přísloví

*****************************************

Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy. Tibetské přísloví

*****************************************

Nůž a slovo ber za správný konec. Kampučské přísloví

*****************************************

Jak žít radostně? Věřme, že život nám byl dán pro radost. Přestává-li radost, hledejme, v čem jsme se zmýlili. Orientální přísloví

*****************************************

Láska klade odpor jakémukoliv osudu. Miguel de Cervantes y Saavedra

*****************************************

Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží. Arabské přísloví

*****************************************

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat. Arabské přísloví

*****************************************

Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím. Martin Luther

*****************************************

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí. Anton Pavlovič Čechov

*****************************************

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví

*****************************************

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinské přísloví

*****************************************

Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem. Latinské přísloví

*****************************************

Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi. Platón

*****************************************

„Nezáleží na tom, na co se díváš, ale na tom, co vidíš.“ Henry David Thoreau

*****************************************

Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe. Sokratés

*****************************************

Neznalí lidé mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili. Marcus Tullius Cicero

*****************************************

Upřímnost je velice drahý dar. Neočekávejte ho
od levných lidí.“ -- Warren Buffet

„Honesty is a very expensive gift. Do not expect it
from cheap people.“ -- Warren Buffet

*****************************************

“Čas strávený smíchem je časem stráveným s Bohy.” Japonské přísloví

*****************************************

„Chci být šťastným. Avšak člověku nelze být šťastným, žije-li
mezi nešťastnými, jako nelze zůstat trvale zdravým mezi
nezdravými. Mým cílem tedy je, aby bylo na světě více
šťastných lidí.“ -- Tomáš Baťa

*****************************************

Je bláznem ten, kdo se dívá na prst, jež mu ukazuje Měsíc. Čínské přísloví

*****************************************

Svět by mohl být spasen jedině tehdy, kdyby se králové stali filozofy, nebo filozofové králi. Platón

*****************************************

Hromada rýže jsou ve skutečnosti jednotlivá zrnka vedle sebe. Indické přísloví

*****************************************

Tvou bolest nářek nezhojí, jen prozradí. Publilius Syrus

*****************************************

Překážky jsou ony obávané věci, které spatříte, když odvrátíte pohled od svého cíle. Henry Ford

*****************************************

Ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde stále ještě rychleji, než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Lessing

*****************************************

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí. George Bernard Shaw

*****************************************

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii. Stefan Zweig

*****************************************

Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů. Jan Procházka

*****************************************

I chrám umění má své kostelníky a své žebráky. Gabriel Laub

*****************************************

Jsme moudří. Ale jenom tehdy, když to nepotřebujeme. Gabriel Laub

*****************************************

Od Sokrata ho dělí jen maličké slůvko - on neví, že nic neví. Gabriel Laub

*****************************************

Nic v nás nevzbudí takovou úctu jako člověk statečně snášející neštěstí. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

Na každé stránce dějepisu by mělo být natištěno: "vstup na vlastní nebezpečí". Gabriel Laub

*****************************************

Platíme vždy draze za nové zkušenosti, protože nevyužíváme starých. Gabriel Laub

*****************************************

Svět bez válek je nepravděpodobný, jako kočár bez koní v XVI. století. Gabriel Laub

*****************************************

Kdo byl poslední, bude první, říká revoluce. A co ti uprostřed? Gabriel Laub

*****************************************

Úspěšná revoluce je velká svatba - lid si bere svobodu. Zbývá jen ji uživit a naučit se s ní vycházet. Gabriel Laub

*****************************************

Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu. Bertolt Brecht

*****************************************

Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku na nějaký fakt v přírodě absolutně jistá. Alfred North Whitehead

*****************************************

Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě. Albert Einstein

*****************************************

Neexistuje žádný kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantový popis. Niels Bohr

*****************************************

Společnost vynalezla postupně tři prostředky k udržení člověka ve stavu otroctví: násilí, peníze a svobodu. Gabriel Laub

*****************************************

Hrdinů je zapotřebí v nebezpečných situacích. Ve všech ostatních jsou hrdinové nebezpeční. Gabriel Laub

*****************************************

Když čtu popisy vědecké činnosti, které napsali sociologové, říkám si často, že tak nějak by se cítil atom, kdyby mohl číst učebnice kvantové mechaniky. James Trefil

*****************************************

Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě. Albert Einstein

*****************************************

Převaha hlupáků je nepřemožitelná a navěky jistá. Hrůznost tyranství naproti tomu zmírňuje nedostatek důslednosti. Albert Einstein

*****************************************

Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný. Albert Einstein

*****************************************

Nejúčinnější zbraní proti nenávisti je inteligence. Proto je tolik nenáviděna. Ladislav Muška

*****************************************

Fyzikům nezbývá nic lepšího než chodit s ustaranými tvářemi a smutně si stěžovat, že v pondělí, ve středu a v pátek musejí na světlo hledět jako na vlnu, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ho berou jako částici. A v neděli se prostě modlí... Banesh Hoffmann

*****************************************

Úvahy o tom, že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.

Stephen William Hawking

*****************************************

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub

*****************************************

Udělal jsem, co jsem mohl. Ať učiní lépe, kdo může. Latinské přísloví

*****************************************

Nemluvit s člověkem, který by si dal říci, jest zmařit člověka. Mluviti s těmi, kteří si nedají říci, jest zmařiti slova. Ten, kdo je opravdu moudrý, nikdy nezmaří člověka, ale na druhé straně nezmaří svých slov. Konfucius

*****************************************

Ani celá armáda těch, kteří mluví, nezmůže jednoho, který jedná. Francois de la Rochefoucauld

*****************************************

Bylo by na čase, aby se nevina těšila stejné pozornosti jako zločin. Francois de la Rochefoucauld

*****************************************

Říše hvězd je našemu poznání méně přístupná než skutečné činy lidských bytostí. Marcel Proust

*****************************************

Velké činy velkých lidí nebývají výsledkem jejich velkých schopností, nýbrž obratnosti, s jakou dovedli uplatnit ty malé. Francois de la Rochefoucauld

*****************************************

Láska je plamen, a tak říkáme, že krása přitahuje. Fyzikové totiž přišli na to, že oheň je dobrý vodič. Jonathan Swift

*****************************************

Nejrychlejší způsob jak ukončit válku je prohrát ji. George Orwell

*****************************************

Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků. Ludwig Feuerbach

*****************************************

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou. Voltaire

*****************************************

Láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu. Michelangelo Buonarroti

*****************************************

Nejnebezpečnější lži pocházejí od těch, kteří jim věří. Dick Francis

*****************************************

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein

*****************************************

Vítězná revoluce má odpovědnost nejenom za ty, kteří šli s ní, nejenom za ty, kteří stáli opodál, ale i za ty, kteří šli proti ní a které porazila. Jan Procházka

*****************************************

Nenechme bojovat hlupáky pod korouhví rozumu. Jiří Žáček

*****************************************

Kdo vymyslel heslo "spravedlnost vítězí" - bojovník za spravedlnost nebo vítěz? Gabriel Laub

*****************************************

Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně spravedlnosti? Gabriel Laub

*****************************************

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

Nespravedlnost působí nevyčíslitelné společenské škody. Stefan Garzyňski

*****************************************

Myšlenky jsou svobodné. Marcus Tullius Cicero

*****************************************

Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej. Ben Williams

*****************************************

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Michel de Montaigne

*****************************************

Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka. Marcus Tullius Cicero

*****************************************

Ze všech lidských neduhů má nepochybně nejdelší průběh stárnutí. Trvá vlastně celý život, od narození až do smrti. Robert J. Meltzer

*****************************************

Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něho dívají opice. Ernest Hemingway

*****************************************

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí. Mark Twain

*****************************************

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett

*****************************************

Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili. Dalajláma

*****************************************

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Hal Urban

*****************************************

„Vliv učitele je věčný; nikdy není možné říci, kde (jeho vliv) končí.“ Henry B.Adams

*****************************************

Pro lidi není obtížné přijmout nové myšlenky, ale zapomenout na staré. John Maynard Keynes

*****************************************

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar

*****************************************

Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali. Dalajláma

*****************************************

Dělte se o svou zkušenost. Je to cesta jak dosáhnout nesmrtelnosti. Dalajláma

*****************************************

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. Thomas Stearns Elliot

*****************************************

Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe. Carl Gustav Jung

*****************************************

Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš. Turecké přísloví

*****************************************

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistější  způsob, jak strach porazit. Dále Carnegie

*****************************************

Když se objeví slunce, zmizí hvězdy. Arabské přísloví

*****************************************

Zapsali jste se na denní studium školy jménem život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé. Chérie Carter-Scottová

*****************************************

Maličkosti zraňují jen malé lidi. Francois de la Rochefoucauld

*****************************************

„Na moři a před soudem jsi v rukou božích.“ Marcus Tullius Cicero Horatius

*****************************************

„Lidé jsou moudří nikoliv v poměru ke své zkušenosti, nýbrž v poměru ke své způsobilosti pro zkušenost.“ George Bernard Shaw

*****************************************

„Poznejte svou konkurenci. Vyhněte se jejich silným a využijte jejich slabé stránky.“ Jack Trout

*****************************************

„Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.“ Ludwig Feuerbach

*****************************************

„Ničeho nedosáhnou ti, kteří vstávají až dlouho po probuzení, a ti, kteří se budí teprve dlouho poté, co vstali.“ Eleanor Roosevelt

*****************************************

„Být vůdcem lidu vyžaduje obrátit se k němu zády.“ Henry Havelock Ellis

*****************************************

„Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost.“ Seneca

*****************************************

„Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš.“ Šalamoun

*****************************************

„Nejskvělejší talenty ničí se zahálkou.“Michel De Montaigne

*****************************************

„Nepatrné cestičky vedou na veliké paseky.“ Jean Dutourd

*****************************************

„Velcí duchové pobývají jako orlové ve výškách sami.“ Arthur Schopenhauer

*****************************************

„Láska je základní zákon naší podstaty a každá odchylka od něho musí vyvolat poruchu v našem tělesném životě, neboť poškodila zákon.“

Orison Swett Marden

*****************************************

„Všechna naše neštěstí pocházejí z toho, že se snažíme vyhnout se drobným nepříjemnostem.“ Marcel Achard

*****************************************

„Co spáchá dav, zůstává bez trestu.“ Marcus Annaeus Lucanus

*****************************************

„Jestliže jste postavil vzdušný zámek, vaše práce nemusí být zbytečná, nyní k němu udělejte základy.“ Henry David Thoreau

*****************************************

„Nadšení je schopnost vidět něco i v ničem.“ George Orwell

*****************************************

„Pokud máte vizi, všechno je možné.” – Dexter Yager

“When you have a dream, all things are possible.” – Dexter Yager

*****************************************

„Bůh nehraje v kostky.“ Albert Einstein

*****************************************

„Ke štěstí stačí být moudrý.“ Antisthenés

*****************************************

„Lidé seskupení do davu jsou totiž ještě většími pokrytci, než když jsou z nějakých osobních důvodů nuceni hrát komedii. Proto stráví člověk valnou část svého života tím, že pleje, co si nechal v mládí ve vlastním srdci vybujet. Této operaci se říká nabývat zkušenosti.“ Honoré De Balzac

*****************************************

„Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo.“ Ruth Rendellová

*****************************************

„Mluvím pravdu, ne tolik, jak bych chtěl, ale tak, jak se odvážím, a odvažuji se trochu víc, čím jsem starší.“ Michel De Montaigne

*****************************************

„Mohu něco neuznávat, ale nemusím to proto špinit, a nemohu druhým brát právo v to věřit.“ Albert Camus

*****************************************

„Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno.“ Quintus Flaccus Horatius

*****************************************

„Neobětujte slabé silným, chcete-li se sami zachránit.“ Rabíndranáth Thákur

*****************************************

„Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí.“ Johannes Robert Becher

*****************************************

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů.“ Henry David Thoreau

*****************************************

„Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie.“ Albert Einstein

*****************************************

„Vladař, který se zcela spolehl na lidské sliby a nevykonal jiné přípravy, je ztracen.“ Niccolo Machiavelli

*****************************************

„Ukažte mi systém odměňování jakékoli společnosti a já vám řeknu, jak se chovají její lidé.“ Chuck Ames

*****************************************

„Skromnost není nic jiného nežli strach před směšností.“ Edgar Wallace

*****************************************

„Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.“

Henry Wadsworth Longfelow

*****************************************

„Svět dělá žena. Je v něm panovnicí - nic se v něm neděje než skrze ni a pro ni. Žena je tedy velkou vychovatelkou muže. Učí ho půvabným ctnostem, zdvořilosti, diskrétnosti a té hrdosti, která se bojí přijít nevhod. Učíme se u ní, že společnost je složitější a jemněji uspořádána, než soudí myšlenka, že citové sny a šero víry jsou nepřekonatelné, a že to není rozum, co vládne lidmi.“ Anatole France

*****************************************

„Všechno souvisí se vším. Víte proč má Velká Británie nejsilnější námořnictvo na světě ? Můžou za to staré panny, protože chovají kocoury. Proč ?! Kocouři loví myši, myši nesežerou tolik obilí. Protože je dost obilí, je hodně hovězího. Když je hodně hovězího je hodně námořníků. A tak díky starým pannám má Velká Británie nejsilnější námořnictvo na světě!“ Anglické přísloví

*****************************************

„Na trůn vědění a víry se má usedat tiše a pokorně. Kdo to neví, zabloudil v nejhustší mlze.“ Jiří Pilka

*****************************************

„Nejvíce nenáviděni jsou ti, kteří se dostanou vlastní silou ze společné klece.“ Francesco Petrarca

*****************************************

„Nepatrná myšlenka dokáže přeskočit moře i souš.“ William Shakespeare

*****************************************

„Filozofie - tvrz zákonů.“ Alkidamás

*****************************************

„V základě toužíme jen po jednom: po pravdě. Vymanit se z hukotu slov, probít se schématem obrazů a proniknout k pravdě, nahé, prosté, třeba i smrtelné. Po všech nebohých příbězích, se samým mlčením spočinout na tvrdé a temné půdě, nevidět, nedýchat, nežít, ale posledním zábleskem vědomí obsáhnout pravdu, jedinou důstojnost. Zhasněte příběh a fantazii jako čadivou lampu. Svítá.“ Ivo Andrič

*****************************************

„Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost.“ Benjamin Disraeli

*****************************************

„Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli.“ Arenus

*****************************************

„Ti kdo si nepomatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“ George Santayana

*****************************************

„Ustup a s vítězstvím půjdeš.“ Publius Ovidius Naso

*****************************************

"MÝM NÁBOŽENSTVÍM JE LASKAVOST!!!DOBRÁ MYSL,LASKAVÉ SRDCE,VŘELÉ CITY-TO JSOU TY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI!"

"MY RELIGION IS KINDESS!!!MYLS GOOD,KIND HEART,WARM FEELINGS-THOSE ARE THE MOST IMPORTANT THING!"

DALAJLAMA

*****************************************

Život je někdy velmi skoupý,uplynou dny,týdny,měsíce a roky,aniž člověk zažije něco nového.Ale pak se otevřou dveře a dovnitř se vřítí lavina.V jednu chvíli nemáte nic,a najednou máte víc,než dokážete přijmout. Paulo Coelho

*****************************************

„Lidské vědění a moc jsou totožné. Vědění je moc.“ Francis Bacon

*****************************************

„Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z oceli si připni k srdci.“ William Shakespeare

*****************************************

„Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu, a podle barvy skla jeví se mu temný, nebo purpurově jasný.“ Hans Christian Andersen

*****************************************

„Cíl je souhrnem prostředků vynaložených na jeho dosažení.“ Georg Wilhelm Friedrich Hegel

*****************************************

„Duha vzniká, když padne sluneční záře na hustý stlačený vzduch.“ Anaximenes

*****************************************

„Řádné zboží snadno najde kupce.“ Neznámý autor

*****************************************

„S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme. Každý člověk a každá krajina mohou za určitých okolností projít všemi fázemi, od té nejubožejší ošklivosti až po tu nejvznešenější krásu.“ Christian Morgenstern

*****************************************

„Už samotná fakta mají moc řešit velké problémy.“ Adam Mickiewicz

*****************************************

"V dávných dobách, kdy se tomuto období ještě neříkalo 'nákupní sezóna', nazývali ho křesťané Vánoci a chodili do kostela; židé mu říkali chanuka a chodili do synagogy; ateisté chodili na večírky a opíjeli se. Lidé míjející se na ulicích si pak říkali: 'Veselé Vánoce!', 'Veselou chanuku!' nebo (v případě ateistů) 'Pozor na ten sloup!'." - Dave Barry

*****************************************

„V ničem neodhalují lidé zřetelněji svou povahu jako v tom, čemu se smějí.“ Johann Woflgang Goethe

*****************************************

„Každý z nás má v srdci královskou komnatu; já jsem ji zazdil, není však zamčena.“ Gustave Flaubert

*****************************************

„Když zamkneš dveře před všemi omyly, zůstane za nimi pravda.“ Rabíndranáth Thákur

*****************************************

„Jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc.“ Marcel Proust

*****************************************

„Neexistuje malá nenávist. Nenávist je vždycky nesmírná. Nenávist je vždy celá nenávist.“ Gilbert Keith Chesterton

*****************************************

„Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám.“ Karl Marx

*****************************************

„Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.“

Indiáni kmene Cree

*****************************************

„Vždy se najdou Eskymáci, kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co dělat za velkých veder.“ Stanislaw Jerzy Lec

*****************************************

„Každá válka skončí jednáním. Proč nejednat hned?“ Džaváharlál Néhrú

*****************************************

„Jediné co potřebujeme, abychom transformovali náš svět
a životy, je spirituálně se probudit jako individua a žít spolu
v harmonii jako jeden celek.“ Kateřina Zacharová

*****************************************

„Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu; štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra.“ Arthur Schopenhauer

*****************************************

„Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili.“ Marcel Pagnol

*****************************************

„Naděje - to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo.“ Thomas Fuller

*****************************************

„Prokážete největší službu státu a národu, když pozdvihnete nikoliv střechy domů, ale duše občanů, neboť je lépe, aby velké duše přebývaly v malých domech, než aby nízké duše číhaly v příbytcích velkých.“ Epiktétos

*****************************************

„Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne.

Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost.“ Giovanni Giacomo Casanova

*****************************************

„Mládí je ihned hotovo se slovem, jež je nebezpečné jako ostří nože.“ Friedrich Schiller

*****************************************

„Ve všem je lépe doufat než zoufat, neboť kdo může určit možné?“ Johann Wolfgang Goethe

*****************************************

„Nechoď tam, kde je vyšlapaná stezka, ale jdi tam, kde žádná stezka není a zanech za sebou cestu.“  Les Brown

*****************************************

„Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic.“ Seneca

*****************************************

„Často se více proviňujeme, když se zavděčujeme, než když urážíme.“ Publius Cornelius Tacitus

*****************************************

„Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milovníka však odmítá.“ Voltaire

*****************************************

„Naučte se pravidlům, abyste je mohli správně porušovat.“ Dalajláma

*****************************************

„Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom nevědí co mají dělat, když v neděli odpoledne prší.“ Susan Ertz

*****************************************

„Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.“ Šalamoun

*****************************************

„Duševní utrpení se snáší snáze než tělesné. Kdyby mně bylo nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.“ Heinrich Heine

*****************************************

„Člověk si opravdu nesmí nechat zatemnit mozek panujícími vědeckými názory.“ Erich von Däniken

*****************************************

„Šlechetný člověk je smířlivý, ale ne povolný. Člověk malý je povolný, ale ne smířlivý.“ Konfucius

*****************************************

„Jenom posvátných věcí stojí za to se dotýkat.“ Oscar Wilde

*****************************************

„Pravda ve věcech víry je jednoduše názor, který přežil.“ Oscar Wilde

*****************************************

„Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé.“ Gilbert Keith Chesterton

*****************************************

„Vesmír jest souhrn všech jednoduchých fyzických těles.“ Avicenna

*****************************************

„Posměch končí, kde začíná pochopení.“ Maria von Ebner-Eschenbachová

*****************************************

„Každý vyprávíme ostatním své příběhy. Příběhy nás utvářejí. Znát někoho znamená znát jeho příběh.“ Neznámý autor

*****************************************

„Často nejistě stojí a neví, kam by měl jíti poutník, jenž volnou má cestu do všech čtyř světových stran.“ Publius Ovidius Naso

*****************************************

„Nevím, co bude zítra, ale vím, co bylo včera a co je dnes, a už to je velmi mnoho.“ André Kostolany

*****************************************

„Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu a rozhlédnou se po tom, co chtějí.
A když to nenajdou, vytvoří to.“ George Bernard Shaw

*****************************************

„Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.“ Arabské přísloví

*****************************************

„Veslování je práce a štěstí je vítr, opírající se do plachet.“ Portugalské přísloví

*****************************************

„Odvaha je vítězství, bázlivost je porážka.“ Orison Swett Marden

*****************************************

„Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.“ George Bernard Shaw

*****************************************

„Každý vědec musí o svých předchůdcích pochybovat.“ Osho

*****************************************

„Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem.“ Marcus Tullius Cicero

*****************************************

„Víra je ptáče, které zpívá, ještě když je noc temná.“ Rabíndranáth Thákur

*****************************************

„Uchopím život za chřtán, nesmí nade mnou zvítězit. Je krásné tisíckrát prožít život, třebaže pro něj nejsem stvořený.“ Ludwig van Beethoven

*****************************************

„Zoufalost je největší z našich chyb.“ Luc Clapiers De Vauvenargues

*****************************************

„Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“ Martin Luther King

*****************************************

„Úvahy o tom, že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.“ Stephen William Hawking

*****************************************

„Jestliže někdo mluví o Bohu, ale nemá rád jiného člověka pouze pro rozdílnost rasy nebo barvy, buďte ujištěni, že ještě žije v temnotě.“ Paul Brunton

*****************************************

„Zkušenost nám nebrání udělat stejnou hloupost znovu, ale tropíce jí, jsme značně smutnější.“ Claude Bernard

*****************************************

„Mladost se honí za štěstím a netuší, že právě mladost je štěstí.“ František Vymazal

*****************************************

„Čestný člověk má rovný hřbet i řeč.“ Mongolské přísloví

*****************************************

„Co je tragedie a co je komedie, se pozná časem.“ Stanislaw Jerzy Lec

*****************************************

„Každá myšlenka je ukradena z prvků vesmíru.“ Stanislaw Jerzy Lec

*****************************************

„První, kdo na světě stvořil bohy, byl strach.“ Publius Papinius Statius

*****************************************

„Co je vůbec hodno toho, aby to bylo vykonáno, je také hodno toho, aby to bylo provedeno pořádně.“ Philip Dormer Stanhope Chesterfield

*****************************************

„Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne?“ George Bernard Shaw

*****************************************

„Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, učiňte ihned kroky k nápravě.“ Dalajláma

*****************************************

„Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.“ Louis Schmidt

*****************************************

„Vězte, že štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze.“ Perikles

*****************************************

„Bezradnost a nespokojenost jsou prvním předpoklady k pokroku.“ Thomas Alva Edison

*****************************************

„Přirozeností všech jevů je měnit se v každém okamžiku, naznačuje nám to, že všechny jevy postrádají schopnost trvat, postrádají schopnost být stále stejné.“ Dalajláma

*****************************************

„Děti potřebují spíš vzory než kritiku.“ Joseph Joubert

*****************************************

„Archimédes hledal jen bod, který byl pevný a nehybný, aby celou zem posunul z jejího místa. I já mohu očekávat veliké věci, najdu-li něco zcela nepatrného, co je jisté a neotřesitelné.“ René Descartes

*****************************************

„Kam nás osud táhne opět a znovu, tam jděme.“ Mario Publius Vergilius

*****************************************

„Vrh kostek nikdy nevyloučí náhodu.“ Stéphane Mallarmé

*****************************************

„Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou.“ Walther Kiaulehn

*****************************************

„Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“ Georg Christoph Lichtenberg

*****************************************

„Vyučování vyžaduje nadání i cvičení.“ Prótagorás

*****************************************

„Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.“ Jan Werich

*****************************************

„Bez snů a ideálů nelze být člověkem.“ Ernst Fischer

*****************************************

„Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim.“ Francois de La Rochefoucauld

*****************************************

„Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá.“ Benjamin Franklin

*****************************************

„Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně.“ Blaise Pascal

*****************************************

„Také vy jste cestoval? To tedy vážně máte proč být smutný. Asi jste prodal, co jste měl, abyste se mohl podívat, co mají jiní. Mít zhlédnuto kdeco a nemít nic, to znamená oči bohaté a kapsu prázdnou.“ William Shakespeare

*****************************************

Skutečný přítel je největší z pokladů, a přece se lidé pachtí za těmi menšími. Francois de le Rochefoucauld

*****************************************

„Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme.“ Albert Camus

*****************************************

Co chceme, tomu také ochotně věříme, a doufáme, že si i ostatní myslí, co si myslíme sami. (QUAE VOLUMUS, EA CREDIMUS LIBENTER, ET QUAE SENTIMUS IPSI, RELIQUOS SENTIRE SPERAMUS) Gaius Julius Caesar

*****************************************

Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje. Henri Louis Bergson

*****************************************

Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří. Elbert Hubbard

*****************************************

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington

*****************************************

Lidé poznají velice brzy, proč mají žít; možná právě proto se velice brzy vzdávají. Paulo Coelho

*****************************************

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom po jakém dobru toužíte. Richard Sennett

*****************************************

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu alespoň v jedné věci, je-li vytrvalý. Leonardo da Vinci
*****************************************

Vrásky by měly pouze naznačovat, kde býval úsměv. Mark Twain
 *****************************************

Usmívej se na každého - nezáleží na tom, kdo to je - a to ti pomůže, že porosteš do větší lásky vůči každému. Matka Tereza
*****************************************

Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nezasmát je znakem lidí hloupých. Erasmus Rotterdamský
 *****************************************

Lidé vidí jen to, co jsou připraveni vidět. Ralph Waldo Emerson

*****************************************

Oddělení lidských zdrojů pracuje se „vzduchem“ – lidskými dovednostmi. A ty jsou nejen stěží uchopitelné, ale navíc si většina lidí myslí, že jich má spoustu. Jan Welch

*****************************************

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává. Dalajlama

*****************************************

„Musíš se snažit vyhnout se svárlivým lidem a vyhledávat lidi soudné, držet se práce, na kterou nestačíš, a nepouštět se do takové, která je nad síly a schopnosti: co děláš, hleď dělat s největší péčí a nadšením. Budeš-li takto jednat, budeš, myslím, nejmíň volán k zodpovědnosti, v nesnázích najdeš nejspíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez nebezpečí až do vysokého věku.“ Sókrates

*****************************************

Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci. Dalajlama

*****************************************

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Shaw George Bernard

*****************************************

Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení. Sa´Dí´

*****************************************

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná. Francois de la Rochefoucauld

*****************************************

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. Anglické přísloví

*****************************************

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Pierre Reverdy

*****************************************

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Albert Einstein

*****************************************

Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji. Konfucius

*****************************************

Čas je nejlepší soudce a trpělivost nejlepší mistr. Guy de Pourtales

*****************************************

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti,

ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. Albert Einstein

*****************************************

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. Karel Čapek

*****************************************

Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím. Francesco Petrarca

*****************************************
 Velká chyba je přehlížet malou. Patricie Holečková

*****************************************

Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

Pozor, člověk! Děkuji za výstrahu, půjdu jinudy. Wieslaw Brudziňski

*****************************************

Děti začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí. Oscar Wilde

*****************************************

"Doma se můžeme cítit všude, bez ohledu na to,
kde jsme, jelikož DOMOV je v nás." Ihalealaka Hew Len***
"We can feel at home no matter where we are,
since HOME is inside of us." Ihalealaka Hew Len

*****************************************

Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě. Marcus Tullius Cicero

*****************************************
 Ctnosti, které nás mohou šťastně převést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska. Giovanni Bosco

*****************************************

Odpor k nové myšlence se zvyšuje s její důležitostí. John Maynard Keynes

*****************************************

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More

*****************************************

Ničeho se v životě nemusíme bát, stačí to jen pochopit. Curie-Sklodowská Marie

*****************************************

Přesvědčení jsou věznice. F. Nietzsche

*****************************************
 Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili. Jiří Procházka

*****************************************

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich. Epiktétos

*****************************************

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles

*****************************************

Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. Antoine de Saint-Exupéry

*****************************************

Je neuvěřitelné kolik dobrých nápadů je denně zavrženo kvůli neschopnosti zvládat vzájemné vztahy. John P. Kotter

*****************************************
 Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire

*****************************************

Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili. Dalajlama

*****************************************

Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky. George Bernard Shaw

*****************************************

 

Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď život. František Kožík

*****************************************

 

Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké.  David Gergen

*****************************************

Kdo se hněvá na kritiku, připouští její oprávněnost. Publius Cornelius Tacitus

*****************************************

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka
*****************************************

Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází- li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života. Abú Al Farah
*****************************************

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na rozhodnutích. Hal Urban

*****************************************

Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. Otto František Babler

*****************************************

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein

*****************************************

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Seneca Lucius Annaeus

*****************************************

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajláma

*****************************************

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. Vincent van Gogh

*****************************************

Život je most, a proto na něm nestav dům. Buddha

*****************************************

Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele. Jean de La Fontaine

*****************************************

Devadesát procent ztraceného času a nepříjemností ve frontách můžete odstranit, pokud si dáte trochu práce s naplánováním času a použijete svého zdravého selského rozumu. Mark Hume McCormack

*****************************************

Pro toho, kdo věří ve fyziku, je oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti pouhou iluzí. Albert Einstein

*****************************************

Pamatujte-si, nikdo vás nemůže přimět k tomu, abyste se cítili méněcenní bez vašeho souhlasu. Eleanor Roosevelt

*****************************************

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Sogjal Rinpočhe

*****************************************

Představte si sami sebe jako zahradníka s konvicí v jedné ruce a plechovkou hnojiva v druhé. Občas vytrhnete nějaký plevel, ale většinu času věnujete jen péči o rostliny. Potom už jen pozorujete, jak všechno kvete. Jack Welch

*****************************************

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Albert Einstein

*****************************************

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetské přísloví

*****************************************

Život je pouhá lekce v pokoře. James Matthew Barrie

*****************************************

Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi. Theodore Roosevelt

*****************************************

"Jestliže tě tvá minulost neuspokojuje, tak na ni zapomeň. Vymysli si pro svůj život nějakou novou historii a uvěř jí. Soustřeď se jen na ty chvíle, kdy jsi dosáhl splnění svých tužeb - a tato síla ti pomůže uskutečnit všechna tvá přání." Paulo Coelho

*****************************************

Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud. Maximilien de Robespiere

*****************************************

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris

*****************************************

Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd. Jan Amos Komenský

*****************************************

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení. Lucius Annaeus Seneca

*****************************************

Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný. Arthur Schopenhauer

*****************************************

Lidé nechtějí od života mnoho, protože se bojí prohry. Kdo však touží svádět dobrý boj, musí pohlížet na svět jako na nesmírný poklad, který tu čeká, aby byl dobyt. Coelho Paulo

*****************************************

Člověk je tvor nesmírně ješitný. Přímo si říká o to, aby byl hezky hlazen po hřbetě - a pak jen spokojeně vrní. Chce být uznán, ctěn, oceňován, oblíben. Je strašně háklivý na své místo, které si vydobyl v člověčí skupině i v přírodě vůbec. Bohuslav Hlinka

*****************************************

I v soupeření mudrců musí zvítězit méně moudrý. Pro mudrce je to ovšem útěcha. Gabriel Laub

*****************************************

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup. William James

*****************************************

Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení. Sa´Dí

*****************************************

Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd, neplavil se do neznámých zemí, ani neobjevil nové obzory lidské duše. Helen Kellerová

*****************************************

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein

*****************************************

Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné. Anton Pavlovič Čechov

*****************************************

Štěstí přijde teprve tehdy, když mu neklademe žádné podmínky. Artur Rubinstein

*****************************************

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar

*****************************************

V životě si můžete vybrat jednu ze dvou cest: Buď budete napodobovat jiné nebo si vytvoříte vlastní budoucnost. Jonas Ridderstrale

*****************************************

Stěžujeme si na to, jak je život krátký, a přesto děláme všechno proto, aby proběhl co nejrychleji. Francoise D´Aubigné Maintenon

*****************************************

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

*****************************************

"Uvědomujete si, že si svými současnými myšlenkami budujete svůj zítřejší svět?" Doug Firebaugh***

"Are you aware that your thoughts that you are thinking today, are constructing your World Of Tomorrow?" Doug Firebaugh

*****************************************

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody. Epikúros

*****************************************

Chytří lidé jsou vždy nejlepší konverzační slovník. Johann Wolfgang Goethe

*****************************************

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Twain Mark

*****************************************

Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní. Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rádi. John Lennon

*****************************************

Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá. Benjamin Franklin

*****************************************

Volte toho, kdo vám nejméně slibuje - ten vás také nejméně zklame. Bernard Baruch

*****************************************

Neotřesitelnost moudrých není nic jiného než umění uzavřít bouře ve svém vlastním srdci. Rochefoucauld Francois Duc de la

*****************************************

Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí. Jonathan Swift

*****************************************

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein

*****************************************

Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné. Kjell A Nördström

*****************************************

Buďte každý den nějaký čas o samotě. Dalajlama

*****************************************

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed. Johann Wolfgang Goethe

*****************************************

Vidět svět takový jaký je a potom jej milovat - to je největší umění. Romain Rolland

******************************************

Země je blázinec, do kterého zbytek Universa posílá své blázny. Voltaire

******************************************

Život plyne a my ho necháváme plout jako vodu v řece. Teprve když odteče, všimneme si, že už není. Deledda Grazia

******************************************

Možná nemůžete určovat směr větru, ale můžete nastavovat plachty. Reinhard K. Sprenger

******************************************

Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí a oni vyrostou. Ralph W. Emerson

******************************************

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Francois de la Rochefoucauld

******************************************

Úspěch ukazuje, jak vysoko si doskočil, když ses odrazil ode dna. G.S.Patton

******************************************

Šváb australský si prý sám ukousne křídla, jakmile dosáhne dospělosti. Jak lidské! Gabriel Laub

******************************************

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce. Stefan Zweig

******************************************

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner

******************************************

Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě. John Lennon

******************************************

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu. Dave Logan

******************************************

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld

******************************************

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell

******************************************

Každý jsme ve vesmíru sám. Nějak si z toho musíme pomoci. John James Osborne

******************************************

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Iulius Caesar

******************************************

Dobří přátelé jsou jako andělé. Nemusíš je vidět, ale víš že tady jsou. Siberry jane

******************************************

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti. Giacomo Casanova

******************************************

Nejjistější znamení duše plné humoru je schopnost vysmát se také jednou sám sobě. Lidé se však většinou litují, než aby se dokázali sami sobě vysmát. Schleich Carl Ludwig

******************************************

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba - co si myslet a co dělat je to nejdůležitější. Hal Urban

******************************************

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebastian Roch

******************************************

Pravým mudrcem je ten, kdo zná vždy míru. Gaius Valerius Martialis

******************************************

Jsou dvě věci, ke kterým lidi jen těžko přimějete: Přemýšlet o věcech a provádět je v pořadí podle jejich důležitosti. Právě v této dovednosti ale spočívá rozdíl mezi profesionálem a amatérem. George Maxwell

******************************************

Ne moudrost, hloupost je umíněná. Sofoklés

******************************************

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme.

Seneca Lucius Annaeus

******************************************

Jsme úspěšní, pokud jdeme v rámci svých schopností za nejvyšším cílem. Hal Urban

******************************************

Chcete uspět? Zdvojnásobte počet svých neúspěchů! Tom Watson

******************************************

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit. Honoré de Balzac

******************************************

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé. Antoine de Saint-Exupéry

******************************************

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. George Bernard Shaw

******************************************

Budoucnost a štěstí lidstva závisí na vědě. Běda lidské společnosti, jestliže nepochopí tuto jednoduchou pravdu. Charles Richet
******************************************

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska. Jaroslav Vrchlický

******************************************

Všude tam, kde lze žít, lze žít také dobře. Aurelius Marcus

******************************************

Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval. Francis Bacon

******************************************

Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi. Lafayette Ronald Hubbard

******************************************

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. Albert Einstein

******************************************

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain

******************************************

Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost. Christian Friedrich Hebbel

******************************************

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné. Andy Grove

******************************************

Hloupí i moudří jsou neškodní, škodliví jsou jen polohloupí a polomoudří. Johann Wolfgang Goethe

******************************************

Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Elbert Hubbard

******************************************

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů. Voltaire
******************************************

Může být něco krásnějšího než dělat to, co máte rád a vědět, že to má význam? Katharine Graham

******************************************

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne

******************************************

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

******************************************

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. Twain Mark

******************************************

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Václav Havel

******************************************

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebestian Roch

******************************************

To nejdůležitější co jsem se v životě naučila je to, že dávat pozor nic nenahradí. Diane Sawyer

******************************************

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině. George Bernard Shaw

******************************************

Lidé nechtějí od života mnoho, protože se bojí prohry. Kdo však touží svádět dobrý boj, musí pohlížet na svět jako na nesmírný poklad, který tu čeká, aby byl dobyt. Coelho Paulo

******************************************

Lidé by občas potřebovali den volna od života. Lec Stanislaw Jerzy

******************************************

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis

******************************************

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu. André Maurois

******************************************

Dokud žijeme, učme se, jak žít. Lucius Annaeus Seneca

******************************************

Vyrovnanost moudrých je jen umění nedát najevo své zmatky. Francois de la Rochefoucauld

******************************************

Kdo se nemůže soustředit sám v sobě, ten vida neuvidí, slyše neuslyší, ochutnávaje nerozezná chuti. Konfucius

******************************************

Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme. Gaius Iulius Caesar

******************************************

Úspěch je dítětem dvou rodičů: vytrvalosti a přesnosti. Orison Swett Marden

******************************************

Lidé nemají smysl pro proporce. Dar ve výši sto tisíc dolarů, jeli věnován z příjmů třiceti miliónů dolarů, není nic, nad čím by bylo propukovat v hysterický obdiv a pochlebování. Mark Twain

******************************************

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal. Williams Tennessee

******************************************

Kdo se stará jen o budoucnost, je méně předvídavý než ten, kdo se stará jen o okamžik, neboť se nestará ani o ten okamžik, ale jen o jeho trvání. Franz Kafka

******************************************

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. Victor Hugo

******************************************

Nač potřebujeme roboty, když přece většina lidí vykonává stejně svou práci mechanicky? Boguslaw Wojnar

******************************************

Myslitelé, nedávejte lidem své myšlenky zadarmo! Když budou platit, nebudou je tak snadno zahazovat. Gabriel Laub

******************************************

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami. Konfucius

******************************************

Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. Antoine de Saint-Exupéry

******************************************

Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy nemohl stát tvým přítelem. William Somerset Maugham

******************************************

Někteří lidé mají tisíce důvodů, proč nemohou dělat to, co dělat chtějí, zatímco potřebují pouze jeden důvod proč by mohli. Mary Frances Berry

******************************************

To, co jsem nejvíc nenáviděl, největší výzvy, které jsem kdy podstoupil, mi nabídly největší dary. Samozřejmě jsem to v té době neviděl. Randy Gage

******************************************

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas. André Maurois

******************************************

Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. Ernest Hemingway

******************************************

Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním - malým krůčkem ke konci. Erich Maria Remarque

******************************************

Takzvaná věrnost není často ničím jiným než nedostatkem fantazie. Felix Mendelssohn

******************************************

Doby dlouhého štěstí se často rozplynou v jediném okamžiku. Právě tak zažene bouře horké letní dny. Luc de Clapiers Vauvenargues

******************************************

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. Stevenson Robert Luis

******************************************

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla. Hermann Hesse

******************************************

Vítězné týmy mají skvělé vůdce. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. Stále se snaží zlepšovat. John C. Maxwell

******************************************

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestliže to sami připustí. Jean-Paul Sartre

******************************************

I v soupeření mudrců musí zvítězit méně moudrý. Pro mudrce je to ovšem útěcha. Gabriel Laub

******************************************

Tvrdí-li lidé o něčem, že je to šílené, měli bychom se do toho pustit. Tvrdí-li o něčem, že je to dobré, znamená to, že to už dělá někdo jiný. Hadjime Mitari

******************************************

Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením. Albert Einstein

******************************************

Udidlo pro Pegasa se vkládá do úst jezdcovi. Stanislaw Jerzy Lec

******************************************

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Arthur Schopenhauer

******************************************

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec

******************************************

Je bláznem ten, kdo se dívá na prst, jež mu ukazuje Měsíc. Čínské přísloví

******************************************

Nikdy vás nesmí překvapit, že vás lidé nemají rádi, ale to pro vás nesmí být důvod k tomu, abyste je sám neměl rád. Herbert Casson

******************************************

Život je krátký, samozřejmě - ale v poměru k čemu? André Maurois

******************************************

Když gazelu v Africe probudí slunce ví, že musí dnes běžet rychleji než lev, jinak se stane jeho kořistí. A lev zase ví, že musí běžet rychleji než gazela, jinak chcípne hlady. Poučení: Je jedno, zda jsi lev nebo gazela, vyjde-li slunce, musíš běžet. Lopez Jose Ignacio de Arriortua

******************************************

Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá. Carol Burnett

******************************************

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Marcus Tullius Cicero

******************************************

Snažte se o to, aby vaše produkty a služby, byly jiné než u ostatních. A zákazníci k vám přilnou jako lepidlo. Jack Welch

******************************************

Příležitostí stát se vůdcem je spousta a pro většinu lidí jsou dosažitelné. John C.Maxwell

******************************************

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson

******************************************

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu

******************************************

Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills

******************************************

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. Russell Bertrand Arthur William

******************************************

Názory lidí jsou částí jejich štěstí. Shakespeare William

******************************************

Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti. Ross Perot

******************************************

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí

******************************************

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří. Leonardo Da Vinci

******************************************

Pokud se s tím dá něco dělat, proč si dělat starosti? Pokud se s tím nedá nic dělat, proč si dělat starosti? Šantidéva

******************************************

Ať už stopa v písku, stopa ve sněhu, v blátě či stopa v srdci, vždy to znamená to stejné, někdo zde byl a zanechal kousek sebe. Golichová Aneta

******************************************

Aby vás práce bavila potřebujete pro ni být fyzicky a psychicky zdatní, nesmí jí být příliš moc a musíte mít pocit, že jste úspěšní.  John Ruskin

******************************************

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí. Gaius Julius Caesar

******************************************

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán

******************************************

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat. Orison Swett Marden

******************************************

Život není o počtu nadechnutí, ale o chvílích co vám dech berou. Freisler Milan

******************************************

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln

******************************************

V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni. Zig Ziglar

******************************************

Žít v zemi, kde se humor nevyskytuje, je hrozné, ale ještě hroznější je žít v zemi, kde je humor potřebný. Bertolt Brecht

*****************************************

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo? Shaw George Bernard

*****************************************

Dějiny nemají žádný smysl, je to pouze bezcílná hra náhod. Lessing Gotthold Efram

******************************************

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, bít se, mýlit se, začínat a opět začínat, prohrávat a věčně zápasit. Tomu říkám charakter. Lev Nikolajevič Tolstoj

******************************************

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Michel de Montaigne

******************************************

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Seneca Lucius Annaeus

******************************************

Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možné zničit, ale ne porazit. Ernest Hemingway

******************************************

Je pravdou, že tvrdá práce nikdy nikoho nezabila, ale domnívám se, že to není třeba zkoušet. Ronald Regan

******************************************

Každý člověk jednou potká člověka svého života, ale jen málokteří ho poznají včas. Kausová Gina

******************************************

Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým? V každém případě je to dobré. Jan Werich

******************************************

Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš. Buddha

******************************************

Jen bouřky a vlny dávají moři duši a život. Langston Hughes

******************************************

Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Zdeněk Jirotka

******************************************

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí. Albert Einstein

******************************************

Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké. David Gergen

******************************************

Fyzika nás učí, že čím víc se k předmětu přibližujeme, tím se nám zdá větší. Ve vztahu mezi lidmi je tomu však naopak. Čím blíže jsme k člověku, tím menší se nám zdá. Stefan Garzyňski

******************************************

Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům. Milan Zelený

******************************************

Kompromis je dobrý deštník, ale špatná střecha. James Russel Lowell

******************************************

Šváb australský si prý sám ukousne křídla, jakmile dosáhne dospělosti. Jak lidské! Gabriel Laub

******************************************

Člověk naprosto nejedná podle rozumu, který tvoří jeho podstatu. Blaise Pascal

******************************************

Někteří lidé by raději zemřeli, než by mysleli. A také to tak dělají. Roman Gary

******************************************

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu. Friedrich Schiller

******************************************

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš. Ralph Waldo Emerson

******************************************

Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit. Michael LeBoeuf

******************************************

Čas má plné kapsy překvapení. Jan Werich

******************************************

Kdo nemá vlastní názor, s toho názorem jsou všichni zajedno. Wieslaw Brudziňski

******************************************

Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové. Jonathan Swift

******************************************

Moudrý netvrdí nic, co nemůže dokázat. Walther von der Vegelweide

******************************************

To co vidíme, nejvíce záleží na tom co hledáme. John Lubbock

******************************************

Pokud neděláte chyby, pravděpodobně spíte. Benny Hermansson

******************************************

Rozumní lidé se učí proto, aby něco znali, malicherní proto, aby jiní znali je. Orientální přísloví

******************************************

Cílem života je sebezdokonalování a naším posláním je zdokonalovat sami sebe. Oscar Wilde

******************************************

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise

******************************************

V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši. William Shakespeare

******************************************

Kdo si nepamatuje minulost, je odsouzen k jejímu opakování. George Santayana

******************************************

Čím lépe pracujete, tím více dostáváte. Jack Welch

******************************************

To nejdůležitější co jsem se v životě naučila je to, že dávat pozor nic nenahradí. Diane Sawyer

******************************************

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání. William Shakespeare

******************************************

Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar

******************************************

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádné jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg

******************************************

Žít znamená bojovat. Lucius Annaeus Seneca

******************************************

Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu. Ralph Waldo Emerson

******************************************
Pokud jde o strategii, méně hloubejte a více dělejte. Jack Welch

******************************************
Hluboký pád přivodí často největší štěstí. Shakespeare William

******************************************
Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. Móhandás Karamčand Gándhí

******************************************
Život patří živým, ten kdo žije, musí počítat se změnami. Johann Wolfgang Goethe

******************************************
Naslouchejte lidem a oni vám řeknou, kdo jsou. John King

******************************************
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé. Jan Werich

******************************************
Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová

******************************************
 Život je cesta, která vede ke smrti, ale po cestě zapomeneme na cíl. Chamberlain Diane

******************************************
Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá. Niccolo Machiavelli

******************************************
Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu. Benjamin Barber

******************************************
Neselhal jsem 10000 krát. Našel jsem 10000 způsobů, které nefugují. Thomas A. Edison

******************************************
Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu

******************************************
Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují. Earl Nightingale

******************************************
Představte si práci, kterou byste s radostí dělali i zadarmo. Pokuste se jí dělat tak dobře, aby Vám za ni lidé rádi zaplatili. John C. Maxwell

******************************************
Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. G. B. Shaw

******************************************
Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. Schopenhauer Arthur

******************************************
 "Každá událost se přihodí s nějakou pravděpodobností. Abyste zvýšili počet pravděpodobností, zvyšte počet událostí." -- Brian Tracy
"Every event has some probability of occurring. To increase the chances of an event occurring, increase the number of events." -- Brian Tracy

******************************************
Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen. Gándhí Móhandás Karamčand

******************************************
 Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého cíle. Henry Ford

******************************************
Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete. Zig Ziglar

******************************************
Žití je nejvzácnější věcí na zemi. Většina lidí jen existuje. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills

******************************************
Hloupému člověku mohou být i vědomosti škodlivé. Arvo Valton

******************************************
Život je krátký, samozřejmě, ale v poměru k čemu. Maurois André

******************************************
Hloupí i moudří jsou neškodní, škodliví jsou jen polohloupí a polomoudří. Johann Wolfgang Goethe

******************************************
Doby dlouhého štěstí se často rozplynou v jediném okamžiku. Právě tak zažene bouře horké letní dny. Luc de Clapiers Vauvenargues

******************************************
Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví. Winston Churchill

******************************************
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Albert Einstein

******************************************
Úspěch je dítětem odvahy. Voltaire

******************************************
Život je pouhá lekce v pokoře. James Matthew Barrie

******************************************
Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky. Čapek Karel

******************************************
Omne principium grave (Každý začátek je těžký). Latinské přísloví

******************************************
Není nic horšího pro člověka než obdiv hlupáků. Shaw George Bernard

******************************************
Vždycky otevřeně přiznej chybu. Ostatní přestanou dávat pozor a umožní ti udělat další. Mark Twain

******************************************
Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči. Eugéne Ionesco

******************************************
Desetkrát opakované se začne líbit. Quintus Horatius

******************************************
 Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés

******************************************
Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J.W.Gardner

******************************************
Všechny živé bytosti, kromě člověka vědí, že smyslem života je radovat se z něj. Samuel Butler
******************************************
Bože dej mi vyrovnanost, abych se smířil s věcmi,které nezměním, odvahu změnit věci, které změnit jdou a moudrost, abych je od sebe rozeznal. Angelis Angel
******************************************
Kdo staví na lidské hlouposti, staví pevně a trvale. Feliks Chwalibóg

******************************************

Cena, kterou platíme za úspěch, bývá obvykle mnohem nižší než cena, kterou platíme za neúspěchy. Zig Ziglar

******************************************

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. Latinské přísloví
******************************************

Rozum svítí i v noci a nevědomí působí tmu i ve dne. Arabské přísloví

******************************************

Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty. Lucius Annaeus Seneca

******************************************

Inteligence není choroba nakažlivá. Wilde Oscar Fingal
******************************************

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit. Charles Dickens

******************************************

Pospěšte, abyste přečetli nejlepší knihy. Není jich mnoho a může se státi, že váš život uplyne, než-li je přečtete. Henry David Thoreau
******************************************

Nejsem zajedno s matematiky. Domnívám se, že souhrn nul je nebezpečné číslo. Stanislaw Jerzy Lec

******************************************

Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl. Arthur Schopenhauer
 ******************************************

Náš život je plný omylů. Některé z nich se nám však podaří pojmenovat až řadu let po jejich vzniku. Lech Przeczek

******************************************

Problém spočívá v tom, že se až příliš mnoho lidí pokouší být někým jiným místo toho, aby byli sami sebou. Jonas Ridderstrale

******************************************

Vyhněte se slovům vždycky a nikdy. Většinou nejsou na místě a nutí lidi, aby se začali bránit. John C. Maxwell

******************************************

Je lepší rozsvítit, byť jen malou svíčku, než proklínat temnotu. Konfucius

******************************************

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso

******************************************

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles

******************************************

Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně.   Michael LeBoeuf

******************************************

Dobré vychování nespočívá v tom, že člověk nevylije omáčku na ubrus, nýbrž v tom, že si člověk nevšimne, když to udělá ten druhý. Čechov

******************************************

Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje. Lucius Annaeus Seneca

******************************************

Šťastný člověk nevnímá čas. Stefan Zweig

******************************************

Vrásky by měly ukazovat místo, kde byl úsměv. (Mark Twain)

******************************************

Nevím jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale určitě vím že ve čtvrté to budou klacky a kameny. Albert Einstein

******************************************

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington

******************************************

Odvážným přeje sám Bůh. Publius Ovidius Naso

******************************************

Všude tam, kde je člověk je místo pro dobrý čin. Seneca

******************************************

Člověk nechápe svůj osud v okamžiku, kdy se osud tvoří. (Jurij V. Trifonov)

******************************************

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein

******************************************
Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. (R. Fulghum)

******************************************
Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky. Čím jsou drobnější a čím jich je víc, tím je to štěstí větší. Jan Werich

******************************************
Ticho před narozením, ticho po smrti: život je hluk mezi dvěma neprozkoumatelnými obdobími ticha. (I. Allendeová)

******************************************
Zkušenost vybírá hrozně vysoké školné, ale učí jako nikdo jiný.Thomas Carlyle

******************************************
Život je jako hvězdná obloha: zatímco na jednom konci některá souhvězdí zapadají, na druhém jiná vycházejí. (J. Paul)

******************************************
Mnoho lidí si zkazí život představou neštěstí, které jim hrozí. (Maurois)

******************************************
To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, když přestanou mít strach. (Cesbron)

******************************************
"Šťastný je ten, kdo se při západu slunce těší z vycházejících hvězd." W. Shakespeare

******************************************
 Zkušenost vybírá hrozně vysoké školné, ale učí jako nikdo jiný.Thomas Carlyle

******************************************
Šance zaklepe na dveře častěji než si člověk myslí, ale většinou není nikdo doma. (W. Rogers)

******************************************
 Člověk, který více prožil, není ten, který žil déle, ale ten, který život více vnímal. (J.-J. Rousseau)

******************************************
V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. (Seneca)

******************************************
 „Když nemůžete posloužit jako dobrý příklad, budete muset posloužit jako strašné varování.“ -- Catherine Aird
"If you can't serve as a good example, you'll just have to serve as a horrible warning.' -- Catherine Aird

******************************************
 „Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní zaměstnání, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek.“ – Tomáš Baťa

******************************************
„Zásadou mého podnikání jest učinit ze svých zaměstnanců kapitalisty.“ – Tomáš Baťa

******************************************
“Žijte dobrým a ctihodným životem. Až zestárnete a ohlédnete se zpět, potěší vás to podruhé.“ – Dalai Lama
“Live a good honorable life. Then when you get older and think back, you’ll be able to enjoy it a second time.” – Dalai Lama

******************************************
 „Nikdy nepřipusťte, aby za vámi někdo přišel, aniž by odešel lepší a šťastnější.“ -- Matka Tereza

******************************************
 „Přímé jednání patří mezi podmínky úspěchu. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.“ – Tomáš Baťa

******************************************
„Bez propagace se stane něco strašného … NIC !“ – P.T. Barnum

„Without promotion something terrible happens … NOTHING!“– P.T. Barnum

******************************************
"Musíte se zbavit soupeřivého uvažování. Měli byste tvořit

a ne soupeřit o to, co již bylo stvořeno.

Nikomu nemusíte nic brát.

Nemusíte bezohledně prosazovat své zájmy.

Nemusíte podvádět nebo někoho zneužívat. Nikdo pro vás

nemusí pracovat za méně, než co mu právem náleží.

Nemusíte prahnout po majetku druhých nebo se po něm

dívat toužebným zrakem. Nikdo nemá nic, co byste vy nemohli

mít, a to, aniž byste to museli komukoliv vzít.

Měli byste se stát tvořiteli a ne soupeři. To, co chcete,

dostanete, ale takovým způsobem, že každý člověk, který se

na tom bude podílet, bude mít víc, než má nyní."

-- Wallace Wattles, kapitola šestá,  Jistou cestou k bohatství

******************************************
  "Lidé se musí učit být bohatí tvořením a ne soupeřením.

Každý člověk, který zbohatne soupeřivým způsobem, si

podtrhává žebřík, po kterém stoupá a všechny ostatní drží dole.

Ale každý člověk, který zbohatne tvořivým způsobem, inspiruje

tisíce ostatních a otvírá jim cestu k následování."

-- Wallace Wattles, kapitola devátá, Jistou cestou k bohatství.

******************************************
„Jediný způsob, jak vytěžit z hádky maximum, je se jí vyhnout.“ – Dale Carnegie
“The only way to get the best of an argument is to avoid it. -- Dale Carnegie

******************************************
 "Úspěšný člověk je ten, kdo dokáže položit pevné základy z cihel, které po něm ostatní házejí." - Sidney Greeberg
"A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks that others throw at him." -- Sidney Greenberg

******************************************
 „Nemusíš být hodný. Bude stačit, když přestaneš ubližovat lidem.“ – Dalai Lama
„You don’t have to be good. Just stop hurting people.“ – Dalai Lama

******************************************
 „Neomezujte investice do finančního světa. Investujte do sebe a bohatě se vám to vrátí.” – Charles Schwab

"Don't limit investing to the financial world. Invest something in yourself, and you will be richly rewarded.” – Charles Schwab

******************************************
Platí všeobecný zákon, že uděláte-li šťastným někoho druhého, uděláte šťastnými také sami sebe.“ – Dexter Yager

******************************************
„Důležité je být šťastný, dělat věci, které má člověk rád. Orientovat se jen na zisk jsou klapky na očích.“ – Olga Girstlová, viceprezidentka GiTy

******************************************
 Stár jenom ten, kdo v sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl. -- S. Čech

******************************************
„Zastavte se a zamyslete – vše, čeho se dotýkáme, je výsledkem uskutečněných snů.“ – Dexter Yager

******************************************
 „Jsi tady, abys obohatil svět. Ochudíš se, když na tento úkol zapomeneš.“ -- Woodrow Wilson
“You are here to enrich the world. You impoverish yourself if you forget this errand." -- Woodrow Wilson

******************************************
„Neposuzuj každý den podle toho, jakou sklidíš úrodu, ale podle toho, kolik zasadíš semínek.“ -- Robert Louis Stevenson
Judge each day not by the harvest you reap but by the seeds you plant. – Robert Louis Stevenson

******************************************
 „Jediný způsob, jak se můžeme dostat za hranice možného, je ponořit se do nemožného.“ -- Arthur C. Clarke

******************************************
 „Mysl je jako padák. Funguje jenom tehdy, je-li otevřena.“ -- Sir James Dewar

"Minds are like parachutes, they only function when they are open." -- Sir James Dewar

******************************************
   „Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused. Peníze za vámi přiběhnou samy.“ -- Tomáš Baťa

******************************************
„Měli byste se stát tvořiteli a ne soupeři. To, co chcete, dostanete, ale takovým způsobem, že každý člověk, který se na tom bude podílet, bude mít více, než má nyní.“ – Wallace D. Wattles, kapitola 5, Jistou cestou k bohatství

******************************************
„Všechno, co lidé tvoří, je odrazem toho, co je v nich.“ -- Stuart Lichtman
'Everything that people create is a projection of what's inside them.'  -- Stuart Lichtman

******************************************
  „Neuspět v plánování znamená plánovat neúspěch. Jaké jsou vaše cíle?” – Brian Tracy
"Failing to plan means planning to fail. What are your goals?" – Brian Tracy

******************************************
„Jestli si myslíte, že vzdělání je drahé, vyzkoušejte si nevědomost.” – Derek Bok
"If you think education is expensive, try ignorance." – Derek Bok

******************************************
 „Pomluva je jako uhel; když nespálí, alespoň zašpiní.“ -- Ruské přísloví

******************************************

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. Konfucius

******************************************
„Chcete-li zůstat pozitivní a jistí, myslete na své cíle neustále.“ -- Brian Tracy

******************************************
„Život není snadný pro nikoho z nás. No a co. Musíme mít vytrvalost a hlavně sebedůvěru. Musíme věřit, že jsme k něčemu obdarováni a že té věci musíme dosáhnout.“ -- Marie Curie

*******************************************

„Ten, kdo otevře školní brány, zavře vězení.“ -- Victor Hugo

*******************************************
„Bohatí lidé se soustřeďují, aby dělali velice kvalitně to, co dělají rádi, a peníze následují. Soustřeďují se nejdříve na kvalitu výrobku a peníze jsou na druhém místě, spíše jako vedlejší produkt. Průměrný člověk se nejdříve soustřeďuje na peníze a na kvalitu výrobku až nakonec a diví se, že peníze nikdy nepřicházejí.? – Dr. Michael J. Duckett.

*******************************************
 „Neúspěch nikomu nenadržuje … Úspěch je nakloněn všem.“ -- Doug Firebaugh

"Failure has no favorites ... Success favors everyone." -- Doug Firebaugh

*******************************************

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu alespoň v jedné věci, je-li vytrvalý. -- Leonardo da Vinci

*******************************************
„Když budeš dělat to, co jsi vždycky dělal, dostaneš to, co jsi vždycky dostal.“ -- Jack Canfield

"If you keep on doing what you've always done, you're going to keep on getting what you've always gotten." -- Jack Canfield

*******************************************
 Většina lidí svou příležitost v životě propásne, protože ta je oblečená do montérek a vypadá jako práce! -- Thomas Alva Edison

*********************************