Čistící věty

17.12.2012 08:13

„Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“
„I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.“
„Aloha wauia oe. Ua kaumaha au. E kala mai `oe ia`u. Mahalo.“