28-01-2020

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

Schopnost nadšení nese tvé naděje ke hvězdám.

Henry Ford

*******

Archiv citátů  naleznete  zde.