05-03-2020

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

Můžeš mít všechno na světě. Ale některé věci nemůžeš mít současně.

Robin Renelt

*******

Archiv citátů  naleznete  zde.