06-01-2021

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

Nechci, aby ostatní lidé rozhodovali o tom, kdo jsem, Chci si to rozhodnout sama.

Emma Watson

*******

Archiv citátů  naleznete  zde.