15.09.2019

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

Tam, kde nám chybí slova, pomohou skutky.

Michelangelo Buonarroti 

*******

Archiv citátů naleznete zde.