06.12.2018

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

"Ponechávám jiným slovo jen proto, abych sám více řekl."  M.Montaigne

*******

Archiv citátů naleznete zde.