06-08-2020

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení.

OSHO

*******

Archiv citátů  naleznete  zde.