03-08-2022

utně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.

Zdenka Kmuníčková

Zachovávám svoji čestnost, svůj princip a prosím o klid, který tolik potřebuji.

******* 

 

Archiv afirmací najdete zde.