29-04-2022

utně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“

Sofoklés

*******

Archiv citátů naleznete zde.