07.02.2019

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

"Kdo chce být vzorným členem stáda ovcí, musí být především ovce." Albert Einstein

*******

Archiv citátů naleznete zde.