25.06.2019

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

Skutek je dokonání a zveřejnění myšlenky. Ralph Waldo Emerson

*******

Archiv citátů naleznete zde.