19-06-2020

Nutně si potřebujeme uvědomovat hodnotu své osobnosti bez ohledu na to, jak nás vidí okolní lidé.
Zdenka Kmuníčková

„Malíř má vesmír ve své mysli a rukou.“ —  Leonardo Da Vinci

*******

Archiv citátů  naleznete  zde.