Afirmace Jak na ně

Afirmace Jak na ně

Dobrý den, chtěla jsem se s Vámi poradit o afirmacích. Slyšela jsem, že je člověk opakuje, zřejmě tedy na způsob mantry, to znám. Ale také jsem četla, že i afirmace mají svá pravidla, aby mohla být úspěšná. Přiznám se, že vlastně asi nevím, co s nimi dál. Nějaká jsem si i již sama vymyslela, ale co když s nimi nedosáhnu toho, čeho chci, jen proto, že nevím, zda jsou správně. Mohla byste mi to prosím, aspon trochu objasnit. Děkuji.    

 

Afirmace, které jste si vybrali třeba z knih, či samy vymyslely,  si nyní nejlépe napište prvně na kousek papírku, nejlépe na takovou tu pevnou kartičku do kartotéky, ne velikou, aby se vám kamkoli kdykoli pohotově vešla. Ale stačí i obyčejný papírek. Napište si je hezky pěkně pod sebe. Řekněme, že jste si vybraiy 5 afirmací. Jste o nich přesvědčeni, že dosáhnete toho, co na nich stojí. Dobře se vám i předříkávají, vnímáte jejich sílu a euforický pocit, že tyto cíle dokážete zvládnout. Umíte si při nich již i vizualizovat svůj cíl, vidíte ho před sebou, jako by se již naplnil. Když jste si například vybraly afirmaci Jsem bohatý, umíte si představit, že již bohatí jste, s radostí si umíte představit, jak na vašem kontě přibývají peníze, jak jdete nakupovat nový dům, jak si kupujete cestu do zahraničí...

Tyto afirmace pokud je dokonce přímo nebudete znát nazpamět, noste všude s sebou a jak jen budete moci, jedno kde, nejlépe pak vždy po ránu a před usnutím, ale jinak prostě všude, je stále opakujte, pokud nebudete mít během dne čas je „prožívat“, tak si je prostě třeba jen chvíli předčítejte, či v duchu opakujte. Toto dělejte nyní 21 dnů, minimálně těch 21 dnů potřebuje totiž váš mozek, aby se změnila jeho struktura v dané oblasti a začal vytvářet nové automatické myšlenkové řetězce, které budou zaměřeny novým směrem. Nezapomente, že rozum nerozeznává zda je něco skutečné, či jen ve vaší fantazii.

 

Jak již asi víte, neměly by vaše afirmace obsahovat zápory typu Nechci být chudý, to stornuje vaše přání v podobě afirmace Nechci být chudý, (nechci být sám, nechci onemocnět...) tak tedy ano, budete dál chudí. Správně je Jsem bohatý. To je jasný a jednoduchý příkaz pro váš mozek. S ním se zaměříte na stav bohatství a ne na váš nedostatek.

Rovněž byste měli v afirmacích vynechat předponu BEZ – např. Jsem bezstarostný...Žiji bezproblémový život...tato slova popisují jen to, co nechceme a nemají žádný jasný cíl.

Přání formulujte v přítomném čase Jsem zdravý, Jsem vítěz, Jsem úspěšný. Samozřejmě je jasné, že to ještě neodpovídá skutečnosti. Je to ale stav, kterého chceme dosáhnout. Náš rozum, naše podvědomí a naše rezonančí pole se zanedlouho ale začnou snažit, aby tento nesoulad odstranily.

To, co si myslíme a co cítíme, vytváří naše rezonanční pole a přitahuje k nám to, co rezonuje stejně. Zákon přitažlivosti ve vesmíru.

Neurologické výzkumy prokázaly, že náš mozek může stará přesvědčení např. Jsem tlustá, Jsem nemožná...dokonce úplně zapomenout. Máme schopnost si všechna naše negativní tvrzení, která už léta vláčíme s sebou, zcela vymazat a nahradit je novými. Potřebujeme jen trochu trpělivosti a důsledné opakování toho, co si přejeme, pak začne i náš mozek budovat nové spoje. Není důležité, co si myslíte o sobě ted v tuto chvíli, protože existuje cesta ven. Nově definovaná přesvědčení bychom si měly opakovat tak dlouho, až se pevně ukotví v našem vědomí.

Měli bychom také vědět, že oblasti pro pozitivní a negativní myšlenky jsou v mozku umístěny na různých místech. Oblast negativních myšlenek, pocitů a přesvědčení najdeme v pravém čelním laloku – nachází se kousek nad spánkem. Přesně naproti, tedy v levém čelním laloku, najdeme centrum pozitivních myšlenek.

 

Najděte si afirmace, z nichž máte nejlepší  pocity a při kterých cítíte nejmenší odpor.

Tím, že afirmace stále opakujeme, získávají na síle a účinku.

Se svým přáním a afirmacemi se doslova probouzejte a usínejte. Zatímco vaše bdělé vědomí v noci spí, může energie přání bez zábran působit celou noc. Ráno si dopřejte třeba dvě minuty. Uvolněně se posadte a opakujte si své afirmace. Na konci každé afirmace si nejlépe dle času představte hned svůj vysněný cíl.

Děláme-li, jako by daná situace už nastala, posilujeme svou důvěru.

Pozor – pochyby stornují naše afirmace a přání. Pokud je pocítíte, hned je přebijte pozitivními myšlenkami. Pokud se vám to plně nedaří, možná byste měly své afirmace poupravit.

 

Vděčnost je Kouzlo.

  S láskou a úctou Iva   

 

Starší články i videa naleznete v Menu: Archiv 2010, Archiv 2011, Archiv 2012, Archiv 2013 a Archiv video.

 

© Cypyright fotky + text Iva Höllmüller  

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu zdroje www.reiki-oasa.cz.