Andělé strážní podle datumu narození

Andělé strážní podle datumu narození

1. 1. – 5. 1. – NEMAMIÁŠ – Jeho chránenci sú bystrí, inteligentní a rozhodní. S veľkou výdržou a odvahou odolávajú ťažkostiam a únave. Vďaka zdravému rozumu dokážu vždy preniknúť k podstate veci. Objavujú nové pojmy a spôsoby myslenia. Sú mimoriadne zodpovední, starostliví a láskaví.  

6. 1. – 10. 1. – JEJLAEL – Obdarúva presným myslením, bystrou inteligenciou až pedantnosťou. Nakoľko sú prudkej povahy, pomáha im reagovať pokojne, bez strachu a násilia. Sú dôkladní a intuitívni, veľmi vplyvní a uznávaní vo svojom obore.

11. 1. – 15. 1. – HARACHEL – Podporuje fyzickú plodnosť a intelektuálnu činnosť. Jeho chránenci majú obrovský intelekt, ktorý im zaručuje úspech. Sú cieľavedomí a zodpovední, neustále sa zdokonaľujú a vždy dosiahnu to, čo si zaumienili.  

16. 1. – 20. 1. – MITZRAEL – Jeho chránenci sú ľudia s veľkou fyzickou, ale hlavne mentálnou silou, ktorí sa zvyčajne dožívajú vysokého veku. Sú známi a uznávaní pre svoje fyzické a rozumové schopnosti, ako aj pre svoj dôvtip.

21. 1. – 25. 1. – UMABEL – Sú veľmi citovo založení a city veľmi hlboko prežívajú. Ich zaľúbenosť je hlboká a priateľstvo oddané. Zvyčajne prežívajú dosť pestrý ľúbostný život. Musia si dávať pozor, aby neupadli do hriechu.

26. 1. – 30. 1. – JAHHEL – Pomáha osvojovať si čestnosť. Túžia žiť osamote v tichom a pokojnom prostredí. Tu sa dokážu najlepšie

nabiť energiou a nachádzajú vnútornú vyrovnanosť. Sú uznávaní pre svoju skromnosť, veselosť a družnosť.

31. 1. – 4. 2. – ANNAUL – Je strážcom financií. Všetko, čo od neho jeho chránenci dostanú, im citeľne zlepšuje život. Vedia sa sústrediť na detaily, v myslení sú obratní a duchaplní. Vedia byť aj zábavní a príťažliví.  

5. 2. – 9. 2. – MEHRIEL – Jeho chránenci majú obrovskú predstavivosť, svoje nápady a myšlienky vedia vysvetliť písomne, ústne, maľbami. Ich myšlienky majú často praktickú podobu. Sú z nich znamenití rečníci a slávni autori.

10. 2. – 14. 2. – DAMABIÁŠ – Poskytuje absolútnu ochranu pred všetkým zlom. Ich múdrosť sa prejavuje ako dobrota a láskavosť. V živote môžu prekonať dlhú cestu, ktorá ich napokon privedie k veľkému objavu, ba až k pokladu.

15. 2. – 19. 2. – MANAKEL – Ovplyvňuje spánok a sny, pomáha naprávať zlo. Svojim chránencom napomáha pri sebazdokonaľovaní, aby boli láskavejší a priateľskejší. Sú veľmi citliví, spoľahliví a dôveryhodní.  

20. 2. – 24. 2. – EJAEL – Svojich chránencov utešuje, ak sa ocitnú v nešťastí, preto dokážu v každej situácii vidieť aj niečo pozitívne. Sú nesebeckí, štedrí a oddaní svojej veci. Majú radi pokoj, pohodlie a ticho.  

25. 2. – 29. 2. – HABUIÁŠ - Jeho chránenci môžu dosiahnuť dokonalosť v každej oblasti, pre ktorú sa rozhodnú. Na ľudí okolo seba pôsobia zvláštnou príťažlivosťou, prinášajú im radosť a zdravie do života.  

1. 3. – 5. 3. – ROCHEL – Je nositeľom svetla, ktoré nám pomáha nájsť, čo sme stratili, alebo nám bolo ukradnuté. Svojim chránencom dáva silu, aby prestali hrať niekoho iného a zistili, akí sú v skutočnosti. Takto odhalia vlastné sily a talent.  

6. 3. – 10. 3. – JABAMIÁŠ – Jeho chránenci sú veľmi citliví a citovo založení, s aktívnou mysľou. Sú zvlášť citliví na krásu. Každé ich úsilie je úspešné a plodné. Vždy nachádzajú podmienky na dosiahnutie svojich cieľov.  

11. 3. – 15. 3. – HAJAIEL – Zaručuje víťazstvo a pokoj! Chráni hlavne pred zlomyseľnými ľuďmi, negatívnymi situáciami a vplyvmi. Majú silný zmysel pre spravodlivosť a v súdnych sporoch bývajú obhajcami. Plne sa riadia predvídavosťou a intuíciou.   

16. 3. – 20. 3. – MUMIÁŠ – Ovplyvňuje zdravie a dĺžku života. Dodáva silu na úspešné dokončenie všetkých záležitostí. Jeho chránenci sú veľmi expresívni, konajú bezprostredne a nekompromisne. Všetko dotiahnu do konca. Sú to úspešní ľudia.

21. 3. - 25. 3. -  VEHUIÁŠ - Jeho chránencov jednoducho nemožno zastaviť, žijú si po svojom, nosia v sebe životodarný plameň, tvorivú energiu. Uspejú vo všetkom, do čoho sa pustia! Anjel strážny im pomáha utišovať hnev a naplno uplatňovať múdrosť. Zvláštne nadanie majú na činnosti spojené s umením a vedou. Nepoznajú sebectvo, vedia sa až po uši zaľúbiť a ich city sú hlboké a intenzívne.

26. 3. – 30. 3. – JELIEL - Dopomáha k víťazstvu tým, ktorí sú nespravodlivo obviňovaní. Svojím chránencom dodáva ušľachtilosť a čestnosť. Majú schopnosť rozsúdiť všetky spory a vniesť poriadok tam, kde vládne chaos. Sú to v podstate idealisti, rýchlo chápu a vedia dobre presviedčať iných. A navyše,  anjel Jeliel pomáha udržiavať manželskú vernosť.

31. 3. – 4. 4. – SITAEL - Pomáha prekonávať akýkoľvek typ bezprávia, presadzuje ušľachtilosť a ničí nespravodlivosť. Jeho chránenci sú bystrí, a nielen to! Sú pracovití, schopní úspešne realizovať svoje nápady a vyriešiť materiálne stránky v živote. Vedia si urobiť nestranný úsudok a uzmieriť proti sebe stojace nepriateľské strany.
5. 4. – 9. 4. – ELEMIÁŠ - Obdarováva ich talentom správne zhodnotiť situáciu, objaviť chyby a navrhnúť správny postup. Z týchto ľudí sú veľmi dobrí vedúci pracovníci, ktorí si dokážu vybrať správnych podriadených
10. 4. – 14. 4. – MAHASIÁŠ - Sú to rodení vodcovia, cieľavedomí a mocní ľudia. S istotou prekonávajú životné útrapy. Sú inteligentní a dobre informovaní. Pre svoju veselú povahu sú veľmi  dobrí spoločníci. Milujú život so všetkými radosťami vrátane romantickej lásky.

15. 4. – 20. 4. – LELACHEL - Svojim chránencom poskytuje talent, s ktorým dosahujú veľké úspechy ako umelci. Sú väčšinou drobní, milí, pre nich je určujúca láska, umenie, veda a sláva. V každom prípade sa dostávajú do povedomia ľudí svojou prácou, čím získavajú slávu a bohatstvo. Pozor však na nezákonné zdroje a prehnané ambície! Za svoju vľúdnosť, veľkorysosť a vytváranie príjemnej pohody bývajú zväčša nekonečne milovaní.

21. 4. – 25. 4. – AKAIÁŠ - Je vládcom trpezlivosti a odhaľovania tajov prírody. Svojich chránencov obdarúva bystrou mysľou a schopnosťou chápať. Majú zmysel pre usporiadanosť a realitu, takže úspešne zvládnu akúkoľvek náročnú úlohu. Sú starostliví, chránia iných a sústreďujú okolo seba inteligentných ľudí.

26. 4. – 30. 4. – KACHETEL - Jeho chránenci sú bezpochyby požehnaní a šťastní ľudia. Dodáva im požehnanie a ochranu, preto sa u nich všetko zlé obracia na dobré. Zväčša pracujú v poľnohospodárstve, alebo sa zaoberajú činnosťami, ktoré s poľnohospodárstvom súvisia. Svoj voľný čas radi trávia na vidieku.

1. 5. – 5. 5. – HAZIEL - Svojím chránencom sprostredkúva božie odpustenie a pomáha im žiť v láske. So svojím okolím udržujú veľmi dobré vzťahy a majú pevné priateľstvá hlavne s vysokopostavenými a vplyvnými osobnosťami. Pokiaľ budú vystupovať diplomaticky a vyhýbať sa konfliktom, prežijú šťastný život. Haziel im pomáha zachovávať čestnosť a vždy dodržiavať slovo.

6. 5. - 10. 5. – ALADIÁŠ - Pomáha udržiavať dobré zdravie a vyvíjať aktivity, ktoré prinášajú šťastie nielen im, ale aj ich blízkym. Majú schopnosť zmeniť životné smerovanie. Majú silu zlepšiť svoj život. Vedia sa poučiť z vlastných chýb a dať bodku za minulosťou. Sú vážení, spravodliví, pracovití a zodpovední.

11. 5. - 15. 5. – LAUVIÁŠ - Jeho chránenci sú talentovaní a majú tvorivé schopnosti. Oplývajú bohatou predstavivosťou. Bývajú veľmi úspešní. Ich finančné pomery sú veľmi dobré. Pri toľkej sláve a obdive však môžu veľmi ľahko podľahnúť arogantnosti alebo žiarlivosti. Majú zmysel pre humor, dokonca až iróniu.

16. 5. - 20. 5. – HAHAIÁŠ - Je poslednou záchranou, útočiskom pred nepriaznivým osudom, ovláda myšlienky a sny, odhaľuje ľuďom skryté záhady. Ukazuje cestu k lepšiemu a zabraňuje nešťastiu. Zdvíha morálku a príjemné spôsoby. Ľudia pod jeho ochranou nepoznajú sebectvo.

21. 5. - 25. 5. - JEJAZEL – Spája v sebe svedomitosť, zmierlivosť a priateľstvo. V osobnom živote potrebujú spojenie s partnerom, zväzok, do ktorého vnášajú súlad. Dá sa im vo všetkom dôverovať. Majú znamenitú pamäť a sú veľmi šikovní. Vedia splniť akúkoľvek úlohu. U každého dosiahnu presne to, čo chcú.

26. 5. - 31. 5. – MEBACHEL - Je anjelom spravodlivosti, slobody a pravdy. Ochraňuje nevinných a napomáha znovu získať to, čo ľudia nespravodlivo stratili. Zasadzujú sa za dodržiavanie ľudských práv. Sú chránení pred klebetami a zlodejmi.

1. 6. - 5. 6. – HARIEL - Ovláda umenie a vedu. Dopomáha k vysokej morálke, čistote duše a spôsobu života s najvyššími hodnotami. S využitím vzájomnej kombinácie citu a rozumu prežívajú radostný a plnohodnotný život. Bystrosť a duchaplnosť z nich robí tvorivých ľudí, ktorí vyriešia každý problém.

6. 6. - 10. 6. – HAKAMIÁŠ - Chráni pred zradcami a zaručuje víťazstvo. Pomáha ľuďom oslobodiť sa spod útlaku. Svojich chránencov vedie k tomu, aby vždy priamo a statočne bránili česť a dodržiavali to, čo sľúbili. Povinnosti plnia s odvahou a jasnozrivosťou. Sú silnými jedincami a vedia byť zábavní.

11. 6. – 15. 6. – LAUVIAS - Je anjelom vedomostí. Ľudia pod jeho ochranou sú nielen inteligentní, ale majú vyvinutý šiesty zmysel umožňujúci vidieť veci v celkom odlišnom svetle. Životné skutočnosti vnímajú v celej ich hĺbke. Nemajú obmedzenia pri dosahovaní svojich cieľov.

16. 6. - 21. 6. – KALIEL - Je anjelom pravdy. Chráni nevinných, dopomáha k tomu, aby pravda vyšla najavo. Prináša rýchlu pomoc v nešťastí. Jeho chránenci majú schopnosť rozoznávať pravdu od klamstva. Tieto vlohy sú mimoriadne užitočné/Musia sa však využívať vždy na čestné ciele.

22. 6. - 26. 6. – LEUVIÁŠ - Vládne nad pamäťou a inteligenciou. Jeho chránenci sú príjemní a živí, vyznačujú sa jednoduchosťou v správaní i v reči. Pri svojej príťažlivosti a osobnom pôvabe bývajú veľmi romantickí.

27. 6. - 1. 7. – PAHALIÁŠ - Sú veľmi rozhodní a nároční k sebe aj k iným, pritom čestní a veľkorysí. Pracujú sústredene a tvrdo. Pokiaľ majú určitý cieľ, nič ich nezastaví na ceste k jeho dosiahnutiu.

2. 7. - 6. 7. - NELCHAEL – Vládne nad astrológiou, matematikou, zemepisom... Ovplyvňuje vedcov a filozofov. Jeho chránenci sa ľahko dokážu vymaniť z nepriaznivých situácií.  V živote sú po každej stránke úspešní.
7. 7. - 11. 7. - JEJAIEL – Zaručuje slávu a finančný úspech. Ovplyvňuje diplomaciu a obchodovanie. Majú cit pre obchod a podnikanie. Bývajú mimoriadne kreatívni.
12. 7. - 16. 7. - MELACHEL – Ľudia, ktorých ochraňuje, sa zaoberajú problematikou zdravia, alebo odvetviami súvisiacimi s prírodou. Ich životná logika im pomáha jasne rozhodovať a pozitívne tvoriť.

17. 7. - 22. 7. - HAHUIÁŠ – Prináša božiu milosť. Svojich chránencov, ktorí sa nečakane ocitli v nepriaznivej situácii a v ťažkostiach, či už telesných alebo duševných, ochraňuje a vedie ich správnym smerom, na cestu pravdy.

23. 7. – 27. 7. - NITAIÁŠ – Odhaľuje skryté záhady, najčastejšie prostredníctvom snov. Poskytuje ochranu hlavne múdrym a pravdovravným ľuďom. Jeho chránenci milujú ticho a samotu. Sú mimoriadne príťažliví.

28. 7. - 1. 8. - HÁIÁŠ – Vládne nad diplomaciou a politikou. Chráni vyslancov, splnomocnencov a kuriérov počas ich poslania na ich misiách. Jeho chránenci sú veľmi vnímaví, vynikajú v politike, ekonómii a o všetkých oblastiach spojených s rozhodovaním.

2. 8. - 6. 8. - JERATEL – Bráni pred ohováraním a klamstvom, pred nepriateľmi a agresiou. Ľudia pod jeho ochranou vyžarujú okolo seba svetlo, spravodlivosť a slobodu. Vynikajú bystrosťou, šikovnosťou a prispôsobivosťou.

7. 8. - 12. 8. - SÍHIÁŠ – Pomáha bezpečne prekonávať všetky životné nástrahy, udržať si dobré zdravie a vyhnúť sa úrazom. Dokážu sa poučiť z vlastných chýb a tak získavajú dar úsudku. Konajú opatrne a prv, než príjmu rozhodnutie dôkladne si všetko premyslia.

13. 8. - 17. 8. - REIJEL – Ovplyvňuje náboženské city a meditáciu, chráni pred ohováraním a zlými duchmi. Jeho chránenci sú silí, intuitívne vedia, čo robiť, aby dosiahli vytýčený cieľ.

18. 8. - 22. 8. - OMAEL – Podporuje plodnosť živých bytostí, rozmnožuje druhy a zachováva rody. Dvojiciam prináša plodnosť, dáva život a fyzické zdravie. Jeho chránenci sú sebavedomí, rozhodní a rozvážni/vo svojom okolí sa postupe stávajú vplyvnými.

23. 8. - 28. 8. - LEKABEL – Jeho chránenci sú duchove založení, vynikajú vo vedeckých odboroch, hlavne v matematike a astronómii. Sú plní ideálov, vedia riešiť aj tie najzložitejšie problémy. Za úspech vďačia len a len vlastnému nadaniu.

29. 8. - 2. 9. - VASARIÁŠ – Je patrónom policajných úradníkov a sudcov. Jeho chránenci dokážu správe pochopiť situácie ľudí, vytvoriť si objektívny obraz a pri vynášaní súdov postupujú spravodlivo a čestne. Sú obdarení výbornou pamäťou.

3. 9. - 7. 9.  – JEHUIÁŠ - Svojim chránencom pomáha vyhľadávať zradcov a ničiť ich plány. Poskytuje im veľkú silu. Žijú podľa vysokých zásad a zostávajú im verní. Obchádzajú všetky pasce a nástrahy na ceste k vytýčenému cieľu. Všetky pracovné povinnosti sú pre nich zdrojom potešenia.

8. 9. - 12. 9. - LEHAIÁŠ – V ľuďoch vzbudzuje poslušnosť a úctu k vysokopostaveným osobám. Oddanosť a svedomitosť jeho chránencov im prináša veľké uznanie. Sú obrovskou oporou ľuďom, s ktorými spolupracujú. Vďaka nadaniu a kvalite svojej práce sa stávajú všeobecne známi.

13. 9. - 17. 9. - CHAVAKIÁŠ – Je anjelom zmierenia. Pomáha získavať odpustenie, udržiava pokoj a harmóniu v rodinách, podporuje priateľské dohody. Sú oddaní a vytrvalí. Za vernosť a starostlivosť sa odplácajú šľachetnosťou.

18. 9. - 23. 9.  - MENADEL – Oslobodzuje väzňov, pomáha udržať si zamestnanie a finančné zdroje. Často sa dožijú vysokého veku a vedia sa tešiť zo života. Sú štedrí a starajú sa o iných. Majú výborný vkus a zmysel pre estetiku.

24. 9. - 28. 9. - ANIEL – Zosobňuje všetky cnosti a bojuje proti skazenosti. Jeho chránenci majú veľmi silnú vôľu, sú čestní a cnostní. Dokážu prekonať rutinu a stávajú sa dokonalými. Z nepríjemných situácií vychádzajú ako víťazi.

29. 9. - 3. 10. - HÁMIÁŠ –Pomáha hľadať pravdu a taktiež spôsob, ako skombinovať vodu a oheň vo svojom vnútri. Prežijú život plný pokoja a lásky. Sú duchaplní a šarmantní.
4. 10. - 8. 10. - REHAEL – Vládne nad zdravím a dlhým životom. Lieči fyzické a psychické choroby, ovplyvňuje lásku a rešpekt medzi rodičmi a deťmi. Bývajú príjemní, rozhodní, idealistickí, niekedy však až príliš vzdorovití.

9. 10. - 13. 10. - IHIAZEL – Oslobodzuje ľudí od útlaku a tyranie. Svojim chránencom pomáha vymaniť sa z obáv a stresov. Zbavuje ich nepriateľov. Ovplyvňuje spisovateľov a umelcov. Vynikajú vo výtvarnom umení alebo v literárnej tvorbe.

14. 10. - 18. 10 – HAHACHEL - Svojich chránencov vedie k láske a k múdrosti. Všímajú si len to, čo je v živote skutočne dôležité – no nie vždy im to prináša plné uspokojenie v dnešnom hmotne založenom svete. Často bývajú kritizovaní a stávajú sa pre svoje názory nepohodlní. Dokonca sa môžu ocitnúť až na pokraji spoločnosti. Sú veľkorysí so vznešenou dušou.

19. 10. - 23. 10. – MIKAEL - Je anjelom milosrdenstva a spravodlivosti. Odhaľuje sprisahania, verných privádza k poznaniu. Jeho chránenci chápu prírodné zákony, rozumejú usporiadaniu vecí a riadia sa svedomím, logikou a zmyslom pre vyrovnanosť. Usilujú sa zaistiť čo najlepšie prostredie pre seba a svojich blízkych. Sú láskaví a starostliví.

24. 10. - 28. 10. – VEVALIÁŠ - Poráža nepriateľov a oslobodzuje nevoľníkov. Jeho chránenci musia najskôr zviesť vnútroný boj, aby dosiahli mier vo svojom vnútri a dospeli k vyššiemu stupňu lásky, cnosti a slobody. Výsledkom je, že situácia v ktorejkoľvek oblasti ich života výrazne prechádza z jedného extrému do druhého, no vždy sa mení k lepšiemu. Vedia, ako bojovať a vyhrať, ako zabezpečiť pokoj a prosperitu pre seba a svojich blízkych.

29. 10. – 2. 11. – JELAHIÁŠ - Je patrónom víťazstva a zaručuje výrazný úspech. Jeho chránenci sa vyznačujú ostro vyhranenými názormi a citmi. Občas sú prehnane energickí a sebaistí. Sú vplyvní, mocní a neskrotní. Ich život je plný silných emócií.

3. 11. - 7. 11. – SEALIÁŠ - Posilňuje a povzbudzuje ponížených, utláčaných a zdeptaných. Jeho plodivá energia povzbudzuje všetkých v jeho okolí. Vylepšuje každú situáciu. Svojim chránencom dodáva vytrvalosť, aby vždy dosiahli svoj cieľ. Radi sa učia a majú prostriedky aj talent, aby sa učili ľahko.

8. 11. - 12. 11. – ARIEL - Zjavuje najdôležitejšie tajomstvá prírody a odhaľuje skryté poklady, a to tak duchovné ako i hmotné. Jeho chránenci sú schopní predvídať budúcnosť prostredníctvom snov. Sú úžasne vnímaví, atraktívni a príťažliví. Dokážu vzbudzovať záujem a presviedčať ľudí okolo seba. Darí sa im vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy.

13. 11. - 17. 11. – ASALIÁŠ - Stará sa o to, aby pravda vždy vyšla najavo. Inšpiruje k veľkým myšlienkam. Jeho chránenci dokážu spoľahlivo rozoznať pravdu od klamstva. Majú výbornú pamäť, postreh a všetko robia dôkladne. Vždy sú si istí úspechom.

18. 11. - 22. 11. – MICHAEL - Dozerá na manželskú vernosť a priateľstvo. Jeho chránenci majú vo všeobecnosti dobrý vzťah k opačnému pohlaviu. V láske aj v priateľstve dokážu byť verní. Sú veľmi atraktívni a mimoriadne produktívni a tvoriví. Majú dobrú intuíciu a predtuchy. Oplývajú zmyslom pre humor a šarmom.

23. 11. – 27. 11. – VEHUEL – Svojich chránencov ochraňuje pred smútkom a trápením. Stará sa, aby prekonali každú nepriazeň života, ktorá im príde do cesty. Dokážu sa tešiť aj z maličkostí. Všetko im pripadá nádherné a vzrušujúce.

28. 11. – 2. 12. – DANIEL – Jeho chránenci majú dobrý a presný úsudok. V prípade, že sú nerozhodní, Daniel im vždy napovie. Sú obdarení jasnou mysľou a prirodzenou výrečnosťou. Sú veľmi úspešní hlavne v právnej oblasti. Vynikajú tiež v obchodovaní.

3. 12. – 7. 12. – HAHAZIÁŠ – Vracia telesné a duševné zdravie. Odhaľuje najväčšie tajomstvá prírody a medicíny. Majú vlastný spôsob myslenia a svojské špeciálne postupy. Často stoja za veľkými objavmi a sú mimoriadne užitoční pre spoločnosť.

8. 12. – 12. 12. – IMAMIÁŠ – Svojim chránencom pomáha oslobodiť sa od všetkého, čo ich zdržiava alebo vracia späť, takže sa zbavujú negatívnych pocitov, ktoré sú ich hlavnými nepriateľmi. Vyznačujú sa statočnosťou, činorodosťou a výkonnosťou.

13. 12. – 16. 12. – NANAEL – Sú vysoko vzdelaní a vyznajú sa vo vysokej vede. Sú vnímaví a sústredení na detaily. Aj keď sa niekedy zdajú ľahostajní a zamyslení, vždy majú pred očami svoj cieľ.

17. 12. – 21. 12. – NITAEL – Poskytuje dlhý a pokojný život... Svojich chránencov ochraňuje pred nehodami a pádmi. Sú to ľudia dôveryhodní, známi a uznávaní. Vďaka láskavosti a záujmu o iných žijú v blahobyte. Sú zvodní a príťažliví.

22. 12. – 26. 12. – MEBAHIÁŠ – Prináša útechu a pomáha pri počatí každého druhu, vrátanie rodenia detí. Jeho chránenci majú ohromnú morálku a poväčšine aj fyzickú silu. Vzbudzujú prirodzený rešpekt, sú opatrní a rozvážni. Patria do skupiny ľudí, ktorých mená sa stávajú legendami.

27. 12. – 31. 12. – POIEL – Vládne nad slávou, šťastím a filozofiou. Sú to ľudia skromní a mierni. Vďaka ich šťastnej povahe sú veľmi obľúbení, šarmantní a presvedčiví. Za svoj úspech vďačia výlučne svojmu talentu.


Tyto moc krásně zpracované Anděly strážné jsem převzala z blogu: https://aeonalili.webnode.cz/anjeli-strazni-podla-datumu-narodenia/. Děkuji autorce, že nám dovolila je předávat dál.