Archanděl Chamuel

ARCHANGEL CHAMUEL

Archanděl Chamuel – „ Ten, který vidí Boha“

Třetí paprsek světla – Růžová

Afirmace: „ S tvojí pomocí se učím bezpodmínečně milovat“

Vlastnosti: Láska , dobročinnost

Živel: Vzduch

Den: Úterý

Planeta: Mars

Kov: Železo

Drahokam: Rubelit, růženín, růžový opál, kunzit

Éterické oleje: zázvor, citron, germaniová silice

Do výsostné oblasti archanděla Chamuela patří láska, neomezené nejvyšší dobro, které září plnou silou a jasem růžového světla. Takový je třetí paprsek vycházející ze srdce Boha. V růžových vibracích je vyjádřena harmonie a vytrvalost bytosti, která se cítí být milována a v bezpečí a své pocity by chtěla opětovat. Tato barva vznikla z nejhlubších pocitů v srdci, vyzařuje lásku a stejnou měrou ji přijímá. Kvalita růžového plamene je proto v našem bytí zde na Zemi zvláštní. Růžová energie má mnoho společného s naší pradůvěrou, kterou velmi potřebujeme. Máme ji stále k dispozici v dostatečném množství, pokud stojíme pevně na zemi a jsme proto stabilní a schopní odporu. Je to také naše bezprostřední spojení s matkou Zemí, které je nezbytné, aby kvalita našeho pozemského života byla nezpochybnitelná. Ve vibraci růžové barvy nalezneme světlo, které proudí k nám dolů na Zemi z nebe a které zde zakotví ve hmotě a pak může působit. V růžovém světle máme k dispozici vibraci barvy, která podporuje soulad našich pocitů a činů, abychom žili vyrovnaně a harmonicky, bez obav a strachů. Růžová barva v sobě obsahuje lásku, největší jmění duše. Archanděl Chamuel je milující a otevírá zeširoka náruč všem těm, kteří touží po těchto velkých pocitech a hledají cestu jak je znásobit a zušlechtit. V lásce totiž vibruje božská vlastnost, která není co do velikosti a síly ničím překonatelná. Síla lásky je v kosmu ceněna tak vysoce a jedinečně, že se vtělila do síly stvoření. V tom spočívá pravý význam lásky v každé její formě a kvalitě života, a to symbolizuje jas růžově zbarveného světla. Také zde nalezneme kosmický princip dávání a braní. Člověk, který prožívá svůj každodenní život ponořen do růžového světla, předává pak toto záření také do svého okolí a může i on sám z něj čerpat stejně intenzivně atak sklízet bohatou úrodu a požehnání. Moc, kterou má ve svých rukou archanděl Chamuel, spočívá v tom, že spojuje tyto dva protiklady, sílu a moc stvoření a jejího bezmezného bohatství, jež v sobě nesou nebe i země. Archanděl Chamuel  je se svým milosrdným srdcem utěšitelem bolu a vysvobozuje nás z vězení, do něhož jsme se dostali vlastní neschopností. Učí nás soucitu a starostlivosti s bližními, pomáhá v odpuštění, spojení a přijímání. Když dýcháte růžovou barvu do svého srdce, až se zcela otevře a naplní ho Božská láska, žehnáte tím všemu, co existuje.

 


Zdroj: Kniha: Archandělé bytosti světla – Waltraud-Maria Hulke

Andělské symboly - obrázek v nadpisu Zdroj ZDE