Archanděl Gabriel

ARCHANGEL GABRIEL

Archanděl Gabriel – „ Bůh je má síla“ nebo „Boží síla“

Čtvrtý paprsek - křišťálově bílá

Afirmace:  „S tvojí pomocí dosáhnu průzračnosti a čistoty“

Vlastnosti: Čistota, jasnost, naděje

Živel: Vzduch

Den: Středa

Planeta: Merkur

Kov: Rtuť

Drahokam: Diamant, krišťál

Éterické oleje: jasmín, pomerančový květ, myrta

Archanděl Gabriel je knížetem archandělů a bílého světla, vládce síly záření, které v sobě zahrnuje veškerý život. Bílé světlo symbolizuje sílu a moc praslunce, je prasílou, která nám umožňuje vidět jasněji a rozpoznat, co je nutné v našem životě očistit, vyjasnit, změnit, abychom mohli dokonale odstranit škody. Toto je hlavní náplní bílého paprsku světla a slouží jako pomoc při našem snažení. Tomu jsme zasvětili naše bytí a to nám má dát schopnost postoupit výše, abychom byli zralejší a stále více ve světle. V bílém světle leží nezměrná síla, která umožňuje očistu všech našich buněk a zbaví je molekulárních substancí, které se v nich usadili jako tmavé vrstvy. K tomu dochází při každé záporné myšlence, která se jen mihne, při každém vysloveném slově nesoucím temnou energii. Záporné myšlenky a slova jsou příčinou znečištění meziprostoru buněk a našeho fyzického těla, ale také zmatnění našeho éterického těla, které se nachází v mnoha vrstvách kolem našeho fyzického těla. Proto je nutné udržovat si naše slova a myšlenky v čistotě. Archanděl Gabriel, strážce našich myšlenek, slov a činů, je plný světla a přispěchá nám na pomoc, když jsme zraněni, ovlivnění nebo vzrušeni ve svých myšlenkách a tím ztrácíme ostražitost., která je v takových případech nezbytně nutná. Jasnost, čistota a ryzost – tyto tři ctnosti jsou základem bílého paprsku světla, ve kterém leží pro nás nezměrná moc ovládání myšlenek a bohatá hojnost slov. Archanděl Gabriel se nás také svým milosrdným způsobem ujme a slituje se nad námi, pokud jsme uvízli v situaci, která je způsobena naší nevědomostí. Stojí při nás a obklopí nás svým bílým světlem a podporuje nás v každé snaze odhodit nepotřebnou zátěž a zavést určitou obnovu, když se snažíme vyrovnat staré dluhy. Křišťálově průzračné paprsky přinášejí světlo vesmírného pořádku do našich, často hluboce zakořeněných, negativních myšlenkových vzorců, obrazů, které se neshodují, s naším způsobem života. Tyto paprsky pomáhají při hlubinné očistě a obnově našeho světelného těla a našich buněk, takže sami sebe můžeme pozorovat v novém světle a nově se vyvíjet. Křišťálově čisté světlo vytváří současně pevný ochranný štít kolem naší aury. Spojení všech barevných paprsků s bílým světlem se posiluje princip jednoty, přičemž průzračné světlo archanděla Gabriela nám umožní, ponořit se ještě více do Božského pocitu Já Jsem. Každý z nás v sobě nese moc a ona ztělesňuje nepředstavitelnou velikou sílu, která odpovídá božské síle Stvořitele.

Zdroj: Kniha: Archandělé bytosti světla – Waltraud-Maria Hulke 

Andělské symboly - obrázek v nadpisu Zdroj ZDE