Archanděl Jophiel

ARCHANGEL JOPHIEL

 

Archanděl Jophiel – „Krása Boží“ nebo „Bůh je moje pravda“

Druhý paprsek světla – zlatožlutá

Afirmace: „S tvojí pomocí se mi podaří vstoupit do mé niterné moudrosti“

Vlastnosti: Osvícení, moudrost, vytrvalost

Živel: Voda

Den: Pondělí

Planeta: Měsíc

Kov: Stříbro

Drahokam: Zlatý topas, citrín, jantar

Éterické oleje: eukalyptus, mimóza, bergamot

Archanděl Jophiel je zástupcem druhého paprsku – vibrace zlatožlutého světla. Druhý paprsek, vycházející z božího srdce, je charakterizován zářivostí a hojností. Je v něm soustředěna veškerá zralost a osvícená moudrost dosažená po dlouhé a namáhavé cestě k žádoucímu růstu. Celý paprsek nabádá k novým činům formou nových nápadů, dojmů a vjemů přicházejících náhle bezprostředně ze světelných výšin, aby se tímto způsobem mohly projevit. Žlutá barva svou vibrací září jako slunce a aktivuje všechna naše jemnohmotná těla. Tento archanděl nás spojuje s nekonečným vesmírem. Posiluje naši sílu nezbytnou k realizaci různých úkonů. Zlatožlutá barvy prosvětluje naši duši a dává jí teplo, přičemž můžeme prožívat pocit: „ Já jsem slunce vlastního života “. To je důležitý aspekt, který působí jak na svět pocitů člověka, tak na jeho tělesný stav a nejzřetelněji vynikne při představě, jak šťastní a plní života se cítíme, když se nás teplé paprsky slunce dotknou a vše kolem se koupe v jasném světle. Z toho vidíme velice jasně, že jsme bytosti světla a že po něm toužíme. Ve zlatožlutém paprsku je obsažena zhuštěná energie hojnosti, jakož i tendence k neustálému pohybu, charakteristickému pro hojnost. Hojnost a pohyb jsou spolu neoddělitelně spojeny a bezprostředně spolu rezonují. Tímto poznáním se nám otevírá největší mystérium zlatožlutého paprsku. Spočívá v dynamice hojnosti, tak jak to odpovídá vesmírnému zákonu dokonalé rovnováhy mezi dáváním a přijímáním. Je to zákon života, který zde žádá o své právo. Dávání a přijímání musí být v harmonické shodě s hojností a pohybem. A my chceme svůj život naplnit nejvyšší velkorysostí a otevřeností. „ Dávání a braní, zachování rovnováhy celku“. Úkolem zlatožluté barvy je zdokonalit naše bytí hřejivou hojností a spojit ji se silou ducha. Spirituální část každého stvoření je stále směřována k největšímu možnému rozvoji a rozšíření své kapacity. Rozvoj může být ovlivněn pouze a jedině vlastní svobodnou vůlí. Ta se často ve spojení s hmotou propadá do úzkosti, kde není možný další rozvoj v oblasti spirituality. Pak dostanou slovo těžce získané zkušenosti a ty svým způsobem umožní nalézt cestu z bezvýchodné situace, aby člověk, nyní vyzrálý a osvícený, mohl začít novou existenci a mohl svobodné vůli určit nový směr.

Zrání je častokrát spojeno s bolestí, zklamáním, odříkáním, jakož i se ztrátou životních radostí. Energie zlatožlutého paprsku stékajícího k nám dolů na Zemi je pro nás požehnáním, posiluje nás na cestě ke zralosti. Archanděl Jophiel je známý rovněž svou moudrostí a obětavou trpělivostí. Je vždy připraven pomoci, obrátíme-li se k němu v okamžiku, kdy se snažíme náš život změnit, ale i tehdy, zdá-li se nám změna neuskutečnitelná, protože vysoce přesahuje naše možnosti. Snaživým duším, které nepřestávají hledat a bojovat, je archanděl Jophiel silnou a neotřesitelnou oporou, kterou mají vždy k dispozici. Je také na straně těch, kteří se cítí povolání, aby pro blaho lidstva přivedli na svět vynálezy, objevy nebo zlepšení. Je stále připraven pomoci a staví se vedle pomluvených a oklamaných, kteří musí vést vnitřní boj s nejhlubším zoufalstvím a s beznadějí.

Archanděl Jophiel nám také ukazuje, jak máme využít vlastní talent a nadání. Radost, kterou pociťujeme díky jeho energii, je jakýmsi hnacím motorem k našemu dalšímu vývoji. Vibrace archanděla Jophiela působí příznivě na systém čaker, jeho očištění, nabití a pozitivní změnu. Zlatožluté světlo je vdechnuto do každé čakry a strach, zmatek a vše, co nás zatěžuje, je pak s výdechem uvolněno. Pocítíme Božskost ve všech aspektech života a prožijeme pocity Božského naplnění tady a teď.

Zdroj: Kniha: Archandělé bytosti světla – Waltraud-Maria Hulke

Andělské symboly - obrázek v nadpisu Zdroj ZDE