Archanděl Michael

ARCHANGEL MICHAEL 5

 

Archanděl Michael – „Ten, který je sám jako Bůh“

První paprsek světla – safírová modř

Afirmace: „S tvojí pomocí jsem chráněn na všech rovinách“

Vlastnosti:  Víra, ochrana, vůle boží

Živel: Voda

Den: Neděle

Planeta: Slunce

Kov: Zlato

Drahokam: Modrý safír, akvamarín, celestin

Éterický olej: silice z dubového mechu, lemongrass

Michael je v hierarchii archandělů knížetem, tudíž pánem světla. Jemu stojí po boku legie andělů, aby posílili světlo a bránili je proti temnotě. Je ochráncem a bojovníkem za spravedlnost a je ve své sféře působnosti pověřen podporou při plnění vašich přání. Je vždy schopen zvládnout nepřehledné situace a vnést světlo do temnoty. Je však vázán vesmírným zákonem a musí brát v úvahu jak svobodnou vůli člověka, tak také jeho karmu. Bůh nám lidem stanovil meze, a to je základem jednak svobodné vůle, ale také pochopení příčin vzniklých vlastní vinou. Tím je uveden do pohybu proces, k němuž dochází u každého lidského stvoření a který má v oblasti jemnohmotného těla protipól, který s ním rezonuje. Znamená to, že skutky způsobené vlastní vinou, které se z oblasti síly svobodné vůle dostaly ven, musí být v rovnováze se zkušenostmi stejné kvality, které prožila táž osoba a tím musí být vyváženy. V tom spočívá pravá milost boží, projevující se absolutní spravedlností. Tak se můžeme s těmito situacemi vyrovnat a tak je řešit.

Když probíhá tento proces, pak mohou archandělé zasahovat jen v omezené míře. To je zákon příčiny a následku, jehož absolutní spravedlnost zde na Zemi člověk pochopí. Tak se osvobodí od dluhu, který brání duši v cestě ke světlu. V říši Světla je všeobecně známo, jak vysoké je konto dluhu určité duše a jaká opatření je nutno zavést pro umoření tohoto dluhu. Kniha duší se nazývá „Kronika Akáša“ a zabraňuje vzniku nejasností a pochybností. Tyto vědomosti jsou archandělům kdykoliv přístupné. Proto často nesmějí zasahovat bezprostředně v nouzových situacích, neboť dle komického zákona nesmějí tuto pomoc poskytnout.

Světelný paprsek, na kterém poskytuje své služby archanděl Michael, má barvu safírově modrou. Je to vibrace kudy stéká ve formě světla pomoc dolů k zemi, a tam pak trvale působí. Modrá je barvou míru a důvěry, ztělesňuje kvalitu mateřské péče, ochrany ve spojení s vyšším Já, které nalézá dokonalý výraz ve vlastním hlasu srdce. Vědomým příjmem modré barvy lze zesílit a řídit naši intuici. Modrá je také barvou spontánního uzdravení, utišení bolesti, odeznění pocitů beznaděje, melancholie a pochyb v sebe sama. Tyto stavy duše se pomocí modrého světelného paprsku rozplývají a proměňují. Jakmile se modrá energie usídlí v jemnnohmotném těle, negativní stavy duše se změní v pozitivní. V oblasti vibrace modrého světla je ještě další velice důležitý aspekt – pojem úplné svobody, který je rovněž přednostním právem božím, které bylo předáno každé duši. V řeči barev interpretujeme modré světlo jako „záchranu“ a jako rychlou a kompletní pomoc. Armáda archanděla Michaela je vždy na místě, když to určitá nouzová situace vyžaduje.

Můžeme si být naprosto jisti, že když záchranka se zapnutým modrým světlem vyjíždí nouzově na zavolání, jsou tu také vždy přítomni duchovní pomocníci modrého paprsku. V modrém paprsku je obsaženo veliké milosrdenství a vztahuje s především na kvalitu záchrany a zachování života. V modři se také daří klíčícímu životu – nastávající matka má modré částice ve své auře. Modrou lze označit jako „pramáti stvoření“. Naše matka Země je označována jako „modrá planeta“ a také zde je zřejmé vnitřní působení energie modré barvy na život a růst.

Archanděl Michael, pán modrého paprsku, je ve své neskonalé lásce s námi, když prosíme o pomoc a stíny ovládly naše srdce, neboť síla víry se nám zdá ztracená. Právě v těchto chvílích je jeho pomoc nejzřetelnější a nejvytrvalejší. Doprovází člověka na jeho cestě mezi póly duality, udržuje rovnováhu mezi póly a pravidelně zasahuje do hry sil, jakmile se odchýlí od Božího plánu. K tomu používá svůj meč, symbol síly čisté lásky. Bdí nad úkoly, jimž se máme naučit, a nad tím, abychom měli dost sil a kráčeli svou cestou. Stojí nám po boku v době, kdy jsou úkoly příliš těžké, kdy jsme příliš uvízli ve víru světa nebo se musíme vyrovnat s temným pólem duality. Díky němu má duše cestu k návratu stále otevřenou.

 

Zdroj: Kniha: Archandělé bytosti světla – Waltraud-Maria Hulke

Andělské symboly - obrázek v nadpisu Zdroj ZDE