Archanděl Rafael

ARCHANGEL RAPHAEL

 

Archanděl Rafael – „ Ten, který léčí“ nebo „ Božský léčitel“

Pátý paprsek – zelená

Afirmace: „ S tvojí pomocí se vyléčím na těle, duchu i duši “

Vlastnosti: Pravda, uzdravení, koncentrace

Živel: Země

Den: Čtvrtek

Planeta: Jupiter

Kov: Cín

Drahokam: Smaragd, zelený turmalín, chryzokol, malachit

Éterické oleje: Narcis, list ginsteru

Archanděl Rafael vládne v oblasti zeleného světla z božího srdce. Je archandělem skutečného zdraví těla, ducha a duše, dokonalého pořádku ve smyslu vesmírných zákonů, vše zahrnující pravdy a uzdravení, aktivující se přeměnou špatných struktur myšlení a obnovou životadárných sil.

Hlavním úkolem archanděla Rafaela je pozvednutí myšlení na úroveň vibrací, odpovídajících božskému řádu a v něm zakotvené vesmírné pravdě. Sem patří zejména lidskost, láska k bližnímu a dobré vzájemné vztahy, neboť z těchto povahových rysů se skládá potenciál našeho energetického pole. V zeleném uzdravujícím paprsku vibruje modř síly božské víry spojená se žlutí božské moudrosti ve vyvážené, životadárné, barevné symfonii vyjádřené v životadárné zeleni, znázorňující nový růst. Zde se shromažďuje energie, kterou lze přímo označit za životní sílu. Zde se setkávají všechny čtyři prvky představující sloupy vesmíru, o něž se opírá veškeré stvoření. Tyto čtyři prvky jsou založené na principu OHEŇ, ZEMĚ, VODA a VZDUCH. Země vibruje v červené barvě, která doplňuje modrou, žlutou a zelenou.

Archanděl Rafael je nazýván „ Archandělem vyváženého středu “, a to proto, že zasahuje při narušené rovnováze těla a ducha, aby pomocí síly zeleného světla vytvořil nové dimenze, které umožní nový začátek. Takový, který bude znamenat nový elán a důvěru ve vlastní síly. V zeleném barevném paprsku působí mocná síla regenerační a transformační energie, která nám poslouží ve všech životních situacích jako ukazatel směru. V oblasti nasazení zeleného světla nalezneme proto mnohé lidské potřeby, přání, tužby a vlastnosti. Na jedné straně souvisí s blahobytem, úspěchem, štěstím v partnerství, seberealizací a plodností. Na druhé straně obsáhnou zraněné city, blokády v postupu vpřed, disharmonie v mezilidských vztazích, nebo nesplněné touhy a přání, které se nakupily uvnitř a které od života nezískaly žádné uznání. Jsou to emoce, které naplňují život. V oblasti zeleného světla je pro nás mnoho vibrací pro zachování života, které se šíří rychlostí světla. Klíč k úspěchu v naplnění našeho života leží v představě, kterou o něm máme. Tady se nalézá základní substance zajišťující, abychom vyčerpali všechny možnosti a tím náš život v nejvyšší možné míře uspokojivě naplnili.  Součástí těchto slov je naděje, neboť nyní si dokážeme zcela jasně představit, co znamená vlastními prostředky a schopnostmi úspěšně nastoupit cestu vedoucí k cíli a odpovídajícímu přání naší duše. To je naše největší bohatství, které jsme od našeho stvořitele dostali. Dává nám schopnost, abychom vlastními silami dokázali zvládnout vše, co je nutné pro naši spokojenost a štěstí. Záleží tedy zcela na našich osobních představách, které máme o svém bytí, o tom co jsme schopni dokázat a jaký úspěch nám to přinese. V archandělovi Rafaelovi máme mocného pomocníka, když jde o nastolení pořádku a harmonie v našem životě, získání nových impulsů. Drží zelené světlo ve svých rukách a podá je s láskou tomu, kdo touží po uskutečnění něčeho, co jeho nesmrtelnou duší obohatí. Zelená barva je spojená s barvou srdce, a proto je archanděl Rafael také symbolem nejhlubší moudrosti srdce.

Tím se v nás samých spojuje víra a Božská moudrost. Protože je spojen se živlem Země, jeho energie nás posiluje a umožňuje, abychom byli Tady a Teď.

Zdroj: Kniha: Archandělé bytosti světla – Waltraud-Maria Hulke

Andělské symboly - obrázek v nadpisu Zdroj ZDE