Archanděl Zadkiel

 

Archanděl Zadkiel – „ Boží spravedlnost “

Sedmý paprsek – fialová

Afirmace. „ S tvojí pomocí odpouštím a tvoje pomoc mě vede ke spasení “

Vlastnost: Transformace, odpuštění, vysvobození

Živel: Oheň

Den: Sobota

Planeta: Saturn

Kov: Olovo

Drahokam: Ametyst, agilit, fluorit

Éterické oleje: Fialka, Ylang-Ylang, levandule

Ve výsostné oblasti fialového plamene slouží archanděl Zadkiel se svými bytostmi světla, které se daly do služeb této očistné božské síly, aby s její pomocí rozpustily a přeměnily to, co neodpovídá zákonům vesmírného univerzálního principu. V těchto vysokých sférách světla vládně čilý ruch ve snaze zachovat božský řád, který je chráněn, bráněn, střežen a obrněn pomocí síly fialového plamene. V této sféře vládne požehnání a božské milosrdenství. To vše máme k dispozici, abychom mohli vyrovnat staré dluhy, prohřešky proti zákonům života, jakož i neuznání principů života a nahradit je orgiemi světla, které působí tím, že s sebou nesou milost odpuštění, očištění a dokonalé splacení dluhů. Důvod hlubokého účinku fialového plamene je v jeho mimořádné čistící a transformační síle, která se zde projevuje jako božská milost. Ve znamení fialového plamene máme možnost měnit děje, které nás silně zatěžují a ovlivňují a tak je nechat rozplynout, abychom se od nich osvobodili a dostali se výše na naší „vymezené“ životní stezce. „ Vymezená“ životní stezka spočívá v poznání pravého významu svobodné vůle a v předvídavosti ovlivněné osudem, jíž se někdy musíme podřídit. Milosrdná ruka stvořitele řídí tento systém s naprostou spravedlností. Každý teď může nalézt sobě vyhovující podmínky, na nichž by mohl stavět a tím se dostat dále, nebo naopak zde ztroskotat v souladu s původně uvolněnou energií, která vznikla a projevila se na základě svobodné vůle. Ta nyní zaručí očištění a vykoupení, pokud se před ní pokorně skloníme a záporné formace energie přepólujeme pomocí síly světla fialového plamene.

 Fialová barva představuje aktivní a hluboké vibrace, které nám umožní se hlouběji ponořit do duchovního nitra. Fialové vibrace jsou silným a účinným nástrojem k odstranění starých energetických útvarů, jako je například strach nebo smutek. Je to dar od Boha, proto jej využijme k osvobození se od veškeré zátěže. V našem nitru je uložen tvůrčí síla a fialové plamínky či vibrace jsou vynikajícím nástrojem k jejímu využití. Často vědomě lpíme na starých pocitech, jako je například křivda nebo zášť. Fialové vibrace archanděla Zadkiela nám předají sílu k odpuštění. Z této vyšší úrovně poznáme, že jsme obdařeni všemi zkušenostmi k dalšímu růstu, jen je musíme uvolnit. Z hlubokého odpuštění se rodí síla, nezbytná k našemu uvolnění a osvobození, ale také k uvolnění a osvobození jiných lidí. Fialová barva stimuluje nejvyšší čakry – čakru třetího oka a korunní čakru. Tím se také povzbudí síla naší představivosti a skrze korunní čakru budou přicházet Božské impulsy, jež jsou potřebné k dalšímu našemu vývoji.

Archanděl Zadkiel spojuje „nebe a zemi“, uvolňuje napětí a osvobozuje od omezení, nedokonalosti a vázanosti. Jeho úkolem je rozšířit božskou strukturu v pozemském životě, v dualitě. Rozvíjí nejvyšší potenciál každé bytosti, dokonalou formu, dokonalé bytí, dokonalou strukturu. Tím obsahuje také možnost překročit momentální strukturu a pokročit do další roviny, do další dimenze. Je archandělem růstu, rozvoje sebe sama a završení. Všechno, co bylo stvořeno, v sobě nese ideální formu, sleduje Boží plán a zkouší se na zemi vyvíjet do své dokonale završené formy. Archanděl Zadkiel je také „strážcem kosmických zákonů“, toho co vždy bylo, je a bude. Zajišťuje soulad všeho bytí se zákonitostmi vesmíru, v konečné instanci s principem lásky a bdí jako přísný učitel, abychom se těmto principům naučili a dodržovali je. Když je vše ostatní vyřešeno a ostatní andělé dokončili a odvedli svou práci, harmonizuje archanděl Zadkiel poslední nerovnováhy a připravuje přechod k dalšímu kroku, jemuž se máme naučit, k další úrovni nebo na vyšší úroveň. Konečným výsledkem je, že se naučíme prožívat sami sebe v každé situaci.

 

Zdroj: Kniha: Archandělé bytosti světla – Waltraud-Maria Hulke

Andělské symboly - obrázek v nadpisu Zdroj ZDE