Bojovník světla potřebuje čas sám pro sebe

   Zapiš si znovu, co už bylo řečeno:

Bojovník světla potřebuje čas sám pro sebe.

Ten čas využívá k odpočinku, k přemítání, ke styku s Duší světa. Dokáže meditovat i uprostřed bitvy.

Jsou chvíle, kdy bojovník pokojně usedne a nechá, at se kolem něj všechno děje dál jako dosud. Pohlíží na svět jako divák, nesnaží se být větší ani menší – jen se bez odporu odevzdává životnímu běhu.

Ponenáhlu se vše, co se zdálo složité, začne zjednodušovat. A bojovník se zaraduje.    

 Zapiš si znovu, co už bylo řečeno:

Bojovník světla potřebuje čas sám pro sebe.

Ten čas využívá k odpočinku, k přemítání, ke styku s Duší světa. Dokáže meditovat i uprostřed bitvy.

Jsou chvíle, kdy bojovník pokojně usedne a nechá, at se kolem něj všechno děje dál jako dosud. Pohlíží na svět jako divák, nesnaží se být větší ani menší – jen se bez odporu odevzdává životnímu běhu.

Ponenáhlu se vše, co se zdálo složité, začne zjednodušovat. A bojovník se zaraduje.  

Zdroj: Kniha: Paulo Coelho    Rukovět bojovníka světla