Budete přitahovat to, co milujete, nebo to, co nenávidíte

 Všechno je energie, řízená vašimi myšlenkami!

 

Energie vytváří celý váš svět – vás, mě, tuhle knihu, židli, na které sedíte, pokoj, ve kterém jste, a tak dále. To, jakým způsobem uvažujete, začíná uspořádávat energii do určitého tvaru. Zkuste se například zaobírat pár minut nějakou negativní myšlenkou a pak se jděte podívat do zrcadla. Uvidíte kolem sebe temnotu. Patrně budete mít ochablá ramena, povadlá víčka a zamračené čelo. Tyto změny, které vyvolalo vaše myšlení, budou ostatní vnímat jako změnu energie.

 

Teď se několik minut zabývejte pozitivní myšlenkou. Jděte se podívat do zrcadla. Uvidíte jas. Ramena budete mít napřímená, v očích jiskru a úsměv na tváři. Vaše myšlení vám opět změnilo energii. Myšlenky mění energii všeho kolem vás. Myslete pozitivně, abyste pomohli sobě i ostatním vést šťastný a plodný život.

 

Nemůžete své myšlenky zastavit, ale taky je nemusíte poslouchat

 

Vaše mysl bude pracovat pořád, ve dne, v noci, v bdělém stavu i ve spánku, po celý život. A je to tak dobře. Potřebujete ji, aby vám pomáhala chodit, mluvit, řídit a žít. Cestou si však všimnete, že z některých myšlenek se cítíte dobře a z jiných zase špatně. Některé myšlenky budou dobré, jiné budou špatné. Některé myšlenky povzbudí pozitivní chování, jiné mohou podporovat chování negativní.

 

Nemusíte poslouchat všechny své myšlenky. Na jednom tričku, které jsem si před léty koupil, bylo natištěno: „Meditace není to, co si myslíte.“

Přesně tak. Meditace je prostor za vašimi myšlenkami. Čím větší pozornost dokážete věnovat plátnu, na němž se myšlenky objevují, tím víc od nich budete osvobozeni. Momentálně vám to možná nedává smysl, takže si jen zapamatujte tohle: „Nemůžete zastavit své myšlenky, ale taky je nemusíte poslouchat.“

 

Všechno je projekcí vašeho nitra

 

Zprvu tomu těžko uvěříte, ale všechno ve vašem životě je projekcí odvrácené strany vaší vlastní mysli, vašeho nevědomí. Říkal jsem vám, že to bude těžké pochopit. Obviňovat druhé a vymlouvat se je jednoduché. Dovolí vám to vyhnout se odpovědnosti. Ale ve vašem životě jde jen a jen o totální odpovědnost. Když se rozhlédnete kolem sebe, všechno to, co pozorujete, vidíte uvnitř vlastní mysli. Jak se to tam dostalo? Prošlo to vašimi duševními filtry. Abyste něco změnili, musíte změnit nitro. Těžko se to chápe, protože většina lidí tento návod nemá. Nikdy jim nikdo neřekl, že život se odehrává vlastně v obráceném směru – zevnitř ven. Když vás někdo rozčílí, stiskl ve vás nějaké tlačítko. Když nastane situace, která se vám nezamlouvá, přitáhlo ji k vám vaše vnitřní naprogramování.

 

Pokud je to pravda (a taky že je), jak to změnit? Musíte si připustit fakt, že jste to přitahovali. Všechno. Pak musíte přijmout své nitro a osvobodit je. Takže pokud vás někdo rozčílí, podívejte se na to tak, že jste se sami rozčilili, pochvalte si to a nechte to být. Jak budete měnit své vnitřní já, naleznete i vnější změnu. Tohle je důležitá zásada. Držte se jí.

 

Vaše přirozenost je to, jak se právě chováte

 

Když jsem studoval na vysoké škole, jeden kamarád mi řekl, že jsem od přírody pesimista. Všiml si mého smutku, zasmušilého výrazu ve tváři, ustavičných stížností a dospěl k názoru, že pesimismus je má přirozenost. O třicet let později se mnou dělali interview do jednoho rozhlasového pořadu a moderátorka chtěla vědět, proč jsem od přírody takový optimista. Všimla si mého úsměvu, světla v očích, ustavičných výkřiků vděčnosti a došla k tomu, že mou přitozeností je optimismus.

Co bylo tedy mojí přirozeností? Obojí.

 

Vaše přirozenost je prostě role, kterou na základě vlastního výběru hrajete. Změňte svůj výběr a změníte tím i své chování. Když to vydržíte dost dlouho, bude to vypadat jako vaše přirozenost. Wally Mintos v Knize výsledků napsal: „Když svou roli ještě neumíte úplně zpaměti, pak máte pocit, jako byste něco hráli. Až se tuto roli naučíte nazpaměť a stane se vám návykem, budete si myslet, že je to vaše přirozenost.“

 

Pokud chcete změnit svou povahu, začněte se chovat jinak. Zprvu to může působit trapně, jako byste to doopravdy hráli. Po čase se vám z toho ale stane druhá přirozenost a všichni se budou domnívat, že jste se takhle narodili.

 

Jak poznat, co chcete

 

Někteří lidé říkají, že nevědí, co chtějí. Lžou. Vždycky víte, co chcete. Možná to ale nechcete přiznat. Dokonce ani sami sobě. Když si totiž řeknete, co chcete, buď to pak musíte začít uskutečňovat, nebo si musíte začít hledat výmluvy, proč k tomu nedochází. Někdy je prostě snazší říct, že nevíte, co chcete. Jenže to je lež. A vy to víte. Tak si to přiznejte. Nikdo se nedívá. Nikdo neposlouchá. Tak co tedy chcete?

 

Získáte to, na co se soustředíte

 

Lidé bez tohoto návodu se soustředí na to, co vlastně nechtějí. A dostanou toho ještě víc. Vy jste ale chytřejší. (Že mám pravdu?) Jestli chcete bohatství, soustřeďte se na bohatství. Jestli chcete zdraví, soustřeďte se na zdraví. Jestli chcete štěstí, soustřeďte se na štěstí. Je to často přehlížené, avšak zaručeně fungující tajemství vesmíru: Dostanete to, na co se soustředíte.

 

Cokoli řeknete po slovech „já jsem“, určuje, kým se stanete

 

Další důležitá lekce spočívá v tom, uvědomit si, že sami sebe vytváříte tím, co ponesete po slovech „já jsem“. Nemluvím o tom, co říkáte nahlas, ačkoliv i to k tomu patří. Mám na mysli slova, která pronášíte v skrytu vlastní mysli. „Jsem tlustá“ nebo „jsem hloupý“ může znít jako hodnocení toho, čím jste teď. Ve skutečnosti jsou to však povely, které vás zavedly k vašemu současnému stavu. Začněte tím, že vyslovíte, kým se chcete stát, a tato slova se brzy promění ve skutečnost.

 

Budete přitahovat to, co milujete, nebo to, co nenávidíte

 

To je zákon přitažlivosti v praxi. V podstatě budete přitahovat to, co milujete, nebo to, co nenávidíte. Jiným slovy, pokud opravdu nenávidíte nějakou politickou stranu nebo nějaký způsob života, budete na ně narážet všude, kam šlápnete. Vaše nenávist je intenzivní energie, která bude většinou přitahovat stejnou energii. Obdobně platí, že pokud něco doopravdy milujete, ať už je to auto nebo nějaká činnost, zpravidla toho do svého života přitáhnete víc. Poučení zní: Pečlivě vybírejte své vášně. Když víte, že ovládáte tento magnet, pomůže vám to pochopit vlastní moc.

 

Zdroj: Kniha: Joe Vitale Návod na šťastný život