Celestinské proroctví

V knize Jamese Redfielda Celestinské proroctví je pomocí tzv. devíti vhledů (devíti částí tajemného rukopisu) popsána duchovní cesta člověka v kontextu s vývojem celého lidstva. Knihu určitě stojí zato si přečíst. V následujícím textu se zaměříme na poselství šestého vhledu..

Šestý vhled popisuje čtyři dramata – schémata lidského chování – pomocí kterých se snažíme ovládat druhé a získávat z nich energii, dostávat je pod svoji kontrolu, manipulovat s nimi.. Tato dramata nám brání nejen v harmonickém soužití s druhými a v rozvoji tvůrčího potenciálu mezilidských vztahů, ale také ve spojení s naší vlastní duchovní podstatou. 

Každý člověk manipuluje druhými buď přímo nebo hraje na lidský soucit nebo zvědavost. Čtyři typická podvědomá ovládací dramata pak můžeme seřadit od aktivního k pasivnímu:

  •    Zastrašovatel
  •    Tazatel
  •    Rezervovaný
  •    Trpitel


Každý člověk většinou inklinuje převážně k jednomu z nich. Dramata se vytváří v dětství jako reakce na dramata, kterými nás ovládali naši vlastní rodiče (je třeba dodat, že od rodičů získáváme i základy pro náš individuální duchovní vývoj). Pokud si tato dramata uvědomíme, jsme schopni se od nich vědomě odprostit a uvolnit tak v našem životě prostor pro zcela nový přístup k druhým lidem i okolnímu světu.

 
 

Zastrašovatel


Zastrašovatel je nejagresivnější ovládací drama. Ohrožuje druhé slovně nebo fyzicky, druzí se cítí ohroženi, věnují mu pozornost a tak mu dávají energii.
 

 

Tazatel


Tazatel je člověk, který  manipuluje s druhými tím způsobem, že jim klade otázky ve snaze najít na nich něco špatného. Když se mu to podaří, kritizuje pak příslušný aspekt života druhého člověka. Kritizovaná osoba je pak vtažena do dramatu. Necítí se v přítomnosti Tazatele dobře, ztrácí sebevědomí, neustále si dává pozor na to, co Tazatel dělá a co si myslí, snaží se neudělat špatně nic, čeho by si Tazatel mohl všimnout. Tyto psychické ohledy dávají Tazateli energii.
 

 

Rezervovaný


Člověk, který používá toto ovládací drama, se snaží kontrolovat druhé tak, že se stáhne do sebe a snaží se vypadat záhadně a tajemně. Své myšlenky si nechává pro sebe. Namlouvá si, že se snaží být pouze opatrný, ve skutečnosti doufá, že okolí strhne a druzí mu začnou věnovat pozornost ve snaze zjistit, co se s ním děje. Když to druzí udělají, zůstává Rezervovaný dál neurčitý a nutí ostatní, aby z něj informace doslova dolovali. Tímto postojem od nich získává energii.
 

 

Trpitel (Lituj mě)


Trpitel je člověk, který  druhé zahrnuje vyprávěním o strašných věcech, které se mu dějí, naznačuje, že druzí jsou odpovědní za to, co se mu děje, a vyvolává v druhých pocit, že mu musí pomoci. Druzí se pak cítí vinni už v pouhé přítomnosti Trpitele. Tím, že jsou nuceni mu věnovat pozornost, získává Trpitel z druhých energii.
 
 

Pokud má člověk rodiče Zastrašovatele, obvykle si vytvoří ovládací drama Trpitele, aby v rodičích vyvolal pocit viny za to, jak se k němu chovají.. Pokud jsou však rodiče příliš silnými Zastrašovateli a pozice Trpitele dítěte není účinná, pak dotyčný v dospělosti začne oplácet agresivitu agresivitou a stane se z něj také Zastrašovatel.
 

Rodiče, kteří jsou Tazateli, zase dávají podmínky pro to, aby si jejich dítě vytvářilo ovládací drama Rezervovaného. Rezervovaní rodiče, kteří si svých dětí nevšímají, zase nutí své potomky, aby si získali jejich pozornost hledáním, zkoumáním a popichováním – vychovávají v nich drama Tazatele.
 

U druhých lidí máme obvykle přirozenou tendenci vidět jejich ovládací dramata. O sobě si však myslíme, že jsme prosti takových manipulativních pomůcek. Tuto iluzi je třeba překonat, jinak nemůžeme na naší cestě pokračovat dál.