Chcete zdraví, štěstí, blahobyt a úspěch?

 Akce = reakce

 

Čeho se tedy chcete ve svém životě dožít? Chcete zdraví, štěstí, blahobyt a úspěch? Pak nemůžete udělat nic lepšího, než to přát pokud možno všem lidem, s nimiž se potkáte – a i těm, s nimiž se nepotkáte! Vzdálenost totiž nehraje v oblasti myšlení žádnou roli. To jednoznačně zjistili i fyzici. Když tedy Novákovi přejete něco dobrého nebo špatného, nehraje roli, jestli sedí před vámi nebo jestli v  té chvíli tráví dovolenou na Havaji. V duchovní oblasti neexistuje prostor. Představte si, jaké to má následky pro prodejce. Hraje roli, co si myslí o svých zákaznících i tehdy, když je od nich na míle vzdálen.

 

Tuto ohromnou věc může každý vyzkoušet ve svém životě. Nemá to nic společného s vírou; je to čistá fyzika. Když vyprodukujete nějakou myšlenku, je to, jako když hodíte do jezera kámen. Kolem se šíří vlny. A tyto vlny se nevyhnutelně vrátí na místo, na němž se kámen ponořil do vody. Stejně tak je tomu s našimi myšlenkami. V duchovní oblasti pouze neexistuje odpor. Myšlenky se proto vrátí se stejnou energií, s jakou jste je vyslali! Dávejete si proto pozor na své myšlenky!

V praxi můžeme zjistit ještě další zajímavou věc. Jestliže kritizujeme někoho, kdo sám také kritizuje, pak se reakce dostaví za delší dobu, než když kritizujeme někoho, kdo sám nekritizuje. V tomto případě přijde zpětný náraz mnohem rychleji. Zažil jsem několik případů, kdy některý člověk kritizoval propuštěného, protože si myslel, že byl propuštěn díky své neschopnosti, a proto se mu tak děje po právu. Pokaždé netrvalo ani šest měsíců a kritizující člověk byl také propuštěn a ocitl se bez práce. Za určitých okolností to může jít velmi rychle. Čím silněji je ale někdo připoután ke hmotě, tím déle může trvat, než nastane reakce. A právě to je důvodem toho, proč tolik lidí mluví o náhodě. Znamenalo by to pak, že to nebo ono je náhoda. To je velká iluze. Nazýváme náhodou to, co neumíme vysvětlit. Jestliže bychom se však na dění dívali z širšího pohledu – třeba jako z letadla -, náhle bychom spatřili souvislosti. Najednou bychom uviděli, že tato takzvaně náhodná událost je pouze reakcí na něco, co jsme si už dávno mysleli a na co jsme zapomněli.

Někdy se ale může reakce dostavit i rychle a pak lze souvislosti jednoduše postřehnout. Moje žena měla takový zážitek, když jela s přítelkyní vlakem do Curychu. Během cesty přítelkyně kritizovala kdekoho. Na jednom člověku se jí nelíbil obličej, u druhého zjistila, že má ošklivé šaty. Zkrátka a dobře: celou cestu vlakem jenom kritizovala druhé lidi. Když dojeli do Curychu, vydaly se pěšky směrem k Nádražní ulici. Najednou šel proti nim opilec. Když je míjel, plivl na rukáv této dámy! Jeji reakci si jistě dovedete představit. Dáma samozřejmě zuřila a odsuzovala zkažený svět. Ve skutečnosti to však nebylo nic jiného než reakce na její předcházející akce. Během cesty vlakem pernamentně plivala, sice duchovně, ale to není podstatné. Obdržela jako hmotnou reakci přesně to, co předtím duchovně činila druhým. Je naprosto nemožné, aby opilec tehdy plivl na moji ženu. Nikdo není popliván, nikdo není náhodně oloupen a nikdo není náhodně zabit.

 

V kosmu neexistuje žádná náhoda.

 

Existuje totiž absolutně spravedlivý zákon akce a reakce. Tento zákon je neomylný. Tento zákon nemá nic společného s morálkou. Není ani dobrý, ani špatný. To znamená: je a-morální. Tento zákon byl, je a bude vždy takový.

 

Svým myšlením vytváříme svou realitu. Ať už ve svém životě cokoliv zažijete (utrpíte, vytrpíte, snášíte atd.): vy jste původci těchto věcí. A to znamená: vy můžete všechno změnit! To, co je vidět, je vždy projevem toho, co je neviditelné. Neviditelné je vaše myšlení a cítění.

 

Věděli jste, že je to „poslední soud?“ A v čem spočívá tento soud, který se koná NYNÍ? Spočívá zcela jednoduše v tom, že musíte odpykat to, co jste si sami nadrobili. Kdo jiný by měl právo soudit vás než vy sami? To, co je NYNÍ, je výsledkem vašich minulých myšlenek.

 

Vaše budoucnost závisí na tom, co si NYNÍ myslíte. Co si NYNÍ myslíte? Myslete si ve svém zájmu a v zájmu všech ostatních jen to nejlepší o sobě i o jiných lidech.

 

Vidíte, že kosmos je zorganizován nepředstavitelně jednoduše. Tak jednoduše a geniálně, že na to jen tak snadno nepřijdeme, i když ... i tato moudrost je naší řeči velmi dávno známa. Kdo by neznal výrok: „Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá?“ Stačí jenom, abychom toto přísloví interpretovali čistě materialisticky. Kdybychom je obměnili, mohli bychom říci: „Jak se do světa myslí, tak se z něho ozývá.“ Jiná odedávna známá moudrost zní: „Jak kdo zaseje, tak sklidí.“ Setba, to jsou naše myšlenky, které nepřetržite produkujeme od rána do večera. Sklizeň je to, co se vrátí, reakce na naše myšlenky. Tak je to jednoduché.

Proto: pokud by byla vaše sklizeň špatná nebo přinejmenším neuspokojivá, musíte si bezpodmínečně položit otázku, jak vypadala vaše myšlenková setba. Jestliže by vám teď běhal mráz po zádech, protože jste v minulosti zplodili nejen ušlechtilé myšlenky, mohu vás uklidnit. Vaše myšlenky se k vám sice nevyhnutelně vrací, ale můžete se bránit před jejich negativními vlivy. Od chvíle, kdy začnete vytvářet pozitivní, konstruktivní myšlenky, se chráníte. Změníte tím své záchvěvy a to zmírní reakci vracejících se myšlenek. Kdybyste dokázali své myšlení ihned přeorientovat na lásku, pak by vám již nemohl uškodit zpětný náraz ani těch nejhorších myšlenek. Láska má silnější zachvívání než všechny ostatní myšlenky.

Věděli jste, že Ježíš tento zákon také znal? Přirozeně nemluvil o akci a reakci, tomu by lidé v jeho době asi stěží porozuměli. Vyjádřil to takto: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ Co je to jiného než zákon akce = reakce? Kdo soudí druhého (akce), ten je sám souzen (reakce). To je univerzální zákon. Funguje ale i obráceně: kdo někomu jinému činí dobro, tomu se dostane dobro.

 

Zdroj: Kniha: Princip LOL2A René Egli Dokonalost světa