Co slyšíte v tichu vodu říkat?

 Cvičení k usnadnění naslouchání vodě

 

Pokud byste se chtěli spojit s léčivou silou vody, jen chvíli seďte a naslouchejte jejím „zvukům“. V duchu si představte vodu, kterou byste rádi okusili: svěží horské jezero, odraz vodopádu na hladině, velká valící se řeka, překrásná městská fontána, slaný oceán, pouštní monzunová obloha nebo vysokohorské jezero obklopené sněhem. Představte si takovéto obrázky. Cítíte uvnitř sebe změny, jak voda vašeho těla „rozpoznává“ představu vody? Co fyzicky pociťujete, když tyto elementy vzájemně rezonují? Upravuje se trochu rytmus vašeho těla?

Co slyšíte v tichu vodu říkat? Buďte zticha a klidní a dovolte celému svému tělu „naslouchat“ šepotu. Ať vám sdělí cokoliv, je to velmi silné poučení. To co s tímto poučením uděláte záleží čistě jen na vás a na vašem postoji vůči vlastnímu životu.

Jakmile dostanete tento dar, budete dále naslouchat toku vody, který jemně zaujímá místo ve vašem srdci. Nebuďte překvapení, pokud vám vaše sny budou přinášet další léčivé poselství vody.

 

Zdroj: Kniha: Masaru Emoto Zázračná moc vody