Další doporučená kniha k přečtení

Další doporučená kniha k přečtení

PRINCIP LOLA - RENÉ EGLI

Nevíte jak dosáhnout svých cílů?
Něco se vám nedaří?
Závidíte lidem okolo vás, že jsou úspěšní?
Právě pro vás je určena tato kniha!

Ráda bych vás seznámila s touto úžasnou knihou, která mi – troufám si říci – doslova převrátila mé smýšlení o životu a o sobě samé..Pochopila jsem, že život, vztahy mezi lidmi a dosahování našich cílů může být mnohem, mnohem jednodušší, než jsme si mysleli… Knihu jsem poprvé četla před rokem a prakticky se podle této knihy chovám již několik měsíců a musím říct, že výsledky jsou vidět – cítím sama ve svém těle lépe, umím lépe přijmout lidi okolo sebe, nesoudit, jsem blíže svým cílům. Na dalších řádcích se vám budu snažit Princip Lola přiblížit, ale nejlépe uděláte, když si tuto útlou knížku přečtete – myslím, že tím uděláte hodně pro svůj budoucí život.

„Svět, příteli Góvindo, není nedokonalý, ani není na dlouhé cestě k dokonalosti: ne, svět je v každém okamžiku dokonalý.“
Hermann Hesse, Siddhárta

 


Hlavím myšlenkou této knihy, od které se odvíjí všechno ostatní je odpověď na otázku: Jak se s minimálním vynaložením energie dostanu co nejrychleji ze skutečného stavu do požadovaného stavu? Požadovaným stavem může být cokoli-získat více zákazníků v práci, naučit se cizí jazyk, najít si partnera, vyřešit hádky ve vztahu, najít si přátele-zkrátka cokoli. A Princip Lola nabízí možnost jak toho dosáhnout. A je to možnost tak jednoduchá a prostá, až nad tím člověk žasne..Čtěte dále….


LIDSKÉ CHOVÁNÍ
Posuzování a odsuzování ostatních lidí
Nám lidem je vlastní neustálé posuzování ostatních lidí. Pomlouváme a odsuzujeme co je jiné-jak paní Nováková špatně vychovává děti, jak špatně vaří, nestará se o manžela, apod. Na základě čeho posuzujeme jiné? Na základě toho, co je dobré a co je špatné. A kdo o tom rozhoduje? Přece dobří lidé. Jenže kdo jsou dobří lidé? Nepochybně si myslíme, že my. Ale co když si to o sobě myslí i ostatní? Kdo má pravdu?
Každý by se měl řídit úžasnou větou, kterou řekl Ježíš: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“

Svalování odpovědnosti ze sebe, hledání ve vnějším světě
Další vlastností lidí, pro nás velmi typickou, je to, že s oblibou svalujeme odpovědnost za náš život na jiné. Za naši situaci může špatné dětství, rodiče, vláda, apod. Je velmi pohodlné se vmanipulovat do role oběti, která vlastně za nic nemůže, jejíž život řídí ostatní. Ale opravdu je tohoto člověk hoden? Jsme mistry světa v nalézání výmluv a viníků. Zapomínáme na to, že jsme vlastně velmi mocní-život máme ve svých rukou, jen si to musíme uvědomit. Můžeme se sebe dělat bezmocné oběti, jestliže chceme. Ale chceme-li se svým životem opravdu něco udělat, musíme přestat hledat odpovědi a pomoc mimo sebe samé – to jen dokazuje , že nevěříme ve vlastní moc a moudrost. Je třeba věřit sám v sebe a vzít odpovědnost za život plně do svých rukou.

Inteligence
My, lidé, se spoléháme především na své „racio“ – inteligenci, neboli myšlení mozkem. Jak však víme, je toto myšlení velmi omezené. Chcete-li se ve svém životě dostat dále, je třeba vnímat sám sebe, svou vnitřní moudrost, intuici-myslet srdcem.

ZÁKLADY PRINCIPU LOLA
Se změnou je třeba začít u sebe
U každé změny je třeba začít u toho nejzákladnějšího prvku, což jsem „já“. Nikdo jiný to za mě neudělá-jak bylo výše popsáno-je třeba přijmout odpovědnost za svůj život a já jediný ho mohu změnit.

„Chci se učit u sebe samého, chci být žákem, chci se poznat.“
Hermann Hesse, Siddhárta

 


Princip svobodné vůle
Svobodná vůle znamená, že si můžete myslet, co chcete. To znamená, že nejsme otroky svých myšlenek, naopak-jsme jejich pány. Můžete si myslet co chcete. To není samozřejmé. To vám totiž dává totální svobodu. A totální svoboda vám dává také moc. A s tou souvisí totální odpovědnost.Svobodná vůle je největší dar, který člověk na svou životní cestu dostal. Všechno je možné, protože máme svobodnou vůli. Nemoc je možná, zdraví je možné. Válka je možná, mír je možný. Bohatství je možné, chudoba je možná. I kdyby si 6 miliard lidí myslelo, že svět je špatný, vy si můžete myslet, co chcete.

„Co vidíš v některém člověku, tím se staneš-bohem, vidíš-li boha, zrnkem prachu, vidíš-li zrnko prachu.“
 


Všechno je energie
Jak zjistili fyzikové – všechno je energie (zachvívání). Já, vy, váš partner, pes, kytka ve vašem květináči…Jestliže jsme energie, je jasné, že tuto energii neustále vysíláme do vnějšího světa. A můžeme jí také měnit.Myslete na lásku, myslete na nenávist. Pokaždé je vaše energie naprosto rozdílná a rovněž působíte rozdílně na svět okolo vás. Důležité je uvědomit si, že žádná energie se nikdy nemůže ztratit – nic co vyšlete ze sebe do okolního světa nezmizí – ani vaše myšlenky (viz odsuzování, pomlouvání)

Neexistuje objektivní svět
K tomuto poznatku jako první došla kvantová fyzika. Zjistili, že svět je takový, jak ho vnímá pozorovatel. K tomuto tématu se vyjádřil J.E. Charon, kvantový fyzik, který rozpracoval Einsteinovu teorii relativity:

„Le monde n´est pas, il est ce qu´on pense de lui“ – „Neexistuje objektivní svět, svět je to, co si o něm myslíme.“
 


Svět je to, co si o něm myslíme! Chápete? Neexistuje dobrý nebo špatný svět. Vy zcela rozhodujete o tom, jaký váš svět je. Co si myslíte o světě vy? Ať už si myslíte cokoli, je tomu tak. To vám dává neuvěřitelnou moc. Jinými slovy-Jste to, co si o sobě myslíte. Vaše žena/muž je to, co si o nich myslíte. Vaše děti jsou to, co si o nich myslíte, atd. To je úžasné zjištění!

Všechno je JEDNO
V teoretické fyzice existuje všeobecně akceptovaná poučka J.S Bella: „Žádná teorie reality nemůže vycházet z toho, že prostorově oddělené události jsou na sobě nezávislé“ To znamená, že na světě není od sebe nic odděleno! Neexistuje oddělení mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a přírodou, mezi jednotlivými událostmi, atd.
Jinými slovy: nic na světě od vás není odděleno. Ať činíte cokoli, působí to na celý svět. A máte za to zodpovědnost.

PRINCIP LOLA
LO – Loslassen, neboli oproštění
L2 - jako láska (na druhou znamená, že výkon člověka se při uplatnění lásky zvyšuje geometrickou řadou)
A – zkratka pro akce=reakce

Akce=reakce
Jistě znáte fyzikální zákon akce=reakce. Jestliže tlačím na stěnu silou 10 kg, pak tlačí stěna silou 10 kg proti mně. Jelikož je všechno energie, je energie také myšlenka. Položte si tedy otázku-jakou energii produkujete od rána do večera?Protože máte svobodnou vůli, můžete si myslet, co chcete. Vysíláte do světa myšlenky strachu, pesimismu, nenávisti, pomluv? Nebo lásky, porozumění,…? Žádná tato vaše myšlenka (energie) se neztrácí .
A každá myšlenka (akce) se vrátí k tomu, kdo ji vyslal (reakce). Neexistuje na světě spravedlivější zákonitost, než je tato. Vše se k vám zase vrátí. Akce=reakce.
Z toho vyplývá: nemůžete pro sebe udělat nic lepšího, než že budete druhému člověku přát to nejlepší. Protože cokoliv učiníte druhému vrátí se k vám. S naprostou jistotou.

Totální odpovědnost za sebe samého
Ve světě (Vesmíru) neexistuje náhoda (akce=reakce). Určitě znáte Einsteinův výrok: „Nevěřím, že Bůh hraje se světem kostky.“ Cokoli se stane ve vašem životě také není náhoda. Náš život si utváříme my sami, tím, jak jednáme, co si myslíme. Nezapomeňte, že svět je to, co si o něm myslíme. A co si o něm myslíme, to se nám jako bumerang vrátí zpět.

Oproštění
Základem oproštění je akceptovat skutečný stav. Nemáte práci, přátele, partnera, koníčky, atd? Chcete to změnit? Výborně, ale nejprve musíte akceptovat (přijmout) to, co je teď. Přijmout to jako realitu, neodsuzovat to. Další důležitou věcí je: nemyslet na cestu, která vás dovede k požadovanému stavu. Pokud se soustředíte na jednu určitou cestu, jak např. získat lepší práci, máte úzké obzory a nevnímáte jiné možnosti, které se vám můžou nabízet. Podstatné je také nebojovat a nesoustředit se na váš cíl. Znáte to: nemáte partnera a hledáte ho.Chodíte do kaváren a barů, rozhlížíte se a přímo z váš čiší to, jak jdete po svém cíli. Když se pak od toho cíle oprostíte, žijete plným a zajímavým životem, najednou se z ničeho muž objeví muž, kterého jste hledala. Tak je to se vším. Důležité je tedy se od cíle oprostit, mít ho na zřeteli, nepochybovat o tom, že ho dosáhnete, ale oprostit se od něj.

Smysl života
Život je to, co prožíváte teď, nyní, právě v této chvíli. Život nejsou vaše plány do budoucnosti, ani výčitky z minulosti-život je teď a tady. To je velmi důležité si uvědomit. Kolik lidí v dnešní době tuto základní životní pravdu nezná….

Láska

„Harmonie, vědění o věčné dokonalosti světa, úsměv, jednota.“
Hermann Hesse

 


Ať už chceme nebo ne, láska je nejsilnější mocí na světě. To nemá nic společného s náboženství a vírou. Tak to prostě je. Nezapomeňte, že všechno je jedno. Já, vy, všichni lidé na zemi. Bez lásky by se Vesmír rozpadl-nic by nemohlo fungovat. Vesmír je jednotný (všechno je jedno), vše zde souvisí se vším a navzájem na sebe působí (akce=reakce). Je v něm jednota. A tato jednota je láska. Může vám to připadat úsměvné, zvlášť v dnešní době, kdy se láska příliš nenosí. Ale je to tak. Je to logické a prostě by to jinak nefungovalo.

Láska je totiž:
- neomezená energie
- největší moc ve Vesmíru
- silnější, než boj
- absolutní jistota
- jednota, nikoliv oddělení


Jak můžete nejrychleji vyřešit všechny své problémy? Pomocí lásky. Přistupujte ke všem okolo sebe s láskou, vysílejte ji k jiným lidem. Není rychlejšího způsobu, jak dosáhnout svých cílů-ať už povýšení, získání více zákazníků, šťastného vztahu, atd.
Základem je milovat svého bližního jako sebe samého. Mějte rádi lidi okolo sebe, neposuzujte je neodsuzujte je (akce=reakce, tzn. vrátí se vám to), protože to vytváří jen konflikt. Láska vytváří jednotu, z ní vzniká harmonie.

Vděčnost
Děkujte nejen za to, co se vám povede, ale také za neúspěchy. Akceptujte současný stav (oproštění), berte ho jako zkušenost a děkujte za ni. Nesvalujte chybu na druhé, ale přijměte zodpovědnost za svůj život. Takto se posunete ke svému cílu mnohem, mnohem rychleji.

No a to je všechno. Vím, že je to stručné, proto všem doporučuji přečíst si tuto knížku celou-pochopíte celou věc v širší souvislosti. Může vám to připadat zvláštní, ujeté, příliš jednoduché..Pak to takové bude. Nezapomeňte, že svět je to, co si o něm myslíte. Nemůže udělat nic lepšího, než zkusit tyto „pravidla“ ve svém životě uplatňovat a sami na vlastní kůži poznat výsledky…
Je to jen na vás. Vždyť změnit sám sebe je věcí jediného člověka-vás.

„Podle mého názoru musí být základem všeho..vysloveně jednoduchá idea. A podle mého názoru bude tato idea, až ji konečně objevíme, tak naléhavá a krásná, že si řekneme: ano, jak by to mohlo být jiné.“
John Wheeler, fyzik