Dokážu vytvořit všechno, po čem toužím

Můj zděděný strach z finančního ztroskotání

 

Dr. Robert Anthony

 

Po mnoho let jsem zápasil s finančními problémy, ale teprve k stáru jsem pochopil, proč tomu tak je. Vyrůstal jsem v rodině, kde peníze byly vždycky problém. Lépe řečeno problémem byl nedostatekpeněz – obzvlášť pro mého otce.

 

Otec vyrůstal jako jedináček v rodině chudých italských přistěhovalců. Když roku 1929 nastala Velká hospodářská krize, jeho rodiče – stejně jako mnoho jiných lidí – přišli o své životní úspory, protože banky z hodiny na hodinu zkrachovaly a ponechaly je doslova na mizině. V té době neexistovalo žádné pojištění vkladů, které by ochránilo vaše peníze v bance.

 

Žili také v chladném klimatu východního pobřeží. Tehdy se většina domů vytápěla kotli na uhlí. Aby si mohli doma zatopit, musel můj otec chodit k železničním kolejím, kde vlaky přivážely uhlí do uhelny, a sbíral kusy uhlí, které spadly z vagónů. Jinak by si doma nezatopili. Život byl tehdy pro mého otce a jeho rodiče tak těžký, že se ani po mnoha letech, když se již všechno zlepšilo a otec byl finančně zajištěný, nedokázal přes Velkou hospodářskou krizi přenést. V duchu ji prožíval zas a znovu až do své smrti!

 

Když jsem dospíval, nemluvil otec I ničem jiném než o tom, že nikdy není peněz dost, takže člověk musí vydělávat co nejvíc. A co bylo ještě horší, vždycky jsme museli být na stráži a hlídat, neblíží-li se nějaké nebezpečí, které nám všechny peníze sebere. Jaký myslíte, že byl potom můj vztah k penězům? Nikdy jich není dost. Musím vydělávat co nejvíc, abych se ochránil před ztrátou. Je dost dobře možné, že nakonec přijdu o všechno, co mám.

 

Teď přijde to smutné. I poté, co jsem dospěl a ve své profesi dost vydělával (částky, které by většina lidí považovala za velmi slušné), pořád jsem neměl dost. Ať jsem vydělával sebevíc, vždycky jsem jen tak tak vycházel. A samozřejmě jsem se bál, že přijdu o to, co mám – což se take několikrát opravdu stalo! Jak vidíte, zdědil jsem finanční problémy po otci. Naneštěstí všichni dědíme vztah k penězům od svých rodičů, pokud ho vědomě nezměníme. Když se teď ohlížím nazpět, je mi náramně jasné, proč jsem byl pořád na mizině.

 

Přenesl jsem si toto přesvědčení z dětství do zbytku života, aniž bych věděl, co dělám! Nepochopte mě špatně. Vždycky jsem byl motivovaný, abych se snažil vydělávat spoustu peněz, ale stále jsem přitom vycházel z mentality: „tohle nestačí a nakonec o všechno přijdu“. Hádejte, jak to dopadlo? Taková byla má realita. Zákon příčiny a následku neboli síla přitažlivosti působily a já o tom vůbec nevěděl! Takže ať jsem pracoval sebedéle a sebeusilovněji, vždycky to dopadlo stejně. Ať jsem vydělával sebevíc peněz – a věřte mi, že jich bylo hodně – buď jsem s nimi sotva vyšel, nebo se mi podařilo o ně přijít. A pořád jsem si dělal starost, jak mám vydělat víc.

 

Zde je důležité pochopit, že má motivace k vydělávání peněz vycházela ze strachu, že nebudu mít dost a přijdu o to, co mám. Jakkoli je to trapné přiznat, žil jsem takhle přes 40 let! A nejtrapnější na tom je, že jsem pracoval v branži, která pomáhá lidem k úspěchu – a přitom já sám jsem byl ztělesněný finanční krach. V zaměstnání jsem přemýšlel a mluvil o bohatství, pracoval na jeho získání a studoval úspěch, ale sám jsem na finanční úspěch prostě nikdy nedosáhl. Nakonec vždycky převážily mé dominantní myšlenky.

 

Nezapomínejte, že jsem to nedělal vědomě. Zatímco tohle všechno probíhalo, obviňoval jsem ze svých finančních úspěchů své rodiče, špatná podnikatelská rozhodnutí, partnerku, vládu a různé neblahé okolnosti. No, nakonec jsem měl štěstí a dozvěděl se nejdůležitější poučení svého života. Přitahujeme to, na co se soustředíme.Nebo jinak řečeno, staneme se tím, na co od rána do večera myslíme.

 

Většina lidí nechápe, že nepřitahujeme to, co chceme, nýbrž to, na co se soustředíme. Skoro každý touží mít víc peněz, takže samo chtítočividně není klíčem k mít. Pokud zrovna prožíváte úzkost, nouzi, depresi nebo nedokážete přitáhnout to, po čem toužíte, musíte se podívat na to, jak tyto věci do svého života přitahujete, na vzorec „přitažlivosti“ těchto věcí. Ty věci se ve vašem životě objevují, protože se na ně vědomě nebo nevědomě soustředíte.

 

Pokud ještě pořád nemáte to, co chcete, pak nevytváříte odpovídající vibrace. Jednoduše řečeno, soustředíte se na to, co nechcete, místo na to, co chcete. Všechny překážky, kterým v životě čelíte, jsou výsledkem nesprávného spojení vibrací. Dokud se nerozhodnete vědomě napojit na vyšší vibrační úroveň, zůstanete trčet tam, kde jste. Zde tedy je to tajemství: Jestliže změníte svůj pohled na věci, pak se změní i věci, na které hledíte.

 

Jak tedy hledíte na život? Váš život v podstatě odpovídá tomu, co si myslíte, že o vás platí. To určuje vaši hladinu očekávání, která je ovlivněna vaším přesvědčením o daných omezeních a nezměnitelném nedostatku. Tato přesvědčení tvoří základ vašeho pohledu na život. A toto vnímání pak vytváří vaši skutečnost. Jsou to tedy právě vaše omezující názory na to, co je možné, které budou určovat, co máte a nemáte, anebo co můžete a nemůžete vytvořit.

 

Zdrojová energie ve vašem nitru je bezmezná. A protože jste to vy, komu tato energie neboli univerzální tvůrčí duch patří, jsou i vaše možnosti neomezené. Tato zdrojová energie však může pracovat s vámi a pro vás jen za předpokladu, že jste s ní v souladu. Je ustavičně připravena poskytovat všechno, co jen si dokážeme představit. Přijímá objednávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nemá nikdy zavřeno, nikdy si nebere dovolenou, neschopenku ani nesvětí svátky. Je trvale přichystána přijímat objednávky a dodávat, oč požádáte.

 

Je-li to pravda, proč k tomuto toku někteří lidé přístup mají, kdežto jiní se od něj cítí odloučeni? Odpověď je prostá. Jestliže tato energie vždycky dává, o co si řekneme, a vy přesto v životě trpíte nedostatkem, je to proto, že vytváříte odpor, který brání kýžené věci do vašeho života vstoupit. Kladete překážky přirozenému toku toho, po čem toužíte. Pokud se vesmír zakládá na zákonech energie a přitažlivosti, tedy, že všechno vibruje na určité frekvenci, pak vy vibrujete na frekvenci, která je v rozporu s tím, po čem toužíte.

 

Právě proto jsem měl přes 40 let tolik finančích problémů. Nemělo to nic společného s penězi. Nebyl jsem ve vibrační harmonii s tím, po čem jsem toužil. Zatímco jsem se to snažil přitahovat, kladl jsem tomu odpor. Myšlenky, které zdůrazňují nedostatek, omezení, strach, nouzi nebo bezcennost, totiž zavádějí energetický rozpor. Ten pak vytváří pole odmítání a vy nejste v souladu se svými touhami.

 

Nezapomínejte, že jste součástí univerzálního tvůrčího ducha. Pokud se uvedete do neodporujícího stavu mysli, tedy do souladu se svými touhami, pak bude harmonicky pracovat i zdroj energie neboli univerzální tvůrčí duch. Nemá v této záležitosti na vybranou. Může pouze jednat podle vašich myšlenek a pocitů, které nejsou ve vibračním rozporu s vašimi touhami.

 

Není ale třeba se tím nechat pohltit. Po pravdě řečeno, není třeba měnit vůbec nic. Místo toho si řekněte: „Ovládám své vlastní myšlenky a dokážu hned teď vpustit do svého života to, po čem toužím. A navíc – nesejde na tom, co jsem si myslel předtím ani jak dlouho jsem si to myslel ani pod jak velkým tlakem jsem právě teď. Dneska prostě přestanu vytvářet další protichůdné myšlenky – jednu po druhé.“ To uděláte pomocí „čestného“ prohlášení: „Dokážu vytvořit všechno, po čem toužím, protože odmítám dopustit, aby můj život řídil někdo nebo něco, co není s mými touhami v souladu. A dovoluji, aby okamžitě vstoupilo do mého života to, po čem toužím.“

 

Když tuto myšlenku aktivujete dostatečně často, stane se z ní zvyk a zbaví vás odporu, kterým bráníte svým tužbám, aby se uskutečňovaly. Jak postupně jdete touto cestou zmenšování odporu, přestane to být něčím, co jste si vybrali, ale stane se to něčím, čím jste. A právě v tu chvíli se začnou dít zázraky. A budou se dít stále, po celý zbytek vašeho života, dokud se soustředíte na to, co chcete, a ne na to, co nechcete. Nepromarněte tedy 40 let života vytvářením opaku. Poučte se z této životní lekce a otevřete si tím dveře k nikdy nekončící hojnosti.

 

Dr. Robert Anthony je legendou v oblasti osobního rozvoje a autorem mnoha knih, včetně Za hranice pozitivního myšlení.

 

Zdroj: Kniha: Joe Vitale Návod na šťastný život