Fénix reiki Kurs

Fénix reiki

 

Podle dávné báje je pták Fénix spojován se znovuzrozením.

Fénix systém byl objeven, abychom mohli, stejně, jako pták Fénix povstat znovu z popela. Často máme pocit, že už nemůžeme dál. A přece má každý vždycky tu možnost začít odznovu. 

 Nový start, nový začátek je možný kdykoliv. Samozřejmě, že to funguje rovněž bez tohoto nově vyvinutého systému. Nicméně s Fénix reiki, podobně jako u jiných energetických systémů, se člověk naladí na vyšší vlnění a poté jde samozřejmě vše snadněji....

 ......Nejdůležitějším krokem však je, aby jsi takto učinil hned!

V žádném případě nesmíš zastrčit hlavu do písku jako pštros, aby jsi problém neviděl!

 

Zavoláš svému příteli a spojíš se s telefonní společností. Takto si získáš určitý volný prostor a můžeš snadněji dýchat. Řekněme, že v našem případě ti přítel půjčí na splacení části účtu, tvůj zaměstnavatel ti sice odřekne, ale zato obdržíš v budoucnosti bezplatně firemní telefon pro služební telefonáty a telefonní společnost ti povolí splátku účtu a tak můžeš následně bez obtíží splatit své dluhy. 

 Důležité je: Každý problém se dá vyřešit!

 

Pokud by nějaký problém opravdu nebylo možno vyřešit, nebo ho aspoň pozměnit, musíš to akceptovat. Když se například dostane tvůj syn do vězení, nemůžeš to již změnit, ale můžeš se naučit to akceptovat.

Z nouze můžeme vždycky udělat ctnost! Jak to ale aplikovat na výše uvedené vězení?

Syn, který byl předtím, než se dostal do vězení, bez práce a neměl žádné pořádné dosažené vzdělání, se může ve vězení například něčemu vyučit.... 

 

Fénix reiki:

Cena: 3.000,- Kč

Zasvěcení: 1

Zasvěcení: 1 (ev. +800 Západní systém, neomezené) 

Předpoklady: absolvent kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.