Hooponopono - co to vlastně je

Hooponopono - co to vlastně je

Starodávné havajské léčení Ho´oponopono

 Problémy můžeme řešit bez ohledu, zda víme, co se skutečně děje. Toto zjištění poskytuje nesmírnou úlevu a radost. Nalezení vlastního Já pomocí ho’oponopono je způsob, jak řešit problémy, což je část smyslu existence. Abychom mohli problémy řešit, musíme si položit dvě otázky: ,,Kdo jsem?“ a ,,Kdo je zodpovědný?“

Chceme-li pochopit povahu vesmíru, měli bychom začít podle Sokrata: ,,Poznej sám sebe.“ Vypořádat se jednou provždy se vzpomínkami znamená jednou provždy je očistit.

Jednou z možností jak to udělat, je využít tento starý havajský proces řešení problémů, který pro dnešní účely aktualizovala Morrnah Nalamaku Simeona, kahuna Lapa’au, jmenovaná v roce 1983 Žijícím pokladem Havaje. Tvoří ho tři prvky: pokání, odpuštění a transmutace. Je  prosbou, kterou poslala vědomá mysl Božské Inteligenci, s prosbou o „vyprázdnění“ vzpomínek a obnovení vlastního Já. Začíná ve vědomé mysli.                 

Pokání: Je počátkem procesu ho’oponopono, který vychází z vědomé mysli jako prosba Božské Inteligenci, aby transmutovala vzpomínky v prázdnotu. S mou pomocí vědomá mysl přiznává svou zodpovědnost za vzpomínky v podvědomé mysli, která je vytvořila, přijala a shromáždila.

Odpuštění: Společně s pokáním je prosbou vědomé mysli k Božskému Stvořiteli, aby přetvořilo vzpomínky podvědomé mysli v prázdnotu. Vědomá mysl je nejen zarmoucená, ale současně prosí Božskou Inteligenci o odpuštění.

Transmutace: Božská Inteligence ji používá, aby v podvědomé mysli zneutralizovala a uvolnila vzpomínky do prázdnoty. Pouze Božská Inteligenci ji může použít.

Ho´o = vyčistit 

Ponopono = dokonalost, Božství

Ho´oponopono = vyčistit cestu k vnitřnímu Božství.

Stará šamanská technika čištění (mantra).

Mantra = modlitba, odříkávání nebo zpívání textu (vždy ve stejném rytmu a slovosledu). Nejméně 3x – teprve pak se spouští program v nás.

Představte si, že existuje jeden celek – (Absolutno, Jednota, Vesmír, Bůh). Všichni jsme jeho součástí. Když se rozhodneme z tohoto celku odejít a vstoupit do lidského života, vezme si naše duše s sebou zrníčko z toho celku. Kousíček dokonalosti – jádro naší duše. Vejdeme do života a začneme na toto zrnko zapomínat, jako na naše Vědomí z minulosti. Postupně ho zaplavujeme bloky, bolestí, utrpením.... už dávno není zářící, ale stále je dokonalé. Po dlouhé životy žijeme v nevědomí o tomto skvostu uvnitř nás. Až nastane čas procitnutí. Duchovního uvědomování si sebe sama a my vědomě chceme růst, čistit ty nánosy a balast. To je okamžik pochopení, přijímání, odpouštění. Pracujeme na sobě mnoho životů. Až se před naším vnitřním zrakem znovu rozzáří skvostný diamant. Kousíček z dokonalosti. Prozáří nás a rozžehne v nás světlo. To je čas, kdy naše duše opět splyne s Jednotou. Vezměme odpovědnost za vzpomínky, které neustále projektují naše závislosti, agresivitu, nepřijímání se..... a začněte čistit. Pamatujte si, že to, co vám vadí u druhých, je také ve vás samotných , takže veškeré uzdravování je léčením sebe sama. Nikdo jiný tyto procesy nemůže uskutečnit, jenom vy. Celý svět je doslova ve vašich rukou.

Jak uzdravit sám sebe (nebo kohokoliv jiného) a objevit zdraví, bohatství a štěstí.

 Zde jsou jednotlivé kroky:
1.MORRNAHNINA MODLITBA:

Božský stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě… Pokud jsme se já, celá moje rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech, skutcích a svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině, příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme tě o odpuštění. Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměn těchto nechtěných energií v čisté světlo… a tak se staň

2. „OMLOUVÁM SE“ a „PROSÍM, ODPUSŤ  MI“   -   Toto říkáte, abyste uznali, že se něco stalo, aniž byste věděli, co se dostalo do vašeho těla nebo mysli. Nemáte ponětí, jak se to tam dostalo a ani to nemusíte vědět.

3. „MILUJI TĚ“ a  „DĚKUJI TI“

Slova ''miluji tě'' rozproudí zablokovanou energii. Znovu se napojíte na Božství. Vzhledem k tomu, že nulový stav je naprosto čistá láska, a je to svět bez hranic, začínáte se dostávat do tohoto stavu tím, že vyjadřujete lásku. Když po tomto výroku vyslovíte ''děkuji ti'', vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
Co se bude dít dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už to je cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jisti, zdali byste onu činnost měli vykonat, použijte stejnou metodu léčeni na vaši nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat.

Příklady použití techniky:

Při problému: „Prosím o odpuštění za všechno, co se děje uvnitř mě a projevuje se jako problém venku. Božství, lituji, prosím odpusť mi, děkuji a miluji tě.“

Když mě rozhodí jednání jiného člověka nebo situace: Co uvnitř mě způsobuje, že (tato žena se takto chová….. nebo že kamaráda bolí záda…), jak mohu problém v sobě napravit?       Následuje modlidba……   Omlouvám se, prosím, odpusť mi, miluji tě a děkuji.

Když se mi hlavou honí různé vzpomínky: Miluji vás drahé vzpomínky. Jsem vděčná za to, že mám příležitost osvobodit vás i sebe. Následuje modlidba: „Omlouvám se,prosím, odpusť mi, miluji tě a děkuji.“

K jídlu: Když máme strach, že nám nedělá dobře: „Miluji tě, miluji tě.“ Pokud vnáším do této situace něco, co způsobí, že mi bude špatně když tě sním, není to tvá vina, dokonce ani má. Je to něco, co způsobuje, že se cítím zodpovědný

Zdroj: Kniha:  Svět bez hranic - Joe Vitale a Ihaleakale Hew Len

 

Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu