Já to dokážu!!!

Já to dokážu!!!

 1) Síla utvrzování se Louise L. Hay

 

Dnes je nový den. Je to den příležitosti začít si vytvářet radostný a uspokojivý život. Den, kdy se můžeme začít zbavovat svých omezení. Dnešním dnem poznáte tajemství života. Můžete změnit svůj život k lepšímu. Nástroje k tomu již máte ve svém nitru. Jsou to myšlenky a přesvědčení. Naučíte se, jak tyto nástroje používat, abyste svůj život zlepšili.

Pro ty z vás, kteří nejsou obeznámeni s prospěšností pozitivního utvrzování se, bych je ráda trochu vysvětlila. Utvrzování je jakákoli vaše myšlenka a jakékoli vaše slovo. Hodně z toho, co běžně říkáme a na co myslíme, je dost negativní a nevytváří to příliš dobré pocity či zážitky. Pokud chceme svůj život změnit, musíme své myšlení a mluvení udržet v pozitivní rovině.

Utvrzování se otevírá dveře. Je počátkem cesty ke změně. Svému podvědomí v podstatě říkáte: „Přebírám zodpovědnost. Uvědomuji si, že pro to, abych se změnil (a), mohu něco udělat.“

 Když hovořím o utvrzování se, myslím tím vědomý výběr slov, jež bud pomohou při odstranování něčeho z vašeho života, nebo pomohou ve vašem životě vytvořit něco nového.

Každá myšlenka, jež se zrodí ve vaší hlavě, a každé slovo, které pronesete, je utvrzování. Každý náš vnitřní dialog, když hovoříme sami k sobě, není ničím jiným než utvrzováním se. Utvrzování používáte v každém okamžiku, bez ohledu na to, zda si to uvědomujete nebo ne. Každou svou myšlenkou, každým svým slovem se utvrzujete a vytváříte si pocity a zkušenosti.

 

Vaše přesvědčení jsou pouze myšlenkové modely, které jste si osvojili již v dětství, a mnoho z nich se ve vašem životě osvědčilo. Některé z nich však mohou omezovat vaši schopnost vytvářet to, co chcete. To, co chcete, a to, co věříte, že si zasloužíte, se může od sebe dost lišit. Je zapotřebí, abyste svým myšlenkám věnovali pozornost. Jen tak budete moci začít přetvářet ta přesvědčení, jež způsobují zkušenosti, kterí nechcete.

Uvědomte si, prosím, že každá vaše stížnost je potvrzením něčeho, o čem si myslíte, že ve svém životě nechcete. Pokaždé, když se rozzlobíte, pouze potvrzujete, že ve svém životě chcete více hněvu. Pokaždé, když se cítíte jako obět, potvrzujete, že se chcete dál cítit jako obět. Když cítíte, že vám Život nedává to, co chcete, pak je jisté, že vám Život nikdy nedá ty dobroty, které dává druhým – pokud ovšem nezměníte způsob svého myšlení a mluvení. Způsob vašeho myšlení z vás ještě nedělá špatného člověka. Jenom jste se dosud nenaučili, jak myslet a hovořit. Po celém světě se dnes lidé začínají učit, že myšlenky vytvářejí naše zkušenosti.

Vaši rodiče to pravděpodobně nevěděli, a tak vás to ani nemohli naučit. Učili vás takovému pohledu na svět, jakému se naučili od svých rodičů. Není to tedy ničí chyba. Nyní však pro každého z nás nastala doba, abychom se vzbudili a začali vědomě utvářet svůj život, aby byl takový, jaký jej chceme mít, takový, jaký nám vyhovuje. VY to dokážete. JÁ to dokážu. MY všichni to dokážeme – jenom se musíme naučit jak. Tak se do toho pustme.  

Budu hovořit o utvrzování se obecně a potom se zaměřím na konkrétní oblasti života a ukážu vám, jak změnit k lepšímu své zdraví, finance, milostný život atd. Až se naučíte, jak se utrzovat, pak poznatky uplatníte ve všech situacích.

Někteří lidé říkají, že utvrzování se nefunguje (což je samo o sobě utvrzování se), přičemž vlastně říkají, že nechápou proces utvrzování se správně. Mohou říkat: „Můj blahobyt roste.“ Ale myslí se: „Taková blbost, vím, že to nebude fungovat.“ Jaké utvrzování myslíte, že bude mít navrch?

Samozřejmě to negativní, protože je součástí dlohodobého, navyklého pohledu na život. Někdy se lidé utvrzují jednou denně a zybtek času si stěžují. Trvá to dlouho, než si utvrzování při takémto postupu začne projevovat.

Stěžování si vždycky zvítězí, protože se opakuje častěji a pojí se se silnějšími pocity.

Pouhé vyřčení utvrzovacích výroků je pouze částí celého procesu. Co děláte po zbytek dne a noci je důležitější. Tajemstvím k úspěchu, tedy aby uvtrzování fungovalo rychle a trvale je, že musíte vytvořit vhodnou atmosféru, v níž se dobře rozvine. Utvrzování se lze přirovnat k semenům zasetým do půdy. Když je půda chudá, porostou pomalu. Když je úrodná, porostou rychle. Čím častěji budete myslet na příjemné věci, tím rychleji se utvrzování projeví.

 

A tak se snažte mít veselé myšlenky, je to jednoduché. A JE to proveditelné. Způsob uvažování, jaký si nyní zvolíte, je pouze toto – volba. Možná že si to neuvědomujete, poněvadž jste navyklí myslet svým způsobem tak dlouho, ale opravdu se jedná o volbu. Dnes… v tomto okamžiku … se můžete rozhodnout změnit své myšlení. Váš život se nezmění ze dne na den, ale když vytrváte a denně se budete rozhodovat, jakým způsobem budete uvažovat, abyste se cítili dobře, zcela jistě začnete pozitivně měnit všechny oblasti svého života.

(Tomuto tajemství jsem se naučila od Esther Hicksové/Abraham. Esther Hicksová je motivační přednášející a vede skupinu duchovních učitelů, kteří si říkají Abraham. Pokud jste se ještě nesetkali s učitelem Abrahamem, navštivte webovou stránku www.abrahamhicks.com, kde se dozvíte více. Lidi této skupiny považuji za jedny z nejlepších současných učitelů na Zemi.)

 

Každý den se ráno vzbudím s děkovnou modtlibou a pocitem vděčnosti za to, že mohu žít tak nádherný život, a dělám rozhodnutí, že budu myslet na hezké věci bez ohledu na to, co dělají ostatní. Ne, nedělám to na sto procent, ale myslím, že 75 až 80 procent času v současné době uvažuji tímto způsobem, a rozdíl v tom, jak si užívám svého života a kolik dobra do něj každodenně přichází, je znát.

 

Jediný okamžik, kdy doopravdy žijete, je nyní. Je to jediný okamžik, nad nímž máte kontrolu.

Včerejšek je minulostí, zítřek je obestřen tajemstvím a dnešek je darem (pozn.: v angličtině je slovo present pro označení jak daru, tak přítomnosti).“  

Maureen MacGinnisová, moje učitelka jogy, tuto průpovídku opakuje při každé hodině. Když nyní opomenete volit dobré pocty, jak potom můžete v budoucnu vytvořit okamžiky, které budou hodnotné a plné radosti?

     

Jak se cítíte právě ted? Cítíte se dobře? Cítíte se špatně? V jakém jste ted emocionálním rozpoložení? Jaké jsou vaše vnitřní pocity? Chtěli byste se cítit lépe? Sáhněte potom po lepších pocitech nebo myšlenkách. Pokud se jakýmkoli způsobem cítíte mizerně – jste smutní, mrzutí, zahořklí, naštvaní, rozčilení, obáváte se něčeho, cítíte se provinile, máte depresi, žárlíte, jste kritičtí atd. – pak jste dočasně ztratili spojení s tokem dobrých zkušeností, které pro vás má Vesmír přiravené. Nemrhejte svými myšlenkami na obvinování. Žádný člověk, místo nebo věc nemá nadvládu nad vašimi pocity, protože nemyslí vaší myslí.

Proto také nemůžete doopravdy ovládat druhé – nemůžete ovládat jejich myšlenky. Nikdo nemůže ovládat toho druhého, aniž by mu to povolil. A tak byste si měli uvědomit, jak mocnou mysl máte. A své myšlenky můžete naprosto ovládat. Je to to jediné, co kdy můžete ovládnout. Na co budete myslet, to v životě získáte. Já si zvolila myslet na radostné věci a mít myšlenky plné vděku a to vy můžete udělat také.

Jaké myšlenky vám navodí příjemné pocity? Myšlenky na lásku, ocenění, vděk či radostné dětství? Myšlenky, při nichž se radujete ze života a své tělo zahrnujete láskou a péčí? Opravdu se těšíte z tohoto okamžiku a vzrušuje vás zítřek? Mít takovéto myšlenky znamená, že se máte rádi a to v životě dělá zázraky.     

 

Zaměřme se nyní na utvrzování. Utvrzovat se znamená vědomý výběr myšlenek, které do budoucna vytvářejí pozitivní výsledky. Vznikne tím ohnisko, jež vám umožní začít měnit své myšlenkové pochody. Utvrzující  výroky sahají za realitu přítomnosti a vytvářejí budoucnost prostřednictvím slov, která používáte nyní.

Když řeknete: „Jsem velmi úspěšný (á)“, můžete mít ve skutečnosti v bance jenom trochu peněz, ale zaséváte tím semínka, z nichž vyroste budoucí blahobyt. Pokaždé co tento výrok opakujete, utvrzujete semínka zasetá ve své mysli. Proto potřebujete, aby rozpoložení vaší mysli bylo radostné. Úroda se dříve sklízí na úrodné půdě.

Je tedy důležité, abyste své utvrzovací výroky pronášeli v přítomném čase a nekrátili je. (I když v knize zkratky používám, nikdy tak nečiním, když své utvrzující výroky pronáším, protože nechci, aby se snížila jejich síla.)

 Typický utvrzující výrok by začal: „Mám ...“ nebo „Jsem …“ Když řeknete „budu … „ nebo „budu mít …“, potom vaše myšlenky zůstávají kdesi v budoucnu. Vesmír bere vaše myšlenky a slova velmi doslovně a dává vám to, co říkáte, že chcete. Vždycky.

 

To je další důvod, proč udržovat radostné rozpoložení. Je jednodušší se pozitivně utvrzovat, když se cítíte dobře.

Přemýšlejte o tom takto: Počítá se každá vaše myšlenka, a tak jimi nemrhejte. Každá pozitivní myšlenka vnáší do vašeho života dobro. Každá negativní myšlenka dobro vytlačuje a udržuje je tak vzdálené, že na něj nedosáhnete. Kolikrát se vám v životě stalo, že jste měli něco dobrého téměř na dosah, ale v posledním okamžiku jako by vám to někdo před nosem sebral?

Kdybyste si vzpomněli na své mentální rozpoložení v té době, hned byste znali odpověd. Přílis mnoho negativních myšlenek zabranuje účinku pozitivních utvrzování.     

Když řeknete: „Už nikdy nechci být nemocný (á),“ tak to není utvrzování vedoucí k dobrému zdraví. Musíte jasně říci, co opravdu chcete. „Těším se nyní dokonalému zdraví.“

Výrok „Nenávidím to auto“ vás nepřivede k nádhernému novému vozu, poněvadž nejste konkrétní. Dokonce když získáte nové auto, za nějakou dobu jej budete pravděpodobně nenávidět, protože v tom jste se utvrzovali. Když chcete nové auto, pak řekněte něco na tento způsob: „Mám nádherné auto, které mě zcela uspokojuje.“

Slyšíte, jak někteří lidé říkají: „Život za nic nestojí!“ Což je samo o sobě hrozné utvrzování. Dovedete si představit, co vám tento výrok přinese? Samozřejmě, že to není Život, který za nic nestojí, ale vaše myšlení . Taková myšlenka způsobí, že se cítíte hrozně. A když se tak cítíte, nic dobrého nemůžete od života čekat.

Neztrácejte čas tím, že se budete snažit svá omezení omlouvat: špatné vztahy , problémy, nemoc, chudoba atd. Čím déle o problému hovoříte, tím více jej ve svém životě ukotvujete. Za to, co je zdánlvě ve vašem životě špatné, neobvinujte druhé – to je pouze ztráta času. Pamatujte si, že podléháte zákonům svého vědomí, svých myšlenek a že přitahujete konkrétní zkušenosti, které budete mít v důsledku způsobu, jakým uvažujete.

Když svůj způsob myšlení změníte, pak se vše ve vašem životě rovněž změní. Budete příjemně překvapeni, jak se mohou lidé, místa, věci a okolnosti změnit. Obvinování je pouze jinou formou utvrzování se a vy nechcete mrhat svými drahocennými myšlenkami takovým způsobem. Namísto toho se naučte obrátit své negativní utvrzování na pozitivní. Například:

 

Nenávidím své tělo.                       SE STANE                   

Miluji své tělo a jsem vděčný.

 

Nikdy nemám dost peněz.             SE STANE                      

Peníze vstupují do mého života v hojné míře   

 

Už mě nebaví stále marodit.          SE STANE              

Souhlasím s tím, aby se mé tělo vrátilo do svého přirozeného stavu plného zdraví.

 

Jsem příliš tlustý (á).                    SE STANE                        

Respektuji své tělo a dobře se o něj starám.

 

Nikdo mě nemiluje.                       SE STANE                       

Vyzařuji lásku a láska naplnuje můj život.

 

Nejsem tvůrčí.                              SE STANE                       

Nacházím v sobě nadání, o nichž jsem předtím  nevěděl.

 

Mám špatnou práci a nemůžu se z ní dostat jinam                     SE STANE                       

Mám před sebou neustále otevřené krásné dveře, které mne zavedou jinam.

 

Nejsem dost dobrý.                    SE STANE                       

 Jsem na cestě k pozitivní změně a zasloužím si to nejlepší.

 

To všecko však neznamená, že byste si museli dělat starosti s každou svou myšlenkou, která vám v mysli vyvstane. Když se vydáte cestou změny a začnete opravdu věnovat pozornost tomu, nač myslíte, s hrůzou zjistíte, kolik negativních myšlenek máte. A tak když se přistihnete, že myslíte na něco negativního, pomyslete si: to je stará myšlenka, už dále nebudu uvažovat takovým způsobem. Pak si rychle vzpomente na něco hezkého. Vzpomente si, že se chcete cítit co nejlépe. Kvůli pocitům hořkosti, zlosti, provinění a obvinování se cítíte mizerně a k pohodě vám nepomohou. Je to návyk, kterého se chcete zbavit.

Další překážkou, která brání tomu, aby utvrzování fungovalo, je to, že se necítíte „dost dobrými“ – to znamená, že si myslíte, že si nezasloužíte něco dobrého ve svém životě. Pokud je toto váš případ, pak můžete začít s kapitolou osm (Sebeúcta). Uvidíte, kolik je v tomto směru utvrzovacích výroků, pak jenom stačí si jich co nejvíce zapamatovat a často si je opakovat. To vám napomůže změnit pocit „zbytečnosti“ a navodit pocit sebeúcty. Pak sledujte, jak se utvrzování v pozitivním symslu zhmotnuje.

Utvrzování se je řešením jakéhokoli problému, jenž můžete mít. Kdykoli, když přichází nějaký problém, opakujte si:

 

„Všechno je v pořádku. Všechno přispívá k mému nejvyššímu dobru. Všechno dobře dopadne. Jsem v bezpečí.“ Takové jednoduché utvrzování způsobí ve vašem životě zázraky.  

 

Rovněž bych navrhla, abyste se s těmi, kdo by mohli tuto ideu bagatelizovat, o své utvrzování nedělili. Jste na počátku a je tedy lepší, když si své myšlenky necháte pro sebe, dokud nedosáhnete vytoužených výsledků. Pak vaši přátelé řeknou: „Tvůj život se tolik mění. Tak ses změnil (a). Jak jsi to dokázel (a)?“

 

Několkrát si tento úvod (1-8) přečtěte, až doopravdy pochopíte principy, o nichž je řeč, a dokud nebudete schopní podle nich žít. Rovněž se zaměřte na ty kapitoly, které vás upoutají nejvíce a pak praktikujte tyto konkrétní výroky utvrzování. Nezapomente si také vytvořit své vlastní.

Některé můžete zkusit hned ted:

 

„Mohu se cítit dobře!“

„Mohu ve svém životě udělat pozitivní změny!“

„Já to dokážu!“

 

Zdroj: Kniha Louise L. Hay  Já to dokážu!