Jak může být velmi důležitý obyčejný toaletní papír

O tom, jak mne kdysi má učitelka reiki nachytala na toaletní papír

    Kdysi, když jsem byla ještě žáček reiki a chystala jsem se na IV. učitelský stupeň, testovala mne má učitelka reiki, kde se jen dalo a k jedněm z oněch zkoušek patřil právě onen toaletní papír. Probíraly jsme právě kapitolu, jak je důležité být TADY a TEĎ a v TUTO CHVÍLI a všímat si věcí kolem sebe. Všechno bylo jasné, teorie vryta do hlavy již dávno, zbývalo jediné, ověřit si, jak to funguje i automaticky v praxi a to někdy nejde přeci jen tak, jak by si člověk rychle přál a někdy se učíme nejlépe na věcech, které si dobře pamatujeme. Tohle všechno má učitelka již dávno věděla a tak už jen čekala na vhodný moment, kdy mi udělí životní lekci o pozorování a přítomnosti okamžiku.
    Byly jsme společně poté na obědě, pak ještě něco probíraly dál u kafe a posléze jsem musela na toaletu.
Když jsem přišla, má učitelka se tak nějak podezřele uchichtávala a to mi bylo jasné, že zas na mne něco chystá. Dopily jsme kafíčko a ona na mne náhle vybafla: „Jakou barvu, vzorek a kolik ho tam asi zbývá, má můj toaletní papír?“ Tak to mne vážně dostalo, přemýšlela jsem tam na oné místnůstce po pravdě řečeno, o všem možném, jen jsem zapomněla definitivně na TADY a TEĎ a v TUTO CHVÍLI. Tak jsem jen něco zamumlala v tom smyslu: „Tak teda, hm, to je hrůza, já nevím ani barvu, ani vzor a už vůbec ne, kolik ho tam zbývá....“ A má učitelka v klidu odpověděla: „Výborně, od této chvíle totiž už budeš vždycky tady a teď, to ti zaručuji!“
    A měla pravdu, protože ať jsem kde jsem, od té doby si vždycky připomenu, že bych měla být vždy přítomná a pozorná vůči všemu a to už nemluvím o tom, že můžu vždy detailně popsat, kolik a jaké barvy mají mí přátelé, v restauracích aj. zařízeních, toaletního papíru.
    Proto znovu opakuji, nejdůležitější ve vašem životě je výborný učitel, ten vás pak už dál naučí, jak se na vaší cestě dál ubírat.