Jak objednávat ve vesmíru - na co si dávat pozor

 Každý týden mám ve schránce znovu a znovu vzkazíky typu:

Mně se nic nedaří, co dělám pořád špatně...Zase jsem do toho znovu spadl....Proč se mi peníze vyhýbají, když je stále vizualizuji...Nechápu souvislosti objednávek ve vesmíru, něco dělám asi nesprávně, že se mi štěstí vyhývá...Znovu jsem onemocněla... aj.

 

Tak si pojďme zase jednou všechno pěkně po lopatě zopakovat, jak to vlastně všechno je:

Prvním krokem k získání bohatství/zdraví/lásky aj. je ujasnit si, CO vlastně chcete a JAK to chcete.

Chcete nový dům, jak má přesně vypadat, z čeho a kde má být postavený, kdo v něm má bydlet, jak chcete rozmístit místnosti v něm, kolik máte aut a kde je chcete parkovat, kolik dětí máte a co je třeba pro ně v domě mít, je někdo invalidní, musíte objednat všechno tak, aby to bylo ideální i pro něj, co má být v jeho okolí, školky, obchody, kino....jaké chcete sousedy, nejlépe bude, když si vezmete papír a všechno si to přesně do detailů napíšete, vystřihnete obrázek, namalujte... Musíte si tedy vytvořit jasný a jednoznačný obraz toho, co chcete, být specifičtí a konkrétní. Pokud budete mít jen zamlžený koncept toho, co si přejete, už neuspějete. Nikdy nemůžete zbohatnout nebo uvést něco do chodu, když budete vysílat nejasná přání a neurčité touhy.

Ne nadarmo se říká: Dávej si pozor na to, co si přeješ, mohl by jsi to opravdu dostat.

Až si v mysli utvoříte jasný obraz toho, co si přejete, mějte ho neustále před sebou. Musíte se k němu stále vracet tak jako třeba námořník se vrací do svého přístavu. Svůj jasný cíl nesmíte ztratit z očí.

Nicméně je zapotřebí ještě něčeho, než jenom vidět svůj obraz jasně. Za vaší jasnou vizí musí být ZÁMĚR to uskutečnit, zrealizovat to. A za tímto záměrem musí být nepřekonatelná a neochvějná VÍRA, že ta věc je již vaše, že už je na dosah a že stačí už jen se jí zmocnit.

Představujte si, že žijete ve svém novém domě, tak dlouho, než se tak opravdu stane fyzicky. V duchu a ve své fantazii si plně užívejte věcí, které chcete, vychutnejte si kávu v nové kuchyni, dívejte se na novou velkoplošnou televizi, koupejte se ve svém úžasném novém velkém bazénu u domu...Zahrajte si pravidelně alespoň 10 minut denně tuto hru představivosti.

Jestliže ale chcete být bohatí, nesmíte se například zabývat chudobou. Podobně jako zdraví nikdy nezískáte, když budete studovat a myslet na nemoci, či o nich stále mluvit. Nemrhejte svým časem v  tak zvaných charitativních činnostech nebo v dobročinných organizacích. Většina dobročinností stejně jenom prohlubuje bídu, kterou se snaží odstranit. Neříkám, že byste měli mít ledové srdce nebo být krutí a odmítali slyšet volání o pomoc. Nesmíte se však snažit odstranit bídu, nějakým konvenčním způsobem. Hoďte chudobu a vše, co se jí týká za sebe a „konejte dobro.“ Zbohatněte! To je nejlepší způsob, jak pomoci chudým. Chudí nepotřebují charitu, potřebují inspiraci. Bídu odstraní to, že se do vaší mysli nedostanou obrázky chudoby.

Jestliže jste v minulosti měli potíže finanční povahy, nemluvte o nich. Vůbec na ně nemyslete. Nevracejte se k nim.

Bez ohledu na to, jak zdánlivě hrůzné mohou být podmínky v některých zemích nebo místech, budete-li o nich přemýšlet, promarníte svůj čas a zničíte své šance.

Měli byste se zajímat o to, jak zbohatne celý svět. Jediný způsob, jak můžete pomoci světu zbohatnout je, že vy sami zbohatnete tvořivou metodou a ne soupeřivou.

Pokud se účastníte různých soutěží, dáváte najevo, že neustále musíte o něco soupeřit s někým a opět promarníte svůj čas.

Vyhněte se negativním zprávám, které na vás odevšad útočí, čtěte jen ty nejoptimističtější události.

Neznepokojujte se možnými katastrofami, překážkami, zmatky a nepříznivými situacemi. Na řešení těchto věcí budete mít dost času, jakmile před vámi vyvstanou. Zjistíte, že každý problém s sebou nese prostředky, jak je překonat.

Dávejte si pozor, co říkáte. Nikdy nemluvte pesimisticky nebo negativně o sobě, o svých činnostech, o ničem.

Nikdy nepřiznejte možnost neúspěchu nebo nemluvte způsobem, který by připouštěl možnost nezdaru.

Nikdy si nestěžujte, že je špatná doba, nebo že nejdou obchody, nebo že jste už na nové věci/situace staří. Doba a obchody mohou být špatné pro ty, kdo jsou na soupeřivé úrovni, ale vám se to nikdy nemůže stát. Můžete stvořit to, co  chcete a z ničeho nemusíte mít strach.

 

Samozřejmě, to, co si vizualizujete, nesmíte přijmout jako milodar nebo to ukrást.

A pak – vaše peněženka se nepromění v zázračnou tabatěrku, aniž byste se nějak museli snažit. Myšlenka a osobní jednání se musí vzájemně doplňovat. Nemůžete si něco přát a zůstat jen tak stát a čekat, až vám to spadne z vesmíru do klína. Myšlenka vám přivede věc, kterou chcete. Jednáním však věc obdržíte.

 

Nenechte se od ničeho odradit, neseďte a nenaříkejte, že se vám nedaří, že jste na špatném místě... Nezabývejte se tím, zda vaše včerejší práce byla vykonána dobře nebo špatně. Dnešní práci udělejte dobře! Nesnažte se dělat zítřejší práci nyní, budete mít dost času ji udělat, až se k ní dostanete.

Přejděte ze soupeřivé mysli na tvořivou. Podržte si v mysli svou představu s pevným ZÁMĚREM získat to, co chcete a podržte si neochvějnou VÍRU, že to dostanete.   

 

A v neposlední míře je nezbytné, abyste dodržovali tkzv. Zákon vděčnosti. Je to přirozená zásada, že každá akce vyvolává stejnou reakci opačného směru. Ledva ráno vstanete, již ho můžete začít denně aplikovat pevně do vašeho života. Jsem vděčný za každý krok, který dnes udělám, děkuji za něj, jsem vděčný za to, že mám vodu, vanu,  kde se po ránu mohu čerstvě osvěžit, za zubní pastu, která mi zaručí zdravé zuby a čistý dech, za děti, kterí jsou zdravé a mohu je odvést do školky, za manžela, který mne právě obejmul, za mraky, které se honí po obloze, za strom před domem, který dá stín....děkuji za každý nový den a každé nové ráno....

 

Jak jednoduché to vlastně je, shrnu vám to:

Jasně a pevně si určit to, co chci - denně si to hrou vizualizovat - nepochybovat o tom -  nečekat jen, až mi to spadne do klína, nýbrž též konat - a být každý den vděčný.  

 

Ano, mnozí z vás naříkají, že to trvá dlouho, že na to nemají trpělivost a o tom to přeci také je, protože už těmito myšlenkami si to opět vše nabouráváte, připouštíte, že to možná aní už nepřijde a to je chyba a proto TRPĚLIVOST a NEDOČKAVOST vyřaďte rovněž definitivně z vašeho repertoáru.

 

A pak, pak už jen mohu opakovat vesmírné Tvé přání je mým rozkazem!

 

 

V textu použity některé úryvky z knihy Jistou cestou k bohatství od Wallace D. Wattlese.