Jak reiki povzbuzuje osobní růst

 Jak reiki povzbuzuje osobní růst

 

Ještě něco se děje díky kontaktu s vesmírnou životní energií. Není to žádná zvláštní schopnost, ale natrvalo to změní člověka: je to otevření srdce. Příklad: než jsem dostal 1. stupeň, bylo mi zatěžko objímat jiné lidi. Když byl při skupinové terapii, jíž jsem se účastnil, někdo smutný, uvažoval jsem tak dlouho, zda by bylo správné ho utěšit, až se situace dávno změnila. Měl jsem strach z blízkosti. Dva dny po 1. stupni zase nastala taková situace a já jsem svého souseda spontánně objal. Potom jsem se sám své spontánní reakci divil. Nepřipravoval jsem se na ni vědomě. Všechno proběhlo prostě a přirozeně. Od té doby jsem u ostatních po účasti na kurzu 1. stupně opakovaně pozoroval podobnou normalizaci chování.

Díky kontaktu s vesmírnou životní energií v člověku probíhají hluboké změny. Božská jiskra v něm dostane zasvěcením trvalý kontakt k velkému Božskému světlu mimo něj. Pokaždé, když je zapotřebí reiki, proudí temenem člověka k jeho srdci a odtamtud je vedeno dál k rukám. Srdeční centrum si přitom vždycky vezme trochu síly reiki, kterou předává. Čím více tam člověk nechává spočinout pozornost, tím větší příležitost k rozvoji má srdeční čakra. Protože tam, kde je vědomí, proudí energie snáze. Z tohoto rozvoje pramení mnoho osobních změn po semináři reiki.

Srdeční centrum organizuje na všech tělesných a duchovních rovinách energii jednoty, a pomáhá tak rozpouštět obavy a podporuje snahy o spolupráci rozumu a citu. Je důležité, abys tento bod skutečně chápal. Odhalí ti mechanismy působení reiki na duševní, charakterové rovině: reiki podporuje vývoj člověka k lásce, životu beze strachu, pravdě a poznání, ale nevyvolává je automaticky jako výše popsaných pět schopností, které jsou zrpostředkovány každým zasvěcením 1. stupně.

Závisí tedy na svobodné vůli člověka, zda chce jít cestou ke světlu s reiki. Musí se zajímat o tuto cestu, směřovat svou pozornost v přímém nebo přeneseném smyslu ke svému srdci, aby zahájil a udžel vývoj. Každá snaha, která tam směřuje, je pak silou reiki nesmírně zintenzivněna. Tento proces působí jako určitý druh kosmického zákona páky.

Mikao Usui poznal tento vztah působení po svých zážitcích v žebrácké čtvrti, a proto vytvořil oněch pět životních pravidel. Každé z nich se dotýká aspektu jednoty, lásky, v jedné z pěti hlavních čaker: kořenová čakra – energie agresí (Právě dnes se nerozčiluj!), sexuální čakra – energie životní radosti (Právě dnes si nedělej starosti!), čakra sluneční pleteně – tvůrčí energie (Vydělávej si na živobytí čestným způsobem!), krční čakra – energie výrazu (Snaž se být milý k bytostem v tvé blízkosti!), čelní čakra – energie poznání (Buď vděčný za všechna požehnání!).

Srdeční čakra je přitom vynechána, protože tam se nachází centrum lásky, která podporuje jednotu. (Bližší informace k čakrám a jejich funkcím najdeš v Dodatku). Životní pravidla reiki jsou pro duševní růst nutným doplněním energie reiki. Pokud se jimi budeš zabývat, budeš sbírat zkušenosti se svým postojem k obsahům, snažit se získat přístup k jejich výpovědi, dospěješ svou pozorností k síle lásky na všech svých tělesných a duševních rovinách. To je předpokladem pro to, aby tě ošetření reiki přiblížilo ke světlu i duševně.

Jedno bys však neměl dělat v žádném případě: snažit se řídit životními pravidly reiki otrocky. Dril nemá s láskou co dělat. Když se zlobíš, nemůžeš prostě hněv vypnout. City existují a to jediné, co bys s nimi měl dělat, je používat rozum k tomu, abys jim umožnil přiměřený výraz podporující harmonii. Příklad: Když zuříš na kolegu, tak vykřič svůj vztek cestou domů v autě nebo doma házej na zeď polštáře. City musí mít možnost tělesného vyjádření, jinak zadržované energie časem vytvoří omezující krunýř z napjatých svalů. Příčina tvých citů spočívá vždycky v tobě. Někdo jiný je v tobě vyvolává. Ale nemohl by vyvolat to, co tam není. Jsou to tvé energie. Prožij je a nečiň za ně zodpovědným nikoho jiného. Zabývej se smyslem životních pravidel, vciťuj se do nich a pravidelně si dávej reiki. Všechno ostatní se bude dít automaticky, pokud svým citům nenasadíš svěrací kazajku, která by bránila tvému životnímu růstu.

Shrňme ještě jednou: pravidelná ošetření reiki aktivují tvé sebeuzdravující a sebeočišťující síly na tělesných rovinách. Pokud chceš, aby byly k uzdravení povzbuzeny i tvé duševní struktury, zabývej se pěti životními pravidly nebo podobným myšlenkovým bohatstvím, abys zaměřil svou pozornost směrem podporujícím růst. Pravidelná sezení reiki podpoří tvé snahy.

Navazující článek:

Jaké síly jsou předávány při zasvěcení 1. stupně?

 

Zdroj: Kniha: Reiki cesta srdce Walter Lübeck

Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu