Jak si pomoci od zlých snů

Noční můry

Zlé sny patří bohužel k těm, které si pamatujeme nejlépe. Možná je to dáno tím, že je lidé mívají dost často. Průzkum ukázal, že jeden člověk z dvaceti trpí nočními můrami alespon jednou týdně, ačkoli jsou i tací, kteří vedou poměrně klidný snový život. Negativní sny jsou však hojnější než ty pozitivní a nejčastější emocí ve snu je úzkost.

 

Prožitek noční můry

Noční můry jsou plné úzkosti různého stupně, od mírných obav po paniku. Na celém snu nás neděsí ani tak jeho průběh jako spíše pocit, jaký v nás vyvolává, právě tento pocit je signálem, že se nám zdálo něco nepříjemného. V krajních případech se můžeme probudit s fyzickými příznaky, například pocením či bušením srdce.

 

Příčiny nočních můr

Existují určité fyziologické faktory, které zvyšují možnost výskytu zlých snů. Konzumace těžkých jídel před ulehnutím vede ke špatnému trávení a narušuje kvalitu snů. Alkoholici, kteří přestali s pitím, mohou po nějakou dobu trpět nočními děsy. A také nekteré chemické látky, například beta – blokátory, vedou k častějšímu výskytu těchto negativních prožitků.

Nejsilnějsí impulz je však psychického původu. Pokud jsme v průběhu dne ustaraní či neštastní, tyto pocity v noci nahlodávají naši mysl. Typickým projevem jsou pak sny, které nejsou ani tak děsivé jako spíše mírně znepokojivé. V takových snech pak skládáme zkoušky, nacházíme svou lásku v náručí jiného, na večírcích jsme nemožně oblečeni nebo si nás nikdo nevšímá, utíkáme, ale nemůžeme se pohnout z místa atd. V dramatičtějších nočních můrách jsme pak někým či něčím pronásledováni, nedokážeme se dostat k cíli, propadáme u zkoušek a pohovorů nebo na ně jdeme naprosto nepřipraveni, jsme svědky či obětmi násilí, něco nás škrtí či dusí, cítíme se paralyzováni a neschopní se hnout či uniknout. 

 

Sklony k nočním můrám

Čím to, že někteří lidé mívají zlé sny častěji než jiní? Výzkum ukázal, že lidé náchylní k nočním můrám bývají „křehčí“ – citliví, bojácní a trpící vnitřním napětím, jež se přenáší do jejich snů.

Zdá se rovněž, že existuje souvislost mezi typy osobnosti a nočních můr. Například ambiciozní podnikavci prý mívají fantasknější a dramatičtější sny než ostatní. Zjistilo se také, že ženy mají k nočním můrám silnější sklony než muži. Možná vás nepřekvapí, že pocit bezmoci a ohrožení je běžnější právě ve snech žen.

 

Noční děsy

Tyto hrůzyplné pocity jsou způsobovány spánkovou poruchou, k níž dochází, když mozek přepíná z nízkofrekvenčního spánku na vysokofrekvenční, avšak zcela tento proces nedokončí. Nejsou to vlastně sny, nebot k nim nedochází během fáze REM. Rovněž nejsou nijak vizuálně bohaté, ale vyvolávají silné, často zneklidnující fyzické reakce. Snící neví, co jej tak vyděsilo – v hlavě má jen letmý obraz doprovázený pocity viny, úzkosti, či hanby.

 

Jak si od zlých snů pomoci

Jsou-li hlavními příčinami nočních můr stres a úzkost, pak by bylo rozumné snížit množství stresu za bílého dne. To se samozřejmě snáze říká než dělá, ale pomůže i jednoduchá relaxace před usnutím.

Nejlepší způsob, jak se s nočními děsy vyrovnat, je přímá konfrontace s nimi. Jak to provést?

Po probuzení si noční můru vybavte a krok za krokem si ji znovu přehrajte. Jakmile dojdete k onomu děsivému okamžiku – kdy se zjeví příšera nebo začne pronásledování či útok – neutíkejte před nebezpečím, nýbrž se mu postavte čelem. Někteří terapeuti jdou ještě dále a radí, abyste nejen zůstali stát, nýbrž i sami zaútočili, at již slovně či fyzicky. Smyslem tohoto počínání je, že pokud si konfrontaci nacvičíte a zažijete v bdělém stavu, ve snu budete reagovat stejně. Jiný způsob překonávání strachu je neustále si svůj sen vybavovat, jeho průběh zapsat či nahrát na kazetu a toto líčení zas a znovu poslouchat nebo číst. Podstatou této metody je, že strach, jemuž opakovaně čelíme, se stává důvěrně známým a ztrácí nad námi moc.

 

A nakonec můžete povolat snového strážce, aby vás v noci ochranoval. Myslete na nějakého člověka či tvora (může to být někdo známý i smyšlený), koho byste v případě zlého snu mohli zavolat na pomoc. Poté si sami sebe představte zpět v onom snu a požádejte svého strážce, aby se vás ujal. Řekněte si, že kdykoli vás bude trápit zlý sen, tento dobrý duch se zjeví a ochrání vás. Zatímco usínáte, připomente si, že váš strážce nad vámi neustál bdí. Tato užitečná a zklidnující metoda je zvlášt vhodná pro děti.