Jóga podle stromů I. - Bříza

Stromy jsou našemi přáteli a když jim budete pozorně naslouchat, uslyšíte jejich příběhy.

Neptejte se však stromů na řešení svých problémů, jen je poslouchejte a duchové stromů vám podle potřeby pomohou načerpat energii svého stromu. Zasvěcení do čtyřdílného překrásného energetického systému Tree  reiki (stromy) vám k navázání kontaktu s nimi může velmi dobře pomoci .

 

 

 Jóga a stromy

Jóga podle stromů

 

BŘÍZA

(Betula)

 

Ať už se bříza objevila kdekoliv, provází ji pověst všestranně oblíbeného stromu. Její světlá líbezná přítomnost působí hojivým a povznášejícím způsobem v mnohdy spíše tmavých lesích severního klimatu. Také homeopatický přípravek z břízy s názvem Betula vnáší světlo do temnoty.

           Břízy jsou průkopníci mezi stromy, kteří osidlují oblasti ležící ladem a půdu připravují pro vznik lesa. Skrze řídký březový porost brzy proniknou jiné stromy a nakonec břízu nahradí. Bříza se neudrží ani na určitých oblastech nebo místech, ani v konkrétním těle (břízy se dožívají sotva 100 let, a proto vypadají pořád mladé); ani v nehybném ztrnulém stavu – tanec poddajné břízy ve větru je neuvěřitelná hra lehkosti a půvabu.

           V Rusku a Severní Evropě se většina zvyků a historie spojených s břízou vztahuje ke konkrétnímu tématu, a tím je: nový začátek. Tento vitální a stále mladý strom nám skutečně může pomoci začít od začátku. Ve své podstatě je bříza výrazem archeotypu Velké Matky, která vyživuje všechen mladý život a ochraňuje jej. S bezpodmínečnou láskou matky dává také požehnání mladické zamilovanosti, rovněž romantické lásce a přirozené nevinné erotice. Mnoho jarních rituálů plodnosti je spojeno s břízou (jakož i s hlohem obecným nebo májkou).

           Zároveň zvláště v šamanské tradici je bříza také branou do duchovního světa. Vstup do neviditelného světa ať už prostřednictvím fyzické smrti, transu, astrální cesty, nebo meditace je nakonec také formou nového začátku.

           Ať jdeme kamkoliv, k jakýmkoliv novým horizontům, duch břízy je stále připraven nás vést.

 

           Klíčová slova, která nás naladí na duchovní oblast břízy, jsou nový začátek, ochrana, nevinnost, radost ze života.

 

Soubor cvičení pro radost

Doporučujeme, abys následující cvičení prováděl v blízkosti břízy. Pokud to nejde, můžeš si břízu alespoň představit. Energie z tohoto stromu posílí účinek cvičení.

 

Radost ze života, část 1:

Uvolnění prostřednictvím pohybu:

A. Tanči v pomalém rytmu pod břízou nebo okolo ní na melodickou veselou hudbu. 1-3 minuty.

           Můžeš si přitom pobrukovat nebo zpívat, hrát na nějaké nástroje nebo využít nějaký jiný zdroj hudby.

 

B. Dotýkej se postupně celého těla rukama. 1-3 minuty.

 

C. Postoj na šířku ramen, ohýbej se horní části dozadu a dolů, ruce směřují uvolněně dolů. Aktivuj mulbhand. Dýchej dlouze a zhluboka. 1 minutu.

 

D. Postoj na šířku ramen, předkloň horní polovinu těla, ruce jsou uvolněné a dotýkají se země. Dlouhý hluboký dech. Výdrž 1-3 minuty.

           Slouží k uvolnění páteře.

 

Radost ze života, část 2:

A. Postoj na šířku boků, ruce zvedni do výše ramen, směřují dopředu. Začni postupně provádět vlny: nejdříve dlaněmi, pažemi, rameny, vrchní částí těla, boky a koleny.

           Poté si stoupni na špičky a prováděj pažemi kroužky – nejdříve dozadu a pak dopředu. 1-3 minuty.

           Slouží pro uvolnění a nabití těla.

 

B. Pozice vrány.

Postoj na šířku boků, jdi do dřepu, přičemž chodidla zůstávají celou plochou na podlaze. Paže směřují dopředu, prsty jsou propletené a ukazováčky jsou o sebe opřené a směřují dopředu. Horní část těla je vzpřímená, dýchej dlouze a zhluboka. Výdrž 1-3 minuty.

           Pozice vrány uvolňuje oblast tlustého střeva, které psychosomaticky souvisí se schopností pouštět. Ukazováčky odpovídají energii Jupitera, který souvisí s pozitivou.

           Aby plošky chodidel spočívaly rovnoměrně na podlaze, můžete si paty podložit kouskem dřeva něbo něčím podobným.

 

C. Ve stoji se předkloň a chyť se za kotníky. Propni nohy a v této pozici se procházej dokola. 1 minutu.

           Jako jednodušší variantu můžeš ponechat ruce na kolenou nebo na stehnech.

 

Radost ze života, část 3:

A. Rozkroč se na šířku boků, ruce směřují dolů a dlaně dopředu – nádech. Stiskni levou ruku v pěst, ohni v levém lokti a s výdechem přitáhni před levé rameno a mezitím se otoč celým tělem doleva. Spusť pěst s výdechem dolů a otoč tělo zpět do původní polohy. Opakuj předchozí pohyb při výdechu s pravou pěstí a doprava. Když budeš zvedat levou pěst, zvedni zároveň do výšky pravé koleno a naopak. Opakuj v obou směrech. 3 minuty.

           Toto cvičení podporuje čilost a svěžest.  

 

B. Směj se!

Potichu či nahlas, použij bránici. 5 minut.

           Smích léčí srdce a pozvedá náladu.

 

C. Nohy jsou rovnoběžně asi 50 cm od sebe.

Zvedni ruce asi v úhlu 60 stupňů nahoru, dlaně směřují dopředu, prsty jsou od sebe. Dlouhý hluboký dech. 2 minuty.

            Posiluje srdce.

 

Uvolnění

(ve stoji, v sedu, nebo v lehu) 1-11 minut

Naslouchej šelestu listů a větví a tichu, které vše obklopuje.

 

Meditace ke zlepšení tvé rozhodnosti

Sedni si do jednoduché pozice. Ruce dej před sebe, dlaně směřují k hrdlu a jedna spočívá na druhé. U mužů je nahoře levá dlaň, u žen je nahoře pravá dlaň. Spodní ruka spočívá svou horní stranou na spodní straně horní ruky. Palec spodní ruky rytmicky tiskne bříško prstů horní ruky – začíná u nejmenšího prstu, pak prsteníček atd.

 

Při každém stisku palce si opakuj afirmaci.

           Afirmace se skládá z krátké věty, pozitivní formulace, která představuje stav, jehož chce člověk sám u sebe dosáhnout. Zde předkládáme pár příkladů afirmací, které souvisejí s klíčovými slovy břízy (nový začátek, ochrana, nevinnost, radost ze života):

„Jsem vděčný za svou minulost a svobodně vytvářím svou budoucnost.”

          „Vesmír mne všude chrání a podporuje.“

           „Jsem šťastný, že jsem sám sebou.“

Začněte s 11 minutami denně a stupňujte až na 31 minut.

Afirmace ovlivňuje ducha a podvědomí. Je nejúčinnější, pokud ji opakuješ několik minut každý den. Ulehčí nám to dosáhnout stavu, jejž afirmace zmiňuje.

 

Zdroj: Kniha: Jóga a stromy  Satja Singh a Fred Hageneder