Jsem vděčný za to, že jsem potkal své nepřátele

Co se naučíme od nepřátel

 

Kdysi jsem slyšel jednoho moudrého muže, který řekl:

„Jsem vděčný za to, že jsem potkal své nepřátele.

Jsou to mí největší učitelé.“

Tehdy jsem se proti tomu ohradil. Jakpak by mohli mí nepřátelé být zároveň mými učiteli? Nesouhlasil jsem s tím a rozhodl jsem se, že se od nich ničemu učit nebudu.

Od té doby však uplynulo hodně vody a já jsem postupně změnil názor.

***

Mohl bych vnímat vlastní minulost (všechny události, které se odehrály a všechny lidi, které jsem kdy potkal) negativně: Vždyť kvůli ní jsem zahořklý, slabý a nešťastný! Nebo ji mohu vnímat pozitivně: Vždyť se v mém životě odehrála proto, aby mi dodala sil a pomohla růst!

Jedna věc je naprosto jistá: Nemohu změnit svou minulost. Jediná věc, kterou mohu měnit, je mé myšlení a nazírání na ni. Nemohu žít s nenávistí a opovrhovat nepřáteli z minulosti – to mi škodí a vnáší do života hořkost.

To je volba neštěstí.

Zopakujeme si důležité tvrzení z první části:

To, jaký mám život, je výsledkem mého smýšlení o životě.

***

Je možné, abyste změnili názor na své nepřátele?

Je dokonce možné, abyste zpětně pocítili vděčnost za to, co vám setkání s nepřáteli přineslo?

Vyzkoušejte cvičení, které vám pomůže zodpovědět na tyto otázky.

Zapátrejte v minulosti a rozpomeňte se na nepřátele z doby před pěti, deseti nebo možná patnácti lety. Vyberte z nich jednoho, jenž vám přinesl pár bezesných nocí. Takového, kvůli němuž jste se rozzuřili, rozesmutnili anebo upadli do zoufalství. Takového, který vás ponížil a zastrašil.

Chvíli vašeho dávného nepřítele v duchu sledujte. Uplynulo hodně vody.

Setkání s touto osobou vás dozajisto silně ovlivnilo. Možná představovalo překážku na vaší životní cestě. Možná vás donutilo hledat nové cesty, na něž byste se jinak nikdy nevydali.

A nyní si uvědomte, kolik lidí jste díky tomu potkali a jaké události následovaly.

Jaké zkušenosti jste díky setkání s tímto nepřítelem získali. Co všechno jste se naučili o sobě a chování jiných lidí. Poděkujte za to, že jste měli možnost prožít setkání s touto osobou.

Nic z výše řečeného však neznamená, že byste měli nějakým způsobem akceptovat, co ta druhá osoba řekla, udělala nebo jak se chovala.

Možná se vám zdá, že jste vyrostli jako osobnost nebo že vás to obohatilo. Pročpak se to stalo, díky setkání s nepřítelem?

Člověku, který byl hrubě týrán nebo zneužíván, může tento způsob myšlení připadat nepřijatelný. Vzpomínky zůstávají a poklidný spánek se mění v noční můru. A proto si (v této knize) přeji, abyste vyzkoušeli nový způsob myšlení velmi opatrně a pouze tehdy, když jste na to připravení. Pro začátek si vyberte osobu, která se vůči vám provinila jen mírně, než opravdového nepřítele, který vám hrubě ublížil.

Není důležité, jak a kdo vám ublížil, protože následující věta platí pro každého:

Jakým způsobem prožiji zbytek života, to záleží na mém myšlení

Jak se praví v knize Škola zázraků (A Course in Miracles), již jsem přečetl několikrát a pak o ní dlouhou dobu přemýšlel:

Abychom pochopili, že všechno na světě, každá událost, každé setkání a každá okolnost je tu proto, aby nám pomohla, musíme dlouho a pečlivě cvičit.

Zda je to skutečně pravda, to nevím.

Ale myslím, že ano.

A takové smýšlení přináší naději.

 

Zdroj: Kniha: Kay Pollak   Štěstí není náhoda