Jste věčnou energií

 Tajemství jako klíč k sobě sama

 

 DR.JOHN HAGELIN

Když se podíváme kolem sebe – dokonce na vlastní tělo -, to, co vidíme, je jen špička ledovce.

 

BOB PROCTOR

Chvíli o tom uvažujte. Podívejte se na svou ruku. Vypadá pevně, ale ve skutečnosti není. Jestliže ji umístíte pod mikroskop, uvidíte spoustu vibrující energie.

 

JOHN ASSARAF

Všechno, at je to ruka, oceán nebo hvězda, má naprosto stejné složení.

 

DR.BEN JOHNSON

Všechno je energie a dovolte mi, abych vám pomohl to lépe pochopit. Existuje vesmír, naše galaxie, naše planeta a pak jednotlivci a uvnitř našeho těla se nacházejí systémy orgánů, pak bunky, molekuly a atomy. A pak je tu energie. Je zde tedy mnoho úrovní, o kterých se dá přemýšlet, ale vše ve vesmíru je energie.

 

Když jsem pak objevila tajemství, chtěla jsem vědět, co k tomuto poznání říká věda a fyzika. To, co jsem zjistila, bylo naprosto úžasné. Jeden z nejúžasnějších důsledků života v této době je ten, že objevy kvantových fyziků a nové vědy jsou v naprostém souladu s učením tajemství a s tím, co všichni významní učitelé věděli po staletí.

 

Nikdy jsem v životě nestudovala vědu ani fyziku a přece! Když jsem četla složité knihy o kvantové fyzice, dokonale jsem jim rozuměla, protože jsem jim rozumět chtěla. Studium kvantové fyziky mi pomohlo k hlubšímu pochopení tajemství – na energetické rovině. Mnoha lidem se jejich víra posiluje, jestliže vidí dokonalou souvztažnost mezi znalostí tajemství a teoriemi nové vědy.

 

Dovolte mi, abych vám vysvětlila, jak to, že jste nejsilnějším vysílačem ve vesmíru.Jednoduše řečeno – veškerá energie vibruje na určité frekvenci. Tím, že jste energie, také vibrujete na určité frekvenci a vaši frekvenci vždy determinují jakékoli vaše myšlenky a pocity. Vše, po čem toužíte, je tvořeno z energie a také to vibruje. Všechno je energie.

 

Funguje zde faktor „úžasu“. Když přemýšlíte o nějaké své touze a vysíláte onu frekvenci, způsobujete vibraci její energie v této frekvenci a to, po čem toužíte, přivádíte k sobě! Když se zaměřujete na to, po čem toužíte, měníte vibraci atomů dané věci a způsobujete, aby vibrovala směrem k vám. Nesilnějším vysílačem ve vesmíru jste proto, že vám byla dána moc, abyste skrze své myšlenky zaměřili energii a změnili vibrace toho, na co se zaměřujete, což poté k sobě magneticky přitáhnete.

 

Když přemýšlíte o dobru, které chcete, a cítíte jej, naladili jste se okamžitě na jeho frekvenci, která pak způsobí, že energie všeho toho, po čem toužíte, bude vibrovat směrem k vám a vše se to objeví ve vašem životě. Zákon přitažlivosti říká, že podobné věci se přitahují. Jste magnetem energie, a tak vše, po čem toužíte, k sobě elektricky přitahujete a zároven elektricky nabíjíte sebe a přitahujete se ke všemu, po čem toužíte. Lidské bytosti vlastní magnetizační energii, kterou ovládají samy, protože nikdo kromě nich za ně nemůže myslet ani cítit, a právě myšlenky a pocity tvoří naše frekvence.

 

Téměř před sto lety – bez přínosu všech vědeckých objevů posledních sta let – Charles Haanel věděl, jak funguje vesmír.

 

„Univerzální mysl není jen inteligence, ale

i podstata, a tato podstata je přitažlivou silou,

která na základě zákona přitažlivosti přivádí

elektrony dohromady tak, že tvoří atomy. Atomy

jsou pak svedeny dohromady stejným zákonem

a vytvářejí molekuly. Molekuly na sebe berou

objektivní podobu a tak zjištujeme, že zákon

je tvořivá síla, která stojí za každým projevem

- nejen ve formě atomů, ale i světů, vesmíru

a všeho, o čem si obrazotvornost dokáže udělat

představu.“

Charles Haanel

 

BOB PROCTOR

Je mi jedno, v jakém městě žijete. Ve svém těle máte

dost síly, potencionální síly, abyste město ozářili na téměř

celý týden.

 

„Uvědomit si tuto sílu znamená stát se živým

elektrickým vodičem. Vesmír je takovým

vodičem. Nese sílu dostatečnou na to, aby

se vypořádala se všemi situacemi v životě každého

jednotlivce. Když se mysl jednotlivce dotkne

univerzální mysli, přijímá veškerou její sílu.“

Charles Haanel

 

JAMES RAY

Většina lidí sebe vymezuje tímto smrtelným tělem, ale

Nejste smrtelné tělo. Dokonce i pod mikroskopem jste

energetickým polem. O energii víme následující: Jdete za

kvantovým fyzikem a zeptáte se: „Co tvoří svět?“ A on vám

odpoví :„Energie.“ Dobrá, popište tu energii. „Fajn. Energie

nikdy nemůže být stvořena, ani zničena, vždy byla, a vše,

co kdy existovalo, stále existuje, vchází do formy, prochází

jí a vychází z ní ven.“ Půjdete za teologem a položíte mu

otázku: „Co stvořilo vesmír?“ A on vám odpoví: „Bůh.“ Fajn,

popište Boha. ”Bůh byl odjakživa, nelze jej stvořit, ani zničit,

je všechno, co kdy bylo a vždy bude, stále přechází do formy,

prochází jí a vychází z ní ven.” Vidíte, jde o stejný popis – jen

s jinou terminologií.

 

Pokud si myslíte, že jste jen „oblečený kus masa“ pobíhající

kolem, znovu se nad tím zamyslete! Jste energetické pole působící ve větším energetickém poli.

 

Jak z vás to vše udělá duchovní bytost? Pro mě je odpověd na tuto otázku jednou z nejúžasnějších částí učení tajemství. Vy jste energie a energii nelze stvořit ani zničit. Energie jen mění fomu – a to znamená vás! Vaše skutečná podstata – vaše čistá energie - vždy byla a vždy bude. Nikdy nemůže nebýt. 

 

V hloubi duše to víte. Umíte si představit nebýt? Navzdory všemu, co jste v životě viděli a zažili, dokážete si představit, jaké to je „nebýt?“ Neumíte, protože je to nemožné. Jste věčnou energií.

 

Zdroj: Kniha: SECRET  Rhonda Byrne