Léčení na dálku a více II.

 Léčení na dálku a více II.

 

Druhou polovinu techniky tvoří meditace. Meditace při tomto léčení neznamená být v hlubokém transu, pouze lehké soustředění. Jakmile budete mít s vizualizací zkušenosti, můžete to dělat kdekoli, ale zpočátku se uchylujte do meditačního prostoru.

K němu patří tichý pokoj, kde můžete být sami,kde vás nebude nikdo rušit. Zavřete dveře, vypněte telefon a ztlumte osvětlení. Je dobré zapálit si svíčku. Je to krásné a vytváří to jemnou zář a po nějaké době již samotný akt zapálení svíčky stimuluje navození meditativního stavu asociací. Seďte tiše na židli s nohama a pažemi nezkříženými nebo na podlaze v lotosovém sedu nebo v polovičním lotosu, budete-li se tak cítit pohodlně. Několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se zklidnili, pohlédněte na plamen svíčky a představte si člověka, jehož se chystáte léčit.

Ten člověk se neobjeví zřetelně. Možná, že spatříte jeho siluetu, nejasný obrys, světlo nebo barvy. Jakákoliv jeho reprezentace vám poskytne to, co potřebujete. Obraz nebude jasný jako na fotografii. Pokud vaším preferovaným smyslem není zrak, je možné, že se ten člověk projeví jako zvuk cella či vůně šeříku. Můžete ho vnímat jako známý pocit nebo jeho objetí či spočinutí jeho ruky na vaší paži. Poznáte ho, ať už se projeví jakkoliv, a to naprosto stačí.

Dále, musíte získat jeho svolení a to je zásadní věc. Etika reiki I učí, že léčení lze poskytnout pouze se souhlasem léčeného, a totéž neplatí stejně pro léčení na dálku, spoužitím reiki II. Jestliže vaše matka, kterou bolí ucho, vás telefonicky požádala o pomoc, další svolení již nepotřebujete. Pokud ne a vy se domníváte, že by mohla odmítnout, kdybyste se jí zeptali, zeptejte se jí nyní na „astrální úrovni” vaší vizualizace. Obdržíte nějakou odpověď. Může to být její hlas, říkající ano či ne nebo se může obrátit k vám, (ano) anebo se od vás odvrátit, (ne). Poznáte to a jste vázáni etickými principy k tomu, abyste její přání respektovali. Často se stává, že někdo, kdo léčení odmítne (nebo se domníváte, že odmítne) na fyzické úrovni, je na této úrovni uvítá. Tuto metodu použijte i pro člověka, který je v komatu. Jestliže získáte svolení na astrální úrovni, můžete pokračovat. Pokud ne, stáhněte se tiše a s láskou a do léčení se nepouštějte.

Jestliže si nejste jisti, zda byla odpověď kladná, vyšlete energii s jasným záměrem, že může být přijata pouze ze svobodné vůle. Dodejte k tomu, že pokud ten člověk léčivou energii odmítne, ať tato energie přispěje místo toho k léčení Země nebo ať pomůže někomu jinému, kdo ji může potřebovat. Nechtěná energie reiki může být takto recyklována k pozitivním účelům, přičemž nikterak nepůsobí proti něčí vůli. Nutit kohokoli k tomu, aby přijal léčení, které odmítá, je zcela v rozporu s léčitelskou etikou. Lidé i zvířata mají právo si svou nemoc ponechat, pokud se tak rozhodnou.

Jakmile získám svolení, že mohu pokračovat, jako další pošlu léčenému člověku světlo. Nedávám tomu světlu žádnou specifickou barvu, ale ponechávám mu volnost, aby přijalo jakoukoliv barvu, které je zapotřebí. Všechny barvy jsou pozitivní, pokud jsou čisté, jasné a krásné. Černá je při léčení rovněž pozitivní, sametová čerň noční oblohy posetá hvězdami nebo čerň úrodné půdy Matky Země. Existuje mnoho důvodů k tomu, proč někdo může potřebovat černou barvu, a tato barva vyslaná s láskou a léčebným úmyslem není nikdy negativní. Je konejšivá, ochraňující a uzemňující. Barvou (či nebarvou), kterou bychom měli používat méně, je bílá. Je daleko účinnější poslat takovou barvu, která odpovídá potřebám příjemce, než na všechny problémy používat barvu sněhobílou.

Některé z barev, které se objevují při léčení na dálku/psychickém léčení, nejsou pozemské barvy. Není snadné popsat je slovy, a pokud vím, nemají názvy. Jsou neuvěřitelně nádherné. Jsou to astrální barvy, které jsou doplňkovými barvami ke každé ze základních pozemských barev. Při dálkovém léčení přicházejí často a jsou hlavním důvodem k tomu, proč světlu, které léčenému posílám, neurčuji žádnou barvu. Uvedení názvů pozemských barev limituje to, co se samo může manifestovat; může také zabránit tomu, aby si tu správnou barvu/y, která nejlépe naplňuje jeho potřeby, vybral léčený člověk sám nebo mu ji vybralo jeho Vyšší Já či jeho průvodci.

Ponechte barvy zaplnit auru léčeného a potom vyšlete symboly reiki. Pošlete je celé, prostě tak, že budete chtít, aby se objevily. Bude se zdát, že prolétnou prostorem, aby se zapsaly po celé délce těla svého příjemce. Mějte na paměti, že Hon-Ša-Že-Šo-Nen je symbol, který přenáší reiki v prostoru a čase – používejte ho při každém léčení na dálku. Čo-Ku-Rei zvyšuje výkon léčivé energie a Si-He-Ki se zaměřuje na emoční složky nemoci. Symboly se take zabarvují a já jim v tom přenechávám volnost – barva se stává takovou, jakou ji léčený potřebuje.

Jakmile jste symboly poslali, ještě chvíli počkejte. Může se stát, že uslyšíte nějakou zprávu od svých průvodců nebo od příjemce energie s pokyny, co ještě byste měli učinit. „Naplňte její auru zlatou barvou,“ může znít takový pokyn. Zprávy, které získáte tímto vedením, jsou vždy pozitivní a život podporující; odmítněte cokoliv jiného. Když budete hotovi, vizualizujte si toho člověka uzdraveného a v pořádku. Například, když jde o vaši maminku, kterou bolelo ucho, můžete si ji třeba představit, jak říká, že bolest už pominula. Jestliže léčíte někoho, kdo má zlomenou nohu, představte si, jak vesele pobíhá bez sádry s širokým úsměvem na tváři. Potom se vraťte z meditativního stavu zpět (rozpusťte růži). Celý proces trvá pouhé vteřiny, daleko méně než kolik je třeba k jeho vysvětlení.

Každý, kdo se psychickým léčením zabývá, má své vlastní techniky a toto je ta moje. Neexistují dva lidé, kteří by vuzualizovali naprosto stejným způsobem a všechny způsoby jsou správné. Koncentrace, jíž je zapotřebí k vizualizaci a meditaci, se dostavuje zpočátku pomalu, ale praxí se rozvíjí. Lze to přirovnat k trénování svalů – čím více je používáte, tím více sílí. Nakonec se budete schopni dostat do meditativního stavu kdekoliv a léčit třeba i při cestě autobusem. Čím více budete praktikovat, tím hlubší vaše meditace bude – raději se o to ale nepokoušejte při řízení.   

Navazující článek:

Léčení na dálku a více Reiki II.

 

Zdroj: Kniha: Diane Stein Průvodce reiki