Neexistuje sebemenší důkaz podporující Darwinovu evoluční teorii

 Colin C. Tipping   Radikální odpuštění

 

Základní předpoklady

 

Protože všechny teorie jsou založeny na určitých předpokladech, je důležité pochopit duchovní předpoklady tvořící základ teorie a praxe Radikálního odpuštění. Než se na tyto myšlenky podíváme, je nutné podotknout, že dokonce i ty nejrozšířenější a uznávané teorie jsou založené na předpokladech, pro něž existuje jen pramálo důkazů.

Víte například, že neexistuje sebemenší důkaz podporující Darwinovu evoluční teorii? Historicky se tato teorie řadí k největším domněnkám, jaké kdy vznikly. Slouží jako základní předpoklad veškeré biologie a jako základ, na němž spočívá většina našich přijatých vědeckých pravd. Ovšem skutečnost, že neexistuje žádný důkaz, který by tuto domněnku prokázal, ještě neznamená, že teorie neplatí nebo není užitečná.

Totéž můžeme říci o základních předpokladech předávaných po staletí o Bohu, lidské existenci a duchovní říši. I když stěží najdeme vědecký důkaz, který by potvrzoval jejich platnost, takové domněnky přebíráme již po staletí od svých předků jako univerzální pravdy či principy. Tvoří základ mnoha skvělých duchovních tradic po celém světě. Jsou základním stavebním prvkem Radikálního odpuštění.

V této kapitole naleznete pouze stručný a v některých případech velmi omezený náčrt předpokladů podporujících Radikální odpuštění. I tak by vám měly pomoci vysledovat logiku na následujících stránkách. Každý z těchto předpokladů je pak dále rozveden na různých dalších místech této knihy.

 

Předpoklady:

·       Máme těla, která umírají, ale máme nesmrtelné duše, jež přesahují smrt. (Proto je smrt iluze.)

·       I když nám naše těla a naše smysly říkají, že jsme samostatní jedinci, jsme všichni jedno. Všichni individuálně vibrujeme jako část jediného celku.

·       Nejsme lidské bytosti, jež mají příležitostné duchovní zkušenosti; spíše jsme duchovní bytosti s lidskými zkušenostmi.

·       Vibračně žijeme souběžně ve dvou světech:

1. Ve Světě Božské pravdy (duch)

2. V lidském světě

·       Zvolili jsme si plně zažít energii lidského světa proto, abychom plně ocenili krásu toho, že jsme součástí jednoty Světla a lásky, a abychom v tomto světě fyzicky zažili i jejich opak (strach, odcizení, temnotu). Tento svět je proto duchovní učebna a život je školní rozvrh. Cílem je poznat pravdu o tom kdo jsme, a vrátit se domů.

·       Když jsme se rozhodli učit se a růst inkarnací do lidského světa, Bůh nám dal naprosto svobodnou vůli prožít tento experiment jakýmkoli způsobem, který si vybereme, a najít si tak cestu zpět domů.

·       Život není nahodilá událost. Je naprosto účelový a poskytuje nám možnost poznat božský plán prostřednictvím příležitostí, kdy musíme volit a přijímat rozhodnutí.

·       Předpoklad naprosto odlišný od předchozího a méně přitažlivý je, že když jsme byli jedno s Veškerenstvem, experimentovali jsme s myšlenkou, že oddělení je možné (prvotní hřích). Promítali jsme si tuto myšlenku; stala se naší (falešnou) realitou – tento svět – a Ego (naše víra v separaci) se zrodily. Ego nyní zajišťuje své přežívání tím, že nás „ochraňuje“ před naší vinou, stejně jako před strachem z Božího hněvu, prostřednictvím mechanizmu represe a projekce.

·       Svoji realitu tvoříme podle zákona příčiny a důsledku. Myšlenky jsou příčiny, které se objevují v našem světě jako fyzikální efekty. Realita je obrazem našeho vědomí. Náš svět zrcadlí naše přesvědčení.

·       V životě, na úrovni duše, dostáváme přesně to, co chceme. To, jak posuzujeme to, co dostáváme, určuje, zda ve skutečnosti prožíváme život jako bolestný nebo radostný.

·       Učíme se a rosteme prostřednictvím vztahů. Skrze vztahy se léčíme a vracíme se k celistvosti. Potřebujeme druhé, aby odráželi naše zkreslené vjemy a projekce a pomohli nám přivést potlačený materiál do vědomí k léčení.

·       Prostřednictvím zákona rezonance přitahujeme lidi, kteří rezonují s našimi problémy, takže si je můžeme léčit. Jestliže je naším problémem opouštění, budeme zřejmě přitahovat lidi, kteří nás opustí. V tomto smyslu slouží jako naši učitelé.

·       Přicházíme do zážitku fyzického života s posláním – plně zažít zvláštní energetické vzorce tak, abychom zakusili pocity s nimi spojené a abychom pak tuto energii transformovali prostřednictvím lásky.

·       Fyzická realita je iluze vytvořená našimi pěti smysly. Hmota se skládá ze vzájemně propojených energetických polí vibrujících na různých frekvencích.

Reiki oasa

 

Pro některé je tato kapitola možná ještě trochu složitá a někteří z nás ji nepochopí nebo nebudou chtít pochopit nikdy.

Pro ty, kdo však chtějí vědět víc a víc, je to opět nové pojetí a radikální myšlení.

Trochu zjednodušeněji by to asi vše vyznělo takto:

 

Pravděpodobně ještě dříve, než se narodíme, známe svůj úkol, který si na nějaké úrovni vybereme. Naše duše touží růst. Touží poznat své nové možnosti, a proto se rozhodne narodit se do fyzické reality, jít na Zem. Život duše ve fyzickém těle je naprosto konkrétní a nesmlouvavý. Nic nezůstane utajeno, neboť nelze lhát a nic předstírat. Pokud duše nemá tělo, může vymýšlet různé plány a nikdy se nedozví, jak reálné či smysluplné jsou. Zde na Zemi se naše myšlenky zhmotňují, a pokud vymýšlíme něco, co nefunguje, dříve či později se to dozvíme. Život duše ve fyzickém těle je velká škola univerzálních zákonitostí a souvislostí.

Každá duše svůj úkol zpočátku zná. Vstupem do fyzického těla začíná zapomínat. Začně se ztotožňovat se světem na Zemi a z touhy po jednotě začne popírat sama sebe. Pohled na svět se stále více a více zkresluje a úhel pohledu zmenšuje. Ztrácí svůj nadhled a vědomí souvislosti.

Zdeňka Jordánová Poznej svůj cíl