Nelze předpovědět budoucnost

Nelze předpovědět budoucnost

Princip svobodné vůle

 

Člověk, každý člověk je vybaven svobodnou vůlí. Nyní si možná řeknete: „No a? Co na tom záleží?“

Záleží na tom velice. Záleží na tom všechno.

Svobodná vůle znamená, že člověk si může myslet, co chce. To opět znamená, že nejsme oběťmi nebo otroky svých myšlenek, ne, jsme jejich pány. Představte si, že si člověk může myslet, co chce! Můžete si myslet, co chcete! To není samozřejmé. To vám totiž dává totální svobodu. A tato totální svoboda vám dává také moc. Otázkou, proč tomu tak je, se budeme podrobně zabývat v kapitole Akce = reakce.

Zde se snažím upozornit na to, že princip svobodné vůle není něco samozřejmého, ale že se podle mého názoru jedná o největší dar, který člověk dostal na svou životní cestu. To mu poskytuje možnost myslet si o životě, o světě, o jiných lidech i o sobě, co chce!!! Všichni této možnosti vydatně využíváme – ku svému prospěchu i ke své škodě.

Uveďme příklad. Mezi námi žijí lidé, kteří si myslí, že svět je slzavé údolí. Jiní lidé si myslí, že svět je plný báječných možností. Další lidé si myslí, že Novák je omezený mluvka a jiná skupina lidí se domnívá, že Novák je milující otec rodiny. Všechno je možné, protože máme svobodnou vůli.

Že je všechno možné ale také znamená: válka je možná; mír je možný. Nemoc je možná; zdraví je možné. Bohatství je možné a chudoba je možná.

Někteří lidé při zmínce o válce, hladu atd. zvolají: „Jak je něco takového možné? Jak může Bůh připustit něco takového?“

Nejenom že může, ale musí! Musí, protože člověk je vybaven svobodnou vůlí, a to znamená: všechno je možné!

To ale znamená ještě něco jiného. Znamená to totální zodpovědnost. Svoboda myslet si, co chceme, rovněž znamená, že jsme odpovědni za všechno, co si myslíme. A to má následky, protože naše myšlení přece působí na naše cítění i jednání. Svoboda je vždy spojena s odpovědností. Protože každý člověk si může o světě myslet, co chce, nemůže se zbavit odpovědnosti za to. Nikdo ho nenutí, aby si myslel, že je svět špatný – je to jeho rozhodnutí, on sám je za to zodpovědný! I kdyby si šest miliard lidí myslelo, že svět je špatný, máte, milá čtenářko, milý čtenáři, stále ještě možnost myslet si pravý opak. Máte za své myšlení odpovědnost a berete na sebe i jeho následky; jaké jsou to následky uvidíme v kapitole Akce = reakce.

Princip svobodné vůle znamená ještě něco úžasného. Znamená, že nikdo, žádné mimozemské bytosti ani žádný Mesiáš, nemá právo člověka proti jeho vůli zachránit (ať už to znamená cokoliv). Jestliže člověk chce upadnout do záhuby, má na to právo; dostalo se mu svobodné vůle. Musí však počítat s následky.

A když princip svobodné vůle domyslí logicky do konce, znamená to ještě něco důležitého: budoucnost nelze předvídat. Je to logické, viďte? Díky svobodné vůli může každý člověk v každém okamžiku zcela změnit své myšlení – jestliže chce. A tím se změní budoucnost. Nyní právem namítnete, že někteří lidé mohou předvídat budoucnost. To souhlasí; souhlasí to ale jen proto, že lidé v normálním případě nemění své myšlení, přinejmenším je nemění náhle. Budoucnost lze předpovědět jen tehdy, když dotyčný člověk nebo lidé nezmění své myšlení. Jakmile však někdo své myšlení změní, změní svou budoucnost – ať už jasnovidec předpovědl cokoliv. Když byla má žena ještě dítětem, jedna jasnovidka „předpověděla“, že se nikdy nevdá a nebude mít děti. Je už dlouho vdaná a má dva syny. Budoucnost neurčují jasnovidci nebo neznámý osud, ale my sami – vy sama, či vy sám.

Následky faktu, že nelze předpovědět budoucnost jsou značné. Znamená to, že pro lidstvo – i pro jednotlivého člověka – neexistuje nezměnitelný plán do budoucnosti, ba že dokonce prostě nemůže existovat! To by totiž odporovalo principu svobodné vůle. A to také znamená, že osud člověka – váš osud – není zachycen ani v kávové sedlině, ani v čarách na vašich dlaních či ve hvězdách. Je tam jen tehdy, když oněm věcem poskytnete moc nad svým životem. Větší moc však spočívá v člověku samém s jeho schopností myslet si, co chce – a ne, co chtěji hvězdy.

Vidíte, že princip svobodné vůle má velké následky. Je to kosmický zákon, protože je projevem totální, bezpodmínečné lásky. Pouze bezpodmínečná láska může poskytnout člověku dar svobodné vůle. Princip svobodné vůle a bezpodmínečná lásky jsou nerozlučně navzájem spjaty; jedno neexistuje bez druhého. Je to projev bezpodmínečné lásky, když je někomu poskytnuto právo myslet si, co chce.

Následky svobodné vůle budou na dalších stranách této knihy určitě ještě ukázány v jasnějším světle. Zde ještě zmiňme k tomuto tématu:

 

„Co vidíš v některém člověku, tím se staneš;

bohem, když vidíš boha;

zrnkem prachu, jestliže vidíš zrnko prachu.“

 

Naštěstí máte svobodnou vůli; můžete vidět a myslet si, co chcete.

 

Zdroj: Kniha: Princip LOL2A René Egli Dokonalost světa