Nic se neděje pouhou náhodou

Pamatujte si, že všechno v celém nekonečném vesmíru

funguje podle zákona příčiny a následku. Neexistují žádné výjimky.

Nic se neděje pouhou náhodou. Každý následek má svou příčinu.

Musíte se tedy postarat pouze o příčinu a následek se vždy

a bez výjimky dostaví. Dobrá příčina – dobrý následek.

Žádná příčina – žádný následek. Špatná příčina – špatný následek.

Můžete se na to spolehnout jako na východ slunce.

  

Největší dobrodružství dneška

 

V předchozích kapitolách jsme definovali úspěch jako postupnou realizaci hodnotného cíle. V této kapitole bych vás chtěl seznámit se skvělou metodou, která vám umožní vaše cíle uskutečňovat a dosahovat jich postupně jeden po druhém dnes i v budoucnu.

Někdy se nám může zdát, že náš cíl je příliš vzdálený a že postupujeme až bolestně pomalu, takže máme tendenci klesat na mysli. A jindy máme pocit, že svého cíle nedosáhneme nikdy. V takových situacích můžeme mít sklon se vracet ke svým starým zvykům, které jsou pro nás sice momentálně pohodlné, nicméně nikam nevedou.

Existuje však způsob, jak takový stav překonat. Mnoho nejúspěšnějších lidí na světě ho úspěšně používá a mnozí z největších myslitelů dneška ho doporučují. Toto tajemství spočívá v soustředění se na úspěšné prožití dnešního dne!

Lidský život se skládá ze dnů, které se dále skládají v týdny, měsíce a roky. Zkusme si však svůj život zredukovat na jediný den a pak ještě dále na jednotlivé úkoly tohoto daného dne.

Úspěšný život není ničím jiným než řadou po sobě následujících úspěšných dní. Bude trvat ještě mnoho dnů, než dosáhnete svého cíle. Pokud ovšem chcete dojít k cíli co nejrychleji, pak pro vás musí být každý den stejně důležitý.

Představte si svůj den jako stavební kámen, ze kterého budujete věž svého života. Právě tak jako kameník, který může položit vždy jen jeden kámen, můžete i vy prožívat vždy jen jeden současný den. Krása a odolnost vaší věže přitom bude záviset právě na způsobu, jakým k sobě kameny skládáte. Podaří-li se vám úspěšně umístit každý kámen, bude stát úspěšně i celá věž. Pokud ovšem budete kameny pokládat náhodně, bude stabilita věžě vážně ohromena. Toto přirovnání se vám možná může zdát poněkud zjednodušené, ale chci svou myšlenku vyjádřit jasně a toto je podle mě správný a logický způsob nazírání na lidský život.

Vezměme si tedy jeden daný den, od chvíle, kdy se ráno probudíme, až do chvíle, kdy jdeme večer spát, a během kterého si co nejčastěji připomínáme svůj cíl.

Každý den se skládá z řady povinností a úkolů nejrůznějšího druhu. Úspěšnost celého našeho dne přitom závitsí na úspěšném zvládnutí těchto jednotlivých úkolů. Pokud se nám podaří úspěšně zvládnout všechny své denní úlohy – to znamená vykonat vše jak nejlépe umíme – můžeme večer usínat s uspokojením, že jsme ze sebe vydali to nejlepší, že jsme prožili úspěšný den a že jsme úspěšně umístili další kámen.

Takto má vypadat skutečný život!

Udělejte každý den všechno, co udělat máte. Není však třeba pracovat přes míru nebo se o překot snažit zvládnout co nejvíc věcí za co nejkratší dobu. Nesnažte se dnes udělat práci, kterou máte udělat zítra nebo příští týden. Nezáleží totiž na množství věcí, které vykonáte, ale na kvalitě a efektivitě každé jednotlivé činnosti. Časem zjistíte, že zvládáte čím dál víc úkolů a že pracujete mnohem efektivněji.

Abyste si zvykli na úspěch (úspěšní lidé totiž jdou od jednoho úspěchu k druhému právě proto, že se to pro ně stalo zvykem), stačí být pouze úspěšným při plnění oněch malých každodenních úkolů. Potom bude úspěšný i celý den. A z úspěšných dnů se vám pak složí úspěšný týden, měsíc, rok – a následně i život.

Proto také tvrdím, že úspěch nezávisí na štěstí – nic takového. Úspěch si může naplánovat a zaručit každý, kdo bude postupovat podle tohoto plánu. Svého cíle dosáhnete, než se nadějete. Když se ohlédnete, zjistíte, že váš úspěch nevznikl během jediného dne, týdne či měsíce. Svého cíle jste dosáhli spíše důslednou a neúnavnou úspěšnou posloupností jednotlivých dní. Přesně takto se staví mrakodrap, dům i lidský život. Soustředit se vždy jen na úspěšné prožití současného dne a na úspěšné postupné plnění jednotlivých úkolů, ze kterých se daný den skládá.

Abyste se dostali tam, kde chcete být, jsou důležité dvě věci: 1) neztrácet z očí svůj cíl a 2) neustále zvyšovat své schopnosti a efektivitu.

Nebuďte netrpěliví. Nenechávejte se vyrušovat stovkami nicotných rozptýlení, které se vás denně snaží svést z cesty. Nevěnujte jim pozornost. Setřeste je ze sebe a držte se pevně svého kurzu. Soustřeďte se na jednotlivé úkoly dne, od rána až do večera, a snažte se je plnit co nejzdárněji.

Buďte si vědomi toho, že splníte-li úspěšně každý úkol (nebo aspoň velkou většinu z nich), musí být úspěšný i celý váš život. Jinak to nejde. Jiná možnost není. Lidé, kteří jsou si svým úspěchem jistí, jsou lidmi, kteří přerostli svou stávající pracovní pozici. Mají jasnou představu o tom, kým se chtějí stát; vědí, že se můžou stát tím, kým se chtějí stát; a jsou rovněž pevně rozhodnuti se takovým člověkem, jím chtějí být, opravdu stát. Připomeňme si znovu skutečnost, že lidé se stanou přesně tím, čím se rozhodli být.

Jste až příliš dobří na své současné pracovní místo? Pokud je to zřejmé vám, pak je to zřejmé i všem ostatním. Lidé většinou nebývají povyšování „někým“, ale sami se povyšují tím, že na svůj stávající post začnou být příliš dobří a že se přesně rozhodnou, na jaké vyšší a lepší místo a plat se zaměří. A dosahují toho tím, že se zaměřují na současný den a v rámci dne vždy jen na jeden současný úkol.

 

Zdroj: Kniha: Earl Nightingale Tajemství úspěchu