O síle - jak změnit své myšlení

Čtyři kroky k odpuštění

 

A ještě jedna kapitola o síle, jak změnit své myšlení.

Už jste někdy vybuchl zlobou na jiného člověka? A pak jste se oba rozešli jako nepřátelé?

Posléze se necítíte dobře. Trápí vás pocit viny a máte výčitky svědomí. Rozhodilo vás to. Mrzí vás to, tlučete hlavou do zdi, mrštíte nějakou věcí. Zapálíte si cigaretu, přestože jste přestali kouřit. A tu se ozve váš vnitřní hlas (ego) a přesvědčuje vás: „Máte právo se rozzlobit, protože ten druhý člověk se zachoval jako hlupák.“

Kdo má zájem na tom, abyste setrval v tomto emočním stavu?

Možná se chcete s tou druhou osobou opět setkat, tentokrát jako spokojený, uvolněný a otevřený člověk. Chcete se oba společně zasmát. Chcete se osvobodit od minulosti.

Pokud si toto všechno doopravdy přejete, existuje na to skvělé cvičení, které vám pomůže. Podobá se meditačnímu cvičení z kapitoly Jak změnit vzpomínky. Zde budete ve své fantazii – vizualizací – vytvářet novou verzi vzpomínek. Staré vzpomínky nahradíte novými a vylepšenými představami, ale nejprve musíte učinit jeden veledůležitý krok.

 

Odpusťte sami sobě.

Je to komplikovaný proces a skládá se ze čytř kroků. Pozadí situace je takové, že jste měli konflikt s osobou A. Velmi vás to mrzí, jak jste se zachoval. Chcete se od toho oprostit.

 

Krok číslo jedna.

Chcete se znovu setkat s osobou A, ale bez vlivu minulosti. Rozhodnete se, že chcete napravit vztahy s touto osobou.

První krok je někdy nejtěžší. Možná se stále cítíte být uražený a rozzlobený, rád byste stávající stav zachoval. Raději se budete cítit ublížený, naštvaný, lítostivý, rozzlobený a nešťastný. A aby ne, vždyť ten člověk se zachoval jako hlupák.

Možná potřebujete více času a ještě chvíli setrváte ponořen v těchto nešťastných pocitech, až nakonec budete připraven říct: „Už tu nechci prodlévat v tomto stavu. Chci být svobodný. Chci vylepšit vztahy s osobou A.“ Pokud si myslíte, že je to pravda, přejděte ke druhému kroku.

 

Krok číslo dva

V tomto kroku vstoupíte do kontaktu s lepší částí vaší osobnosti, která se vám líbí. Vaší dobrou stránou. Osobností, kterou jste se měli stát. Svým vyšším Já.

Najděte si klidné místo a pohodlně se posaďte. Relaxujte.

Zapátrejte ve vzpomínkách, zdalipak jste někdy prožili okamžik, kdy jste se cítili skutečně sebejistě, soustředěně, silně, naplněn životem a láskou. Pozorujte tuto představu, pohlížejte na sebe sama v této situaci. To jste také vy. Takový, jaký jste měl být.

Dokážete-li tuto představu pozorovat bez obav a s vnitřním klidem, můžeme přejít ke třetímu kroku.

 

Krok číslo tři

Představte si, jak byste se chtěli zachovat v situaci, když jste měl konflikt s osobou A.

Nyní nechte lepší část své osobnosti, své vyšší Já, vést monolog s vámi, s vaším každodenním Já. Pokud se například jmenujete Anna, vaše vyšší Já s vámi bude rozmlouvat takto:

„Anno, dal bych přednost, kdybys...“

Potom krok za krokem popište (respektive vaše vyšší Já), jakému chování byste v dané situaci dali přednost. Během rozmluvy se sebou samým se pokuste přesně a v detailech vizualizovat vše, o čem hovoříte. (Příklad následuje v příští kapitole.)

Procházejte se v myšlenkách konfliktní situací a představujte si pozitivní souslednost událostí. Jak byste se bývali raději zachoval ve vztahu k osobě A? Pokračujte, dokud tímto způsobem nezpracujete celý konflikt.

Jakmile se vám to podaří, uvidíte úplně jiný scénář – vy i ta druhá osoba budete jednat zcela jinak. Uvidíte sama sebe jako vyrovnaného a sebejistého člověka. Chováte se způsobem, jakému jste dal přednost.

Nyní pokračujte ke čtvrtému kroku (pokud se na to ještě necítíte, tedy nepřistupujete k němu s lehkostí a jistotou, raději ještě jednou zopakujte krok číslo tři.)

 

Krok číslo čtyři

Odpusťte sami sobě.

Nyní si řekněte (respektive promluvte ke svému každodennímu Já):

„Anno, z nějakého důvodu jsi tohle všechno neudělala (myslím činy popsané v pozitivní verzi události), ale já ti to odpouštím.

Přeji si, aby ses cítila absolutně oproštěná od všeho – ve vztahu s osobou A i ve vztazích se všemi ostatními osobami, které potkáš. Jsi nyní svobodná!“

Jakmile je proces odpuštění u konce, pocítíte úlevu a radost. Možná zatoužíte se znovu setkat s onou osobou, s níž jste měli konflikt. Viděli jste v představách, jak spolu komunikujete zcela novým a lepším způsobem a prominuli jste sami sobě.

Odhalili jste skutečnost, že:

Při odpuštění se rozplyne všechno negativní, co se mezi vámi a druhou osobou stalo.

Já sám jsem absolvoval proces odpuštění mnohokrát. Ze začátku vám může připadat příliš těžký, ale jakmile si tento postup osvojíte, poznáte, že je to fantastický nástroj k osvobození od pocitu viny. Jinými slovy, je to nástroj, jak si vybrat štěstí.

Zvládnete-li tento proces odpuštění sami, bylo by vhodné, kdybyste dále pokračovali s někým ve dvojici, například s přítelem. Spolu se vám bude dobře pracovat, on vám může pročítat různé kroky a asistovat.

 

Zdroj: Kniha:  Kay Pollak  Štěstí není náhoda