Och, kdybych jenom měl (a) někoho, kdo by mě miloval

Och, kdybych jenom měl (a) někoho, kdo by mě miloval

 Vztahy/Milostné vztahy

 

Osobní vztahy se zdají být pro mnohé z nás hlavní prioritou. Naneštěstí honba za láskou vždycky nepřitáhne toho pravého partnera, poněvadž naše důvody, proč lásku chceme, nemusí být jasné. Myslíme si: „Och, kdybych jenom měl (a) někoho, kdo by mě miloval, můj život by byl o mnoho lepší.“ To ale není ten správný způsob, aby se naše přání splnilo.

Mezi potřebou milovat a schopností milovat je značný rozdíl. Když nejste schopni milovat, znamená to, že se vám nedostává lásky a ocenění od té nejdůležitější osoby, kterou znáte – od vás samých. Můžete tak navazovat pouze vztahy, v nichž oba jsou závislí jeden na druhém a neuspokojeni.

 

Nikdy ve svém životě nevytvoříte místo pro lásku, když budete hovořit o samotě nebo na ni myslet. Pocit osamění a nedostatku lidi od vás pouze odhání. A stejně není možné urovnat vztah v životě tím, že o něm budete hovořit nebo uvažovat o tom, jak hrozný je. Tím se pouze pozornost zaměřuje na to, co je špatné. Potřebujete své myšlenky odvrátit od problému a vytvářet takové, které budou řešením problému. Vymlouvat se na své omezení je pouze vyjádření neochoty a neochota je oddalovací taktika. Je to jen jiný způsob jak říci: „Nejsem natolik dobrý (á), abych dostal (a) to, oč žádám.“

První vztah, který čeká na zlepšení, je ten, který máte se sebou. Když jste se sebou štastní, pak se zlepší i ostatní vaše vztahy. Štastný člověk je pro ostatní velmi přitažlivý. Když hledáte více lásky, pak musíte více milovat především sebe. To představuje žádnou kritiku, žádné stěžování si, žádné obvinování, žádné naříkání a žádné pocity osamělosti. Znamená to se spokojit se sebou a volit takové myšlenky, které navodí hezké pocity.

 

Neexistuje pouze jeden způsob, jak prožívat lásku, protože každý lásku prožívá různě. Pro některé z nás znamená doopravdy prožívat lásku, když ji cítíme prostřednictvím objetí a dotyků. Někteří z nás však potřebují slyšet slova „miluji tě“. Jiní potřebují vidět projev lásky, třeba v podobě darovaných květin. Způsob prožívání lásky, kterému dáváme přednost, je obvykle i ten, kterým nejsnáze svou lásku projevujeme.

Navrhuji, abyste se pokusili milovat sebe sama neustále. Demonstrujte rostoucí lásku, kterou k sobě cítíte. Dopřejte si lásku a romantiku. Ukazujte si, jak zvláštní jste. Hýčkejte se. Kupte si domů květiny a obklopte se barvami, tkaninami a vůněmi, které vás potěší. Jakmile budete rozvíjet vnitřní smysl pro lásku a milostné vztahy, bude k vám ten správný člověk, se kterým se budete moci podělit o svůj rostoucí smysl pro důvěrný vztah, přitahován jako magnet.

 

Pokud chcete přejít od myšlenek na samotu k myšlenkám na naplnění, pak je třeba, abyste vytvořili láskyplnou atmosféru uvnitř sebe a kolem sebe.

Nechte všechny negativní myšlenky ohledně lásky a milostných vztahů vyprchat a namísto toho myslete na to, jak se o lásku dělíte, jak pocitujete sympatie vůči každému, s nímž se potkáte, a jak všechny kolem sebe akceptujete.

Když jste schopní nápomocí uspokojit své vlastní potřeby, pak nebudete tak ubozí a ve vztazích vzájemně závislí. Všechno to závisí na tom, jak moc sami sebe milujete. Když se skutečně milujete takoví, jací jste, pak vás nic nerozhází, jste klidní a sebejistí, a tím jsou vaše vztahy jak doma, tak na pracovišti vynikající. Budete reagovat v různých situacích a ve styku s různými lidmi úplně jinak.   

Záležitosti, které se dříve jevily jako nesmírně důležité, se tak už nezdají. Do vašeho života vstoupí noví lidé a někteří staří známí se z něj vytratí – to se může zpočátku zdát dost hrozné – může to ale být také skvělé, osvěžující a vzrušující.

 

Až si uděláte v tomto ohledu v hlavě jasno a budete vědět, co si od vztahu slibujete, pak musíte jít mezi lidi. Nikdo se najednou neobjeví na prahu vašich dveří. S lidmi se můžete sejít například ve večerní škole nebo při setkání podpůrných skupin. Takové typy setkání vám umožní setkat se s lidmi, kteří jsou podobného založení jako vy a kteří usilují o totéž co vy.

Je to až překvapující, jak rychle můžete získat nové přátele. Budte otevření a přístupní a Vesmír vám odpoví tím, že vám přinese vaše nejvyšší dobro.

Pamatujte si, že když budete v radostném rozpoložení, budete štastný člověk, každý se s vámi bude chtít stýkat a všechny vaše současné vztahy se zlepší.

 

POZITIVNÍ UTVRZOVACÍ VÝROKY

pro rozvoj lásky a milostných vztahů

 

Čas od času se zeptám těch, které miluji: „Jak tě mohu milovat více?“

 

Moje volba je, abych jasně viděl svět kolem sebe očima lásky. Vše, co vidím, miluji.

 

Láska existuje! Vzdávám se zoufalé potřeby lásky a namísto toho jí dovolím, aby si našla mě, a to v té nejdokonalejší časoprostorové sekvenci.

 

Láska je na každém rohu a radost naplnuje celý můj svět.

 

Přišel(a) jsem do tohoto světa, abych se naučil (a) více milovat a dělit o tuto lásku se všemi blízkými lidmi.

 

Můj partner je láskou mého života. Jeden druhého vroucně milujeme.

 

Život je velice jednoduchý. Co ze sebe vydávám, to se ke mně vrací. Dnes jem se rozhodl (a), že budu dávat lásku!

 

Raduji se z lásky, na kterou narážím každý den.

 

Spokojeně pohlížím do zrcadla a říkám: „Miluji tě, doopravdy tě miluji.“

 

Nyní si zasluhuji lásku, milostný vztah a radost – a všechno to dobré, co mi život nabízí.

 

Láska je mocná – tvoje láska a moje láska. Láska nám přináší mír na zemi.

 

Láska je všechno, co existuje!

 

Jsem obklopen (a) láskou. Vše je nádherné.

 

Moje srdce je otevřené. Má slova jsou láskyplná.

 

Přitahuji do svého života lásku a milostné vztahy, které přijímám.

 

Mám skvělého partnera/partnerku, jsme oba štastní a panuje mezi námi mír.

 

Hluboko ve mně existuje nekonečná studnice lásky.

 

Mám radostný a důvěrný vztah s osobou, která mě doopravdy miluje.

 

Přicházím z láskyplného prostoru svého srdce a vím, že láska otevře všechny dveře.

 

Jsem krásný (á) a každý mě miluje. Kamkoli přijdu, vítá mě láska.

 

Všechny mé vztahy jsou pevné. Hodně lásky dávám a hodně jí přijímám.

 

Přitahuji pouze zdravé vztahy. Vždy se mi dostává dobrého zacházení.

 

Jsem velice vděčný (á) za všechnu lásku ve svém životě. Nacházím ji všude.

 

Trvalé a láskyplné vztahy prosvětlují můj život.

 

Mám skvělého partnera/partnerku, jsme oba štastni a panuje mezi námi mír.

 

Kniha: Zdroj: Louise L. Hay Já to dokážu