Odkud přicházejí myšlenky? Nevím...

 Cvičení I

 

Začněme pozorováním neustálého kolotání vaší mysli. Posaďte se o samotě pohodlně na místě, kde je klid. Postavte před sebe nějaký předmět, na který zaměříte pozornost. Může to být váze, obraz, vějíř, stará bota, soška, panenka, kobliha, zkrátka cokoli. Potom řekněte své mysli, ať pět minut myslí pouze na tento předmět. Nastavte si budíka nebo někomu řekněte, ať vás upozorní, až čas uplyne, abyste sami čas sledovat nemuseli.

Zkuste myslet pouze na tento vybraný předmět. Záhy zjistíte, že se do vašeho vědomí vkradla jiná myšlenka. Možná vaši pozornost upoutala bolest ve vašem těle nebo zvuk zvenku nebo vzpomínka na nějakou událost, která se toho dne stala, nebo něco, co vám předmět, na nějž se soustředíte připomněl. Když si uvědomíte, že se vám myšlenky zatoulaly, všimněte si, co vám vytanulo, a poté se znovu zaměřte na předmět. A jako kdyby vaše neukázněné vědomí mělo svou hlavu, opět se stane, že se od předmětu odpoutá. Trpělivě je znovu a znovu vracejte zpět, dokud neuplyne stanovená doba.

Odkud přicházejí myšlenky? Nevím. Vybublávají odněkud, i když se je snažím usměrňovat. Podobně jako i pocity. Toto cvičení je základem několika následujících řízených zkušeností. 

 

Zdroj: Kniha: David K. Reynolds   Konstruktivní život