OPUS

 Douglas Vermeeren OPUS

 

„Svou cestu si můžete najít jak v raném mládí,

tak i v pozdějším životě. Mám za to, že není

podstatné, kdy začnete, prostě musíte hledat, co

milujete. Něco, co vám dává energii. Musí to být

něco, co vás naplňuje vášní, čemu byste se rádi

upsali.“

BILL FARLEY

 

„Buďte sami sebou. Nenapodobujte druhé,

nepřetvářejte se, najděte si své vlastní dary. Máte

je totiž. A máte jich dostatek. Nechte se jimi vést.“

TAMI WALSHOVÁ

 

V jistém rozhovoru, který jsem četl, řekl jednou Vincenzo, že tento rozhodující okamžik se netýkal jen pozitivního myšlení. Šlo především o to, že se nechával vést svými pocity. Čím více uvažoval nad tím, co pociťoval, tím jasněji věděl, že je to věc, kterou musí udělat. Hudba se mu stala vášní.

 

„Pozitivní myšlení je zjevně produktivnější než

negativistické uvažování. Ale pozitivní myšlení by

mohlo znamenat třeba jen to, že myslíte na věci,

které lidi obykle dělají šťastnějšími. Ale pokud

nejste opravdu emocionálně ponořeni do svých

myšlenek, pak nebudete mít dostatek sil. Jinak

řečeno: pokud budete myslet na auto či dům,

pokud si budete představovat hromadu peněz

nebo cokoli jiného, co pro vás představuje slovo

úspěch, a nebudete mít ty správné motivující

pocity, pak se svou vizí nejste propojeni. Zkrátka

a dobře, když ve vás vaše myšlenky nevyvolávají

silné pozitivní pocity, pak nejde o skutečně

pozitivní uvažování.“

BOB DOYLE

 

„Zákon přitažlivosti říká, že věci, na které

myslíme, věci, které jsou součástí našich pocitů,

i věci, o kterých hovoříme, jsou k nám přitahovány.

Takže vždy vytváříme ty věci, které jsme nejdříve

zhmotnili ve svých myšlenkách, ve svých pocitech,

slovech a činech.“

MERCI SHIMOFFOVÁ

 

„Každý člověk na této planetě je zde, aby odevzdal

svůj dar. Takže je důležité, aby se všichni lidé

na chvíli zastavili, nechali své práce a uvažovali

nad tím, jaká činnost jim přináší to největší možné

uspokojení.“

JANET ATTWOODOVÁ

 

„Většina lidí si něco nalhává. Smířili se totiž

s něčím méně hodnotným, než opravdu chtěli.“

DR.JOE VITALE

 

Uskutečnila se jistá studie, kterou provedli vědci v kalifornském institutu HearthMatch (www.hearthmath.com), aby demonstrovali, jak jsou pocity důležité pro naše myšlenky. Většina lidí má za to, že naše myšlenky vládnou našim pocitům. Ale ve skutečnosti je tomu naopak.

 

„Jsou to naše pocity, které vládnou našim

myšlenkám. Pracovníci institutu HeartMath, což

je neuznávanější pracoviště zabývající se

výzkumem srdce, dokázali, že lidské srdce má

kolem sebe silové pole, které je pěttisíckrát silnější

než energetické pole kolem mozku. Takže zde leží

skutečný zdroj síly pro lidi. Když něco chceme od

hlavy, pak to získáme jen za předpokladu, že hlava

dostane podporu od pocitů, které mají zdroj v srdci

- tedy když máme pocit, že dané věci můžeme

dosáhnout, když v pozadí myšlenky je láska. Pak

vyrážíme inspirováni vpřed a můžeme získat onu

vysněnou věc.“

MERCI SHIMOFFOVÁ

 

Když stařec dohrál svou melodii, usmál se a nabídl housle Vincenzovi. O mnoho let později nazval Vincenzo tento okamžik svým největším životním zážitkem. Poprvé se totiž mohl dotknout houslí.

 

A starý muž jako by porozuměl tomu, jak významná je tato chvíle pro Vincenza. Začal totiž s chlapcem hovořit takovým způsobem, jaký později Vincenzo zažil jen v přítomnosti dalších kolegů – skladatelů. Starý Mistr mu vyprávěl příhody o svých vystoupeních ve velkých koncertních sálech, ale i o tom, jak skládal hudbu pro královské dvory.

 

A v této chvíli si Vincenzo stanovil cíl. Prohlásil, že chce hrát tak dobře, jako hrál jeho Mistr toho dne.

 

Ale k jeho překvapení mu starý Mistr k tomuto rozhodnutí nepogratuloval. Místo toho mu položil otázku: „Opravdu tomu věříš? Opravdu věříš tomu, že jsi toho schopný?“

 

Malý chlapec se na okamžik zamyslel a cítil, jak mu závažnost otázky prostupuje celým tělem. Ano, odpověděl potom.

 

Zdálo se, že se starému muži ulevilo. Vencenzo pochopil, že ve způsobu, jakým zodpověděl jeho otázku, bylo něco, co bylo pro starého Mistra velmi důležité. „Tohle je klíč, kterým můžeš otevřít bránu ke svému OPUSU,“ řekl pak a s úsměvem dodal: „Právě jsi nastoupil na začátek cesty k vlastní velikosti. Tím klíčem je víra v sebe sama.“

 

Mnozí lidé mají skvělé myšlenky a jsou si jisti svou touhou po dosažení velkých věcí. Ale často jim schází víra v to, že vydrží dojít dál než za počáteční bod. A přitom víra dokáže zvrátit jakoukoli situaci.

 

„Začinal jsem na podpoře v chudobě a stal jsem se

pětadvacátou nejbohatší osobou v USA. To je

mimořádný výkon, vezmeme-li v úvahu skutečnost,

že většina lidí se se svou situací dodnes nedokáže

srovnat. A tohle všechno se mi podařilo dokázat

proto, že jsem věřil ve své schopnosti!“

BILL BARTMAN

 

„Věřte sami sobě – to je totiž ten nejvyšší možný

projev víry, kterého jste schopni, a jednejte na

základě této víry.“

FRANK MAGUIRE

 

„Víra ve vlastní schopnosti je prvním krokem na

cestě za dosažením čehokoli, Pokud něvěříte, že

věci zvládnete, jste poraženi dříve, než jste se vůbec

postavili na start. Tato skutečnost je zjevná už na

základní škole. Děti se postaví na start běhu na sto

metrů. Všechny vyběhnou docela dobře, ale to trvá

jen do chvíle, než se skupině začnou vzdalovat

jeden nebo dva běžci – pak někdo zpomalí a někdy

i docela zastaví. Děje se to proto, že tyto děti vidí,

že druzí nabrali tempo, a ony začnou pochybovat,

jestli je vůbec někdy dohoní, a jejich mozek jim

řekne: jaký tohle mělo smysl? A opravdu přestanou

tento smysl vidět, takže přestanou běžet.“

DOUGLAS VERMEEREN

 

„Jsme tím, čemu věříme, že jsme.“

ELISABETH FAYTOVÁ

 

„Jste tím nejvelkolepějším, co kdy na světě bylo.“

FRANK MAGUIRE

 

A Mistr začal vysvětlovat Vincenzovi, že pouze víra sama nestačí. Následující krok je také důležitý. Mistr mu řekl, že je třeba se rozhodnout. Touha je ale málo – je nutné se svém závazku upsat. Je třeba ho sepsat. Starý muž dal Vincenzovi starý zápisník a řekl mu, aby si do něj zapsal přesně to, co chce, a aby notýsek s sebou neustále nosil.

 

A tak si Vincenzo napsal, že se jednoho dne stane velkým houslistou, takovým, jakého svět ještě nepoznal. Také napsal, že jednoho dne bude vystupovat v těch největších koncertních sálech celého světa.