Paralelní světy opravdu existují

Paralelní světy skutečně existují -

k takovému matematickému objevu dospěli vědci Oxfordské univerzity (University of Oxford). Teorie paralelních vesmírů (The parallel universes theory) byla poprvé vyslovena americkým fyzikem Hughem Everettem (Hugh Everett) pro objasnění hádanek kvantové mechaniky, se kterými si věhlasní vědci nevěděli rady celá desetiletí. Everettův vesmír s mnoha světy se v každém okamžiku rozvětvuje na nekonečný počet světů, v každém z nich probíhá jedna z možných variant vývoje událostí. Tuto fantantastickou myšlenku zavrhli svého času mnozí experti.

Přesto nové výzkumy vědců z Oxfordu potrvdily, že ve skutečnosti je všechno ještě složitější. Podle zákonů kvantové mechaniky, do okamžiku pozorování se částice nacházejí ve stavu superpozice: mohou mít současně protikladné spiny nebo se ve stejném okamžiku mohou nacházet na různých místech.

Do pozorování se situace částic popisuje vlnovými funkcemi, které představují celý komplex možných stavů systému. Když pozorovatel provádí měření, realizuje se jeden z možných stavů. Tímto způsobem vnáší do tohoto obrazu vysvětlení právě měření. Skupina vědců z Oxfordu, kterou vedl ředitel David Deutsch, matematicky dokázala, že rozvětvená na paralelní verze struktura vesmíru může vysvětlit pravděpodobnou podstatu kvantových výsledků.

Zdroj: www.breitbart.com

Obrázek: ilustrace Slawek Woitowicz