Přání a dárek pro Vás všechny ode mne do roku 2011

Přání a dárek pro Vás všechny ode mne do roku 2011

Zítra nastane poslední den roku 2010 a nastoupí hodně změn přinášející nový rok 2011. Ten, kdo se na něj již letos pilně připravoval, bude sklízet dobré ovoce.

Přemýšlela jsem, co Vám tak letos popřát a náhle mi přišla myšlenka, že Vám tentokráte něco velmi hodnotného i daruji. Když si z toho uděláte třeba skládačku, můžete to vždycky nosit při sobě a stejně jako u mne, se vše jednoho dne promění ve skutečnost. Jsou to takové moudré poučky, zaznamenány v heslech pro život. Když něco uděláte podle Vašeho mínění špatně, nahlédněte do nich a zkuste si určit, proč jste danou například situaci nezvládli, nebo jen na půl. Tím, že si vše objasníte, se sice nestane lepší, ale Váš mozek ji již zaznamená i s novým řešením a příště Vám s ní již automaticky pomůže. Když to pomohlo mně, pomůže to jistě i Vám.

Jsme lidé a jako jediní máme tu moc své vědomí řídit absolutně vždycky v náš prospěch. Zapomínáme však stále na jednu důležitou věc a tou je řízení se především svou intuicí. Moje rada pro další rok je: dejte více na svou intuici, ta Vás nikdy nezklame. Pokud máte pocit, že máte něco udělat, udělejte to a nepřemýšlejte nad tím, zda ano, či ne. I kdyby to měl být jen náhlý pokyn zahnout namísto doleva doprava. A když to uděláte, sledujte pozorně, koho tam uvidíte, potkáte, popřípadě co uvidíte. To jsou znamení pro Vás, většinou se v určité fázi našeho života opakují a čím víc je u nás něco naléhavější, tím více znamení přichází ze všech stran. Můžeme je nazvat třeba zrovna chytrými praporky. Já osobně je mám rozlišené na dobré a špatné. Přitom špatné řadím mezi akutně varovné.

Jednou mi má žačka reiki sdělila, že její ne zrovna milou kolegyni postihl Boží trest, že do ní náhle udeřil blesk. Jenže, byl to blesk z nebe pro tu kolegyni, nebo to bylo varovné znamení pro ni? Protože jak již mnozí víte, každý člověk, kterého potkáme, nám přináší právě nějaké poselství a my bychom si měli dávat velký pozor, jaké.

Mnozí z Vás opakují stále dokola stejnou chybu, že se nepoučí z lekcí a ty lekce se proto opakují stále znovu a den ode dne naléhavěji. Paradoxní přitom je, že ty špatné věci nás posouvají nejrychleji a nejspolehlivěji kupředu. Protože je musíme řešit, posouváme se, aniž bychom to často zaznamenali.

Tím, že všechno je Jednota, jsme každý spojený s každým, ať už se nám to líbí, nebo ne. Dokonce i rostlinka u cesty je s námi neviditelně spojená a cítí s námi. Každý příliv energie jednotlivé bytosti se projeví tedy zákonitě i na nás. Je to jakoby jste do oceánu hodili jeden malý oblázek a on rozvlní celý oceán a s ním i celý vesmír. Tyto vibrace nejsou viditelné, ale vědecky dokázáno, tu jsou a my jsme jimi ovlivněni. Tam, kde je válka, jsou lidé ovlivněni stejnou energií, která se šíří čím víc se objevuje nešťastných lidí, tento druh energie jde velmi těžko poté změnit. Proto i všechny války téměř vždy trvají dlouho.

Země, lidé, rostliny, kameny, stavení, všechno vibruje v jedné obrovské kouli válečného kmitočtu energií. Tam, kde je mír, zase funguje vše přesně v opačném směru, dokud tyto vlnové frekvence někdo neporuší a nezačne šířit jiné. A přitom je vše tak strašně jednoduché, stačí být jen vždycky tím dobrým vysílačem, který vysílá jen ty dobré zprávy do scého okolí a do celého vesmíru.

Vždycky, když nás někdo rozčílí, rozzlobí, nebo naštve, snaží se nás právě obrat o naši energii. Tím, že se necháme, stává se z nás oběť a boj o svou energii prohráváme. Neznamená to, že se budeme bránit stejnými metodami jako na nás útočí náš protějšek, ale v žádném případě to neznamená, že jen tak ustoupíme.

Přeji Vám, abyste do Nového roku 2011 nastoupili všichni do té správné lodě a dokormidlovali ji na konci roku přes všechny nesnáze, které se Vám postaví do cesty, do toho správného bohatého přístavu. Přeji Vám, aby všechny Vaše mezizastávky na Vaší plavbě byly pro Vás úspěšné, aby jste z nich vytěžili pro sebe co nejvíce, potkali co nejvíce lidí, přinášející Vám poselství a aby jste ta setkání uměli i dobře rozpoznat a využít je pro sebe co nejvíce. Nechť je Vám tedy vítr příznivý a vesmír nakloněn!   

 

To, co vyzařujeme, to přitahujeme.

 

Cesta nám přináší štěstí, ne její cíl.

 

Miřte slovem přesně.

Neberte si nic osobně.

Nevytvářejte si žádné domněnky.

Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete.

Buďte skeptičtí, ale naslouchejte

 

Hooponopono - Miluji Tě. Omlouvám se. Prosím odpusť mi. Děkuji ti.

Všimli jste si, že kdykoli je někde problém, tak vy jste vždycky u toho?

 

Náhodná setkání neexistují – každý člověk, který nám zkříží cestu, nám vždycky přináší nějaké poselství.

 

Vesmírný džin – přesně do detail fomulujte a pociťujte co si přejete.

 

Změňte svou pozici Oběti na Pozorovatele.

 

Usmívejte se vždy a všude.

 

Vezměte si denně na pomoc k nalezení svého středu Hudbu.

 

Dýchejte vědomě.

 

Peníze neznamenají všechno, ale je pravda, že lidem dávají křídla.

 

Rozlišujte:

Zákon rovnováhy

Zákon volby

Zákon postupu

Zákon přítomnosti

Zákon soucítění

Zákon víry

Zákon očekávání

Zákon celistvosti

Zákon činnosti

Zákon cyklů

Zákon vzdávání se

Zákon jednoty

 

Berte každého člověka, kterého potkáte, jako nejdůležitějšího. On důležitý totiž vždycky je, neboť Vám právě přináší cenné poselství.

 

Všechno, co se právě nyní odehrává, se děje kvůli tomu, abych se něčemu naučil.

 

Útok znamená strach. Dokonce i myšlenka může být útok!

 

Za každou mou negativní myšlekou o nějakém člověku se skrývá strach (v nějaké podobě), který je ukrytý v mém nitru.

 

Každý strach je volání o pomoc.

 

Cvičení vděčnosti.

 

Když se cítím rozhněvaný, nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom,že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost.

Buď vlídný, vždyť každý, koho potkáš, právě svádí tvrdý boj.

 

Neexistují všední okamžiky.

 

Dobrá, osude, právě jsi mě sundal na zem, ale stejně jsem vstal a budu vstávat pořád!

 

Abychom se dostali do ráje, musíme občas projít peklem.

 

Dávní válečníci věděli, že podcenit nepřítele znamená téměř jistou smrt.

 

Jestliže dokážeme setrvat u změny zhruba třicet dní, základní já ho uzná coby nový vzorec.

  

Dokonalost v čemkoli je otázka času a cviku.

 

Já jsem dokonalá bytost!

 

Jsme stvořeni ze stejné hmoty jako hvězdy. Naše energie je věčná, tudíž i my jsme nesmrtelní.  

  

Samozřejmě, že si můžete tuto Minipříručku dle svého ještě doplnit a dál i průběžně dopisovat a jednoho dne zjistíte, že už všechno umíte nazpaměť a Vaše staré vzorce jste právě přeměnili v nové, úspěšné. Přeji Vám hodně zábavy s Vaší osobní Minibrožurkou.

 

© Cypyright fotky i text Iva Höllmüller  

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu zdroje www.reiki-oasa.cz“.