Příběh Jill

Volný překlad podle stručného vyprávění Colina Tippinga.

Před několika lety jsem měl příležitost pomoci cestou Radikálního odpuštění mé sestře Jill zachránit její manželství. Touto zkušeností jsem si ověřil, že Radikální odpuštění je smysluplnou alternativou k tradičnímu poradenství a psychoterapii. V krátkosti se vše odehrálo takto.

Jill ke mně přiletěla z Anglie na návštěvu. Jen co dorazila, v slzách mi sdělila, že její manželství se blíží rozpadu. Důvodem je násilnické chování jejího manžela Jeffa vůči ní samé. Ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Nikdy bych si nebyl dokázal představit Jeffa jako hrubiána – právě naopak. Buď jak buď, Jill byla na pokraji rozchodu. Viděla v tom jedinou možnost, jak uniknout bolesti a ústrkům, které s Jeffem prožívala.

Zprvu jsem se snažil pomoci Jill tradičními metodami, a pokoušel se s ní problém vyřešit. Jinými slovy, hledali jsme způsob, jak by Jill mohla změnit situaci a napravit Jeffovo hrubiánské chování. Byla pevně přesvědčena, že všechno je Jeffova vina a že ona je jednoznačnou obětí. Viděl jsem, že zatím není připravena naslouchat jakékoliv alternativě. Po několika dnech bezvýsledného trápení jsem se ale odhodlal a nastínil Jill její situaci z perspektivy Radikálního odpuštění.

Pokud jste obeznámeni s duchovními principy, je Vám již jistě zřejmý propastný rozdíl mezi oběma přístupy, a je Vám jasné jak obrovskou změnu ve vnímání situace to od Jill vyžadovalo.

Jak víme, tradiční terapie se snaží zjistit, co je na dotyčné osobě a jejích okolnostech nesprávné, a co je toho příčinou. Následně jde o to, tento problém napravit. V případě Jill by takovým problémem bylo Jeffovo chování a jejich dysfunkční vztah.

Naproti tomu Radikální odpuštění hledá, co je na oné osobě a jejích okolnostech dokonalé, a jak se to projevuje. V dalším kroku se snaží dotyčnému pomoci změnit náhled na jeho situaci a uvidět to, co je na ní dokonalé.

Základním východiskem Radikálního odpuštění je předpoklad, že všechno, co se děje, je řízeno Vyšší (Božskou) silou, má svůj účel a slouží pro naše vyšší dobro. Navíc všechno, co nám život "nadělí", je dokonalou zpětnou vazbou, která nás má nasměrovat k uzdravení. Při "řešení problému" tedy nejde o změnu vnějších okolností, ale o změnu či posun toho, jak dotyčný záležitost vnímá a jak o ní smýšlí.

Radikální odpuštění je tedy proces učení se novému přístupu a posílení důvěry ve Vyšší sílu spíše než terapie v běžném slova smyslu. Podobně člověk, který poskytuje pomoc na základě Radikálního odpuštění, je spíše kouč, který vede klienta k poznání či osvícení, než terapeut v tomtéž slova smyslu.

Je zřejmé, že pro Jill byl pohled na její manželství z pozice Radikálního odpuštění zpočátku opravdu velmi radikální. Stálo mě nemalé úsilí ji přesvědčit, aby takovou možnost vůbec připustila. Nakonec si však z pozice tohoto nového paradigmatu zpětně prohlédla svůj dosavadní život. Události, které se odehrály, jí začaly do sebe zapadat a dávat smysl. Jill pocítila, že jsme uhodili hřebíček na hlavičku.

Čím více jsme se dostávali pod povrch událostí, tím více se její životní příběh rýsoval jako součást Vyššího (Božího) plánu. Jill začala vidět Jeffovo chování jako výsledek úsilí jejich duší o uzdravení. V případě Jill se "uzdravení" týkalo jejího falešného vnitřního přesvědčení, které si raném věku nevědomky vytvořila v důsledku toho, jak se k ní choval otec: „Nikdy nebudu pro žádného muže dost dobrá.“ Toto přesvědčení ovládalo už od dětství její život a odráželo se v událostech, které vytvářela.

Každá životní událost, která potvrzovala "nejsi dost dobrá", byla příležitostí se z tohoto škodlivého vnímání uzdravit. Jill ale tyto příležitosti zatím neviděla a příčiny dávala za vinu někomu jinému, myslela si že má prostě smůlu anebo si našla jiné zdůvodnění. Ne však tentokrát. Nyní Jill pochopila pravdu. Rozpoznala, jak Jeff odráží její vnitřní přesvědčení a dává jí tak možnost se z něho uzdravit.

Jill postupně přijala zodpovědnost za vytvoření této situace a začala v ní vidět dokonalost. Vedlo to k tomu, že Jeff postupně zanechal své hrubé chování a věci se začaly vracet do normálních kolejí. Je to už pár let a Jill stále žije s Jeffem ve šťastném manželství.

Jsem si jistý, že pokud by Jill pokračovala v tradiční terapii, která se zaměřuje na vnější projevy problému, byla by už dávno rozvedená. Viděno ovšem v širších souvislostech, byl by její rozvod jenom další událostí životního příběhu. Život by šel dál a Jill by si našla někoho jiného, kdo by s ní dále hrál tuto kosmickou hru, a to tak dlouho, dokud by se neuzdravila.

Nechci vzbudit dojem, že posun ve vnímání situace byl jednoduchý. Základním požadavkem Radikálního odpuštění je, abychom uznali, že se nestalo nic špatného a není tak co odpouštět. Takto Jill původně zcela jistě nevnímala ani aktuální situaci s Jeffem, ani podobné situace s jejím předchozím manželem. Ve skutečnosti byla přesvědčena že to, co prožívá, je zcela evidentně špatné. A většina lidí, jakož i většina terapeutů, by s ní jistě souhlasila. I když už důkazy byly na dlani, byly ještě zapotřebí dlouhé diskuze a mnoho emocionální bolesti, než se Jill otevřela natolik, že byla schopna porozumět jiné interpretaci než té, kterou dosud pokládala za očividnou. Obzvláště těžké to pro ni bylo v případě údajné nevěry jejího předchozího manžela.

K uzdravení došlo ve chvíli, kdy si Jill uvědomila, že události jejího životního příběhu nebyly ani dobré, ani špatné. Když si uvědomila, že nebyla ničí obětí, a už vůbec ne obětí Jeffa, který ve skutečnosti láskyplně podporoval její uzdravení. Když si uvědomila, že Vyšší (Boží) vedení jí v každém okamžiku pomáhalo uzdravit se z omylu a jejího falešného přesvědčení, které jí celá léta nedovolilo odhalit pravdu o sobě samé. Z tohoto pohledu byla každá situace, kterou Jill prožila, šlechetným darem.

A o tom Radikální odpuštění je. Umožnit lidem, aby dokázali nahlédnout pod povrch událostí a zjistit oč opravdu běží. Umožnit jim poznat skutečný duchovní význam toho co se děje a spatřit široký obraz souvislostí v Duchovním světě. Jakmile uvidíme a pocítíme dokonalost a krásu v tom co se odehrává, vše se změní.

V tom je také paradox i ironie Radikálního odpuštění. To, čemu přestaneme odporovat nebo to odsuzovat, a smíříme se s tím, vymizí. Problémy se jednoduše rozplynou. Přesně to se stalo i v případě Jill. Když si uvědomila, co se opravdu děje, napohled násilnické chování Jeffa ustalo.

Pro mnoho lidí může být velmi nesnadné až nemožné dojít tak daleko, aby byli ochotni odevzdat se a překročit svůj stín oběti. Avšak ti, kdo mají sílu odpoutat se od zátěže minulosti a přenést se do současnosti, zvýší tímto své vibrace. A právě to je úkolem každého, kdo chce přispět k duchovnímu vývoji celého lidstva.

„Radikální odpuštění – Otevíráme cestu zázrakům“

Zdroj: Kniha: Radikální odpuštění Otevíráme cestu zázrakům Collin C. Tipping