Přírodní a zvířecí andělé

Všimli jste si někdy, jak skvěle se cítíte při procházkách na čerstvém vzduchu? Na tomto terapeutickém působení spojeném s pobytem v přírodě mají hlavní podíl přírodní andělé, kteří žijí mezi rostlinami a zvířaty. Jedním z důvodů, proč se mezi stromy, květinami a zvěří cítíme tak báječně, je skutečnost, že příroda je plná mocných andělských léčitelů. Přírodní andělé, často označovaní jako říše elementálů, jsou říší náležící do andělského království, jež vás dokáže rychle zbavit jakýchkoli problémů.

Přírodní andělé – elementálové

 Každý živoucí tvor má své strážné anděly, mají je květiny, rostliny, stromy, ptáci i další zvířata. V království elemetálů či přírodních andělů existuje spousta různých bytostí. Patří sem i tvorové pokládaní za mytické, jako jsou leprikóni, elfové, stromolidé a skřítci.
 Pokud se otevřeme své jasnozřivosti, zjistíme, že tyto bytosti skutečně existují a dokonce je ani není tak těžké spatřit. Stačí vyjít si do přírody a v duchu je k sobě zavolat. Důležité je být slušný, neboť elementálové mají strach z agresivních, panovačných, opilých nebo arogantních lidí. Milují ty, kdo se zajímají o ochranu přírody, což je ostatně hlavní cíl království elementálů.
 Víly jsou elementálové, kteří se v první řadě zaobírají léčením lidí. Vypadají jako maličké, lidem podobné bytůstky s dračími nebo motýlími křídly. Přelétají z květiny na květinu a svou bělavou září připomínají světlušky.
 Často potkávám lidi, kteří mají víly za své strážné anděly. Vždy jde o osoby, jejichž životní úděl se dotýká přírody, ekologie nebo zvířat. V kapitole o inkarnovaných andělech si přečtete o lidech, kteří ve skutečnosti z království elementálů pocházejí.
 Víly nám pomáhají zbavit se negativních myšlenek, myšlenkových vzorců a energií, které jsme převzali od jiných lidí nebo i z vlastních obav. Když se procházíte přírodou, požádejte v duchu víly, aby vás obklopily svou láskou a světlem. Vyrojí se kolem vás a sesbírají z vás negativitu, jako včely sbírají pyl. Víly vám také vštípí smysl pro hravost, která vás inspiruje ke smíchu a zábavě, což je bezpochyby skvělá terapie.
 Víly naleznete všude tam, kde jsou rostliny nebo zvířata. Nejvíce je jich kolem květin a v divoké přírodě. I vaše rostliny v květináčích mají své víly. To je také jeden z důvodů, proč květina umístěná vedle postele prospívá zdraví. Zatímco spíte, víly na vás mohou pracovat a pomáhat vám k nádhernému nočnímu odpočinku.

 

 

Zdroj:Doreen Virtue  Léčení s anděly