Probuzení intuice (cvičení vody)

***CVIČENÍ

Probuzení intuice (cvičení vody)

 

Vylij trochu vody na hladkou a nepropustnou plochu. Chvíli se na tuto kaluž dívej. Pak si s ní začni nezávazně a bezcílně hrát. Rýsuj nic neznamenající obrazce. Prováděj toto cvičení minimálně 10 minut v průběhu jednoho týdne.

Nečekej od cvičení praktické výsledky, protože má pouze pozvolna probouzet tvou intuici. Až se tato intuice začne projevovat i v jinou denní dobu, můžeš jí naprosto důvěřovat.

 

DECH RAM

Vydechni co nejvíc  z plných plic. Pak se pomalu nadechuj a současně s tím zvedej ruce do výše. Při nadechování soustředěně mysli na to, že ti do nitra vstupuje láska, mír a harmonie s vesmírem.

Zůstan co nejdéle nadechnutý, paže zdvižené, a těš se z vnitřní a vnější harmonie. Po dosažení krajní meze rychle vydechni a vyslov přitom slovo RAM.

Opakuj po dobu pěti minut.

 

 

Zdroj: Kniha: Paulo Coellho Poutník Magův deník