První závoj

 První závoj

 

 Neuvědomělost

 

„Kdo si není vědom,

nevidí, co vidět lze,

a nemůže poznat,

kde se nachází.

Pouze s jasným pohledem

se můžete doopravdy

rozhodnout,

že něco změníte.

Život od vás žádá

uvědomělost.“

 

Závoj neuvědomělosti

 

Proč máme dojem, že někteří lidé přesně vědí, kým jsou, kudy vede jejich cesta a co mají v životě dělat? A proč jiní musejí pořád znovu hledat sami sebe a smysl svého bytí? Proč mají někteří lidé ve všem tolik jasno a proč jsou druzí zmatení a kladou si otázky? Proč jedni i v bouřlivých časech zůstanou pevně zakotveni ve středu dění, zatímco druhé vítr života pokaždé znovu vyvrátí z kořenů?

Podstatou je přítomnost čehosi, čemu říkáme „uvědomělost“. Je to vniřní stav pozorovatele, který jde ruku v ruce se znalostí toho, co se právě skutečně odehrává uvnitř čověka i ve světě kolem a proč se tak děje. Toto „vědoucí pozorování“ je zdrojem jistoty, srozumitelnosti, síly a vnitřní stability, a to i v těžkých dobách.

K tomuto stavu se nemůžete dopracovat. Dostanete ho darem, když prohlédnete závoje, které ovlivnují vaše myšlení a vnímání.

 

Vaše přímá cesta k uvědomělosti

 

Uvědomělost vzniká z vědění a pozorování. Napřed musíte vědět, jaké síly ve vás působí a které procesy se ve vás odehrávají. A s tímto věděním se úplně změní kvalita vašeho nazírání, vnímání a prožívání toho, co se děje ve vás samotných, ve vašem životě i v ostatních lidech.

Ve stavu uvědomělosti už vaše city a myšlenky nemohou automaticky určovat, co máte udělat a jak musíte reagovat. Díky tomu začnete do svého života zatahovat čím dál tím víc lidí, kteří si rovněž jsou vědomi, kým jsou a co se děje kolem nich. A s těmi, kteří už do vašeho života patří, si nebudete nadále vzájemně „mačkat knoflíky“.

Čím uvědomělejšími se stanete, o to krásněji začnete prožívat své vztahy a partnerství a o to méně se ve vašem životě bude odehrávat to, čemu říkáme „drama“. Protože drama se ve vztazích rozvíjí jen tehdy, když strachy,představy a přání dvou lidí začnou nepozorovaně – tedy neuvědoměle – rezonovat, a tím se vzájemně posilovat.

Nejkratší cestu, jak přerušit jakýkoli automatický proces a vrátit se do stavu, v němž si plně uvědomujeme, co se doopravdy děje, vede přes dvě otázky:

 

Kým nebo čím jsem?

Co se tu děje?

 

Tyto dvě otázky jsou vaším nástrojem k prohlédnutí všech závojů života. Jakmile nabudete příslušných vědomostí, stačí vám tyhle dvě otázky, abyste se kdykoli mohli opět stát uvědomělými pozorovateli.  

 

Zdroj: Kniha: ********Tajemství sedmi závojů     Ruediger Schache