Reiki - jak obsáhlá mají být skripta pro výuku reiki?

Reiki - jak obsáhlá mají být skripta pro výuku reiki?

Má známá si dělala před časem kurs Miako Usuiho reiki I a obdržela skripta o asi 6 stránkách, zdá se mi to málo, vzhledem k tomu, že když třeba o reiki dosud nic nevíš, jak pak máš dál podle takových skript s reiki pracovat. Navíc chce její učitelka reiki za další následné konzultace a rady k reiki již placené honororáře. Chtěla jsem si u ní též udělat kurs reiki, ale toto mne zarazilo a tak bych ráda kurs u tebe, můžeš mi prosím, říci, jaká jsou tvá skripta a zda si poté také účtuješ za porady a podobně jako ona výše uvedená učitelka reiki? Daniela

  

Podívej se, jedním z nejdůležitějších kritérii pro kurs reiki je v první řadě si zjistit, jaký učitel na tebe čeká a co ti nabízí během kursu,ale i následně po něm. Nejlépe je, když si s takovým učitelem nejprve promluvíš a ujasníš spoustu věcí, které ti nejsou jasné, aby jsi toho do budoucna pak nemusela později litovat.

Říká se, že když je žák připraven, jeho učitel se poté sám již objeví. Jaký učitel, takový, jakého přesně ty potřebuješ v danou chvíli, kdy se rozhodneš pro reiki.

Správný či špatný učitel v podstatě neexistují, je takový, jaký má pro tebe být. Nic víc, nic mín.

Co se týče mých skritp pro reiki I. - mají v tuto chvíli asi 140 stránek textu. Ode všeho tak nějak něco, takový řekněme přehled o reiki ale i kolem reiki...

Časem však sama poznáš, že to není o skriptech, ale o učiteli a o tobě, co jsou platná sáhodlouhá skripta, když se nebudeš moci dál na něco optat a ujasnit si, čemu nerozumíš.

Co se týče peněz za náslené konzultace, vzhledem k tomu, že i ona učitelka musela věnovat spoustu času a rovněž i financí na svá vzdělání, je správné, že si za své služby následně i účtuje. Ani rohlík od pekaře nedostaneš zadarmo. Nicméně, je potřeba volit takovou řekněme, rozumnou formu spolupráce následně po kursu mezi učitelem a žákem, pokud je jeho dotaz jen všeobecný, či krátký, měl by učitel být pro žáka vždy přítomný i dál zadarmo, ovšem pokud po něm žák žádá dál konzultaci již např. pro svou práci s reiki, či pro někoho jiného, zde by si měl učitel následně jistou částku též vyúčtovat, samořejmě, podle opět složitosti případu aj. okolností. Pokud to totiž nedělá, znevažuje tak vlastně svoji práci. 

 

Vděčnost je Kouzlo.

  S láskou a úctou Iva   

 

Starší články i videa naleznete v Menu: Archiv 2010, Archiv 2011, Archiv 2012, Archiv 2013 a Archiv video.

 

© Cypyright fotky + text Iva Höllmüller  

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu zdroje www.reiki-oasa.cz.