Reiki - Otázky a Odpovědi

Praxe Reiki

 

Reiki je „inteligentní“

Reiki je obvykle popisována jako inteligentní energie. Myslí se tím především skutečnost, že Reiki ví, kde je jí v těle nejvíce zapotřebí a proudí tam sama od sebe. Praktikant pak nemusí přebírat žádnou zodpovědnost a také nepotřebuje vědět, co právě probíhá v těle klienta. Představ si, že chceš uhasit požár. Můžeš buďto polévat celý dům vodou, dokud se voda nedostane k samotnému ohnisku požáru nebo můžeš uhasit krb několika litry vody. Když se jako praktikant Reiki dáš k dispozici vším, co máš, a vytvoříš tak jakýsi výkonný orgán Reiki, pak se obraz změní: sám se staneš Reiki a sám rozhoduješ, kde je Reiki zapotřebí. Pokud toho nejsi schopen a nemáš dosud potřebnou jistotu při práci s Byosen, můžeš posílat Reiki na jednu z pozic na hlavě a pak bude tato energie automaticky proudit správným směrem.

 

Reiki proudí skrze poskytujícího i skrze přijímajícího

Protože Reiki proudí skrze oba zúčastněné, mnozí učitelé Reiki říkají, že poskytující zároveň dostává Reiki a tím léčí i sám sebe. To je sice hezká filosofie, je však správná pouze částečně. Poskytující i přijímající jsou samozřejmě oba nabiti energií, ale všechno, co člověk dělá – energetickou práci nevyjímaje – má své meze a svou cenu. A tyto meze musíš nalézt sám. Znal jsem kdysi člověka, jemuž jeho učitel Reiki řekl, že právě tehdy musí začít poskytovat Reiki druhým, když sám onemocní. Výsledkem bylo absolutní vydrancování těla i duše! Nikdy předtím ani potom jsem neviděl člověka, který by praktikoval Reiki a přitom byl až tak na konci svých sil.

Zjisti tedy, kolik sezení či terapií Reiki jsi schopen denně poskytnout, aniž by ses tím vyčerpával. Tyto hranice jsou totiž velmi individuální. Já osobně nedělám dobrovolně denně víc, než tři ošetření po 60 minutách.

 

Kdy je toho příliš?

Možná zaregistruješ, že se začínáš nějak častěji dívat na hodinky, že tě bolí celé tělo a nevíš, jak by sis sednul či jak by ses postavil, že si začínáš přát, aby čas běžel rychleji a aby už byl konec… to všechno jsou známky vyčerpání a přetížení. Je životně důležité, aby sis Reiki vždy spojoval s radostí a pohodou, jinak ti jednoho dne nepřinese již žádnou radost – a tím vznikne škoda.

Dalším důležitým bodem je fakt, že terapie Reiki se neomezuje pouze na energetickou práci, nýbrž že v sobě zahrnuje i psychologickou podporu. Hovoříš se svým klientem, nasloucháš mu, když mluví o svých radostech i strastech a to všechno tě stojí sílu a energii. Tento výdej energie musíš přidat na účet, jinak si jednoho dne řekneš: „Již nechci nemocné a problematické lidi ani vidět“. Víc k tomu v kapitole „Jak se otevírám“.

 

Jak se ochráním před negativní energií?

Stejně, jako se ochráníš před pozitivní energií – využiješ ji. Všechny duševní školy na světě mají jeden bod své práce společný: transformaci energie.

Nejlepší ochranou je úplné otevření (nejlepší ochranou je „žádná ochrana“ – to jsou slova učitelů tibetských technik) – za předpokladu, že prodléváš ve svém vlastním středu, že jsi svým vědomím v Dan Tien. Prostřednictvím ochrany nabízíš svému potenciálnímu protivníkovi třecí plochu, kterou potřebuje, aby na tebe mohl zaútočit. Kromě toho ochranným opatřením ještě dále posílíš svůj strach, když říkáš: „Mohu být poraněn.“ Zbav se tohoto postoje pokud možno co nejrychleji a soustřeď svou pozornost na to, abys byl co nejvíce otevřen. Více k tomuto tématu nalezneš v kapitole „Jak se otvírám.“

Existují školy, jež tvrdí, že terapií Reiki respektive zasvěcením do Reiki dochází k odpuštění a tím k uvolnění negativní energie klienta. Před touto energií, uvolněnou do volného prostoru je zapotřebí se chránit… všimni si, prosím, jak reaguješ na slova, která sis právě přečetl. Strach, stihoman, pocit viny a jejich důsledky nemají v Reiki žádné místo a my všichni bychom se měli naučit neposkytovat jim dobrovolně tento prostor.

 

Lehkost doteku

Říká se, že při terapii Reiki má poskytující pokládat své dlaně pouze lehce, jako by je chtěl na příslušné tělesné oblasti jen opatrně „zaparkovat“. I zde se však jedná o omezující pravidlo. Usui Sensei i Hayashi Sensei vyvíjeli při určitých technikách (při hlazení, poklepávání, masírování i při vtlačování symbolu posílení) určitý tlak (například Ketsueki Kokan, v knize „Techniky Reiki Dr. Hayashiho“). Mnohdy je pevnější stisk příjemnější a účinnější než příliš jemný dotek!

 

Překřížené ruce

Existují takové pozice rukou, v nichž je pohodlnější, když překřížíme ruce, i když to některé školy výslovně zakazují. Důvodem je, že energie prý nemůže řádně proudit, když má člověk zkřížené ruce. Na jednom semináři kdosi zpochybnil celou mou práci, protože jsem seděl na židli se zkříženýma nohama! Co by pak řekl jogínovi, sedícímu v lotosové pozici?

Posaď se tedy co nejpohodlněji a pracuj v pozici, která je pohodlná pro všechny oblasti těla. Paní Yamaguchi to vždy doporučovala jako pravidlo číslo jedna.

 

Pozvolný přechod

Pro přechod z jedné pozice na druhou doporučují mnozí učitelé Reiki, abychom nalezli pokud možno plynulý a pozvolný postup tohoto přechodu: nejprve pozvedneš jednu ruku a udržuješ tělesný kontakt druhou rukou. Prý se tak nepřenáší energetický tok. Podle mého to není ten pravý důvod a spíše se jedná o nové pravidélko v duchu new age.

Zaexperimentuj si někdy s přítelem, který je rovněž příznivcem Reiki. Když náhle sejmeš obě dlaně rychlým pohybem s těla přijímajícího, je to pro něj šok. Čím je přitom uvolněnější, tím je šok větší. Pozvedni tedy nejprve pomalu jednu ruku a pak teprve druhou. Ujisti se přitom, že jsi stále ještě v energetickém poli přijímajícího. Napovídá to o tvém respektu a laskavém postoji na všech úrovních – samozřejmě i na těch tělesných.

 

Kroužíme doleva či doprava

Některé školy učí, že ošetřující nebo zasvěcující se musí pohybovat kolem klienta či žáka vždy v určitém směru. Zaexperimentuj si s tím. Je možné, že se při tom či onom způsobu budeš cítit lépe.

Tato teorie možná pochází z buddhistických nauk. Tam se chodí kolem svátosti vždy ve směru hodinových ručiček. Já osobně se řídím tím, abych mohl pracovat co nejlépe a co nejpohodlněji…

 

Pravidlo pěti minut

Pokud dáváš Reiki po dobu pěti minut na místo, které je energeticky oslabeno, staženo nebo dokonce patologicky nemocné, asi se toho příliš mnoho nestane. Podle zkušeností potřebujeme v takové situaci na příslušnou pozici alespoň 15-20 minut. Při ošetřování chronických či životu nebezpečných onemocnění mohou naše ruce prodlévat na příslušné pozici i hodinu. Paní Yamaguchi se často nemohla po dobu 30 minut pohnout z pozice, se kterou začala. Obvykle to byla pozice na spáncích, na čele, na hlavě nebo na zátylku.

V mnohých školách se tvrdí, že praktikující druhého stupně Reiki může dokonce tuto pozici zkrátit až na dvě a půl minuty, protože má nyní více energie. To je ovšem absolutní šílenost!

 

Spuštění a vypnutí Reiki

Často bývám dotazován, jak vlastně spouštím Reiki. Na podobný dotaz vždy odpovídám otázkou. Zkus někdy vypnout Reiki. Takže, rituál před zahájením terapie nezaškodí, není však také bezpodmínečně nutný. Reiki proudí vždy, dokonce i ve spánku – z celého těla zasvěceného praktikanta. Mám jednu jasnozřivou známou, která pozná zasvěcence Reiki na ulici podle jejich fialové aury!

 

Velmi ráda Vás zasvětím do reiki Mistra Mikao Usuiho i do dalších krásných energetických systémů. Více informací naleznete zde.


 

Zdroj: Kniha: Praktický průvodce reiki  Frank Arjava Petter

  Knihu pro Vás rádi obstarají v osvědčeném, solidním a oblíbeném knihkupectví ZDE, spolu s milým dárkem pro Vás při každém nákupu