Reiki - pomáhá připraveným

Chceme-li léčit druhé, musíme nejdříve vyléčit svůj vlastní život

 REIKI pomáhá připraveným

 Stalo se módou absolvovat kurzy přírodního léčebného systému reiki. Ideálně co nejrychleji a bez zvážení, jak tento krok ovlivní náš život. Není proto divu, že nadšení „víkendových adeptů“ vystřídalo zklamání a mnohdy i vážné problémy pramenící z neschopnosti využít získaný energetický potenciál.

 

Reiki je léčitelská metoda, jejíž kořeny lze nalézt ve východních filozofiích. Předpokládá existenci energetických drah a center v lidském těle, jimiž proudí životní síla. Používat reiki může každý, kdo prošel tzv. zasvěcením. Při tomto rituálu, který má celkem tři stupně od základního až po mistrovský, naladí zkušený učitel adepta na příjem univerzální vesmírné energie. Tu pak může dotyčný používat k samoléčbě, léčení druhých, ale také pro svůj osobní rozvoj. Zasvěcení do systému reiki otevírá totiž cestu k dalším rozměrům reality, jež nám dříve zůstávaly utajeny. A právě na tento fakt si mnozí velmi těžko zvykají. Díky reiki se náhle stávají mnohem citlivějšími než dřív, což může do jejich životů vnést velký zmatek.

 

Tvoje bolest – moje bolest

 

„Mé vnímání světa se úplně změnilo,“ popisuje svou zkušenost po zasvěcení do reiki paní Soňa z Libušína. „Veškeré dění kolem jsem vnímala skrze sebe samu. Když jsem potkala někoho, kdo se usmíval a byl šťastný, celé tělo se mi naplnilo krásnou zářivou energií, která mnou pulzovala v tak mohutných vlnách, že se mi vždy málem podlomila kolena. Platilo to ale i naopak. Jakákoli nespravedlnost, násilí a dokonce i slovní hrubost mě dováděly k  záchvatům nezvladatelné lítosti. Bylo to naprosto vyčerpávající a já cítila, že jsem na konci sil. Naštěstí se jednalo jen o přechodné období. Asi po roce se vše vrátilo zpátky do normálu,“ říká paní Soňa. „Něco se však přece jen změnilo – od té doby vnímám radosti i trápení druhých s mnohem větší účastí,“ dodává.

 

Život na „horské dráze“

 

„Podstoupila jsem už dva stupně zasvěcení, proto jsem se rozhodla pro mistrovskou zkoušku, abych to měla kompletní,“ vypráví paní Zdeňka z Kladna. „Pár dní poté mě přepadl zvláštní pocit, že něco není v pořádku. Je obtížné popsat to slovy, ale měla jsem dojem, jako by přirozený chod událostí náhle nabral nebezpečnou rychlost. V následujících dvou letech se v mém životě odehrálo tolik věcí, jako by šlo nejmíň o dvacet let. Připadala jsem si jako na divoké horské dráze. Kolo osudu se roztáčelo stále víc a já neměla sílu vzdorovat.“

Paní Zdeňka tento jev, nazývaný také jako zrychlená karma, nakonec zvládla, ale musela v té době čelit vážným zdravotním problémům a hluboké partnerské krizi. „Tahle cenná lekce mě naučila vnímat život s mnohem větší pokorou než dřív. Když jsem si to konečně uvědomila a přestala s tím bojovat, problémy postupně odezněly. Bylo to však velmi náročné, protože jsem na nic podobného nebyla ani zdaleka připravená.“

Reiki je běh na dlouho trať a ten, kdo si myslí, že má tuto energii pevně v rukou, dříve či později zjistí, jak velmi se mýlil. Chceme-li, aby nám tato energie pomáhala, musíme začít s prací nejdřív sami na sobě. A právě to bývá ze všeho nejtěžší. Reiki mnohé bere, ale ještě více dává, zvláště přistupujeme-li k ní s otevřeným srdcem a upřímnou touhou pomáhat. Každopádně však více než jinde platí, že štěstí přeje připraveným...  

 

Zdroj: Květy 30/2010

 

 

 Tenhle článek jsem vám tu dnes opsala záměrně, abyste si trošku zase jednou přiblížili tématiku reiki.

Kdo mne zná, kdo má u mne dokonce již i kurs nějakého reiki, ví moc dobře, že první, co jsem mu na začátku řekla, když mne o kurs reiki požádal, že to bude nejen pro něj velmi přínosná energie, ale především hora práce sama na sobě a pokud do toho chce jít, musí se připravit na práci se sebou, pak že se začnou dít opravdu zázraky. Energie reiki tomu zázraku samozřejmě bez diskusí připomůže, stanete se opravdu citlivějšími, senzibilnějšími, ale zároveň paralelně se mnou, či s jiným učitelem, musíte začít se s těmito novými pocity vyrovnávat a hlavně jim rozumět, řekněme, trošku jinak, než doposud. Nic se něděje náhodně, to je známá věta i pro nereikisty, ale proč tomu tak je, co se to tu kolem nás právě dnes a denně děje, kam jdu a odkud jsem přišel. Ten, kdo pochopí, že vlastně díky reiki začíná vidět věci jinak, než doposud, už má napůl vyhráno. Začne se sám intenzivně zajímat o to, co s reiki dál může dokázat a brzy si uvědomí pod vedením dobrého učitele, že je za tím vším v životě mnohem víc, než by se na první pohled zdálo a začne klást otázky a hledat na ně odpovědi.

Někdy však odpovědi k naleznutí prostě nejsou, protože ne všechny věci se dají vysvětlit, alespoň ne ještě dnes. Kdo si uvědomí, jak je reiki mocná energie, začne s její pomocí a se svým duševním růstem a novým potencionálem bořit v sobě staré nefunkční vzorce a dívat se na svět jinýma očima.

 

K takovým stavům, které jsou v  článku popsány nahoře, nemusí dojít, pokud si vyberete skutečně dobrého učitele a hlavně také se nebudete poté ostýchat s ním všechny věci, které se kolem vás začnou dít, probírat. Správný učitel vás navede a poradí vám, jak se v tom všem vyznat, někdy cestu ulehčí, někdy vás záměrně v něčem nechá tápat, někdy vám pofouká svým reiki na dálku váš problém, aniž byste o tom vy právě věděli, někdy vás popostrčí, když vidí, že už dlouho stojíte na jednom místě a nehnete se, že jste se ev. i zasekli do nějakého problému, který je ve vašich očích v dané chvíli příliš na vás těžký, a někdy vám jen prostě a jednoduše bude naslouchat.

 

Opravdový učitel je jako most

a zve své žáky, aby po něm přešli;

a když jim umožní, aby přešli,

s radostným uspokojením se zhroutí

a povzbuzuje je, aby si postavili mosty vlastní.