Reiki tree - stromů Kurs

Reiki tree - stromů Kurs

Zasvěcení do stromů ze stromového kruhu

I.-IV. stupeň

 

1. stupeň

Zasvěcení do sedmi stromů ze stromového kruhu

 Jabloň -- Javor -- Ořech -- Kaštan -- Jasan -- Jilm -- Bříza

  Systém Tree reiki byl vyvinutý Hertou Beer a je velmi jednoduchý pro výuku.

Abychom do něj mohli být zasvěcení, potřebujeme mít jedno zasvěcení do klasického Usui systému reiki.

 

Tree reiki vychází z keltského kruhu stromů a umožní žákům pracovat s celkem 25 stromy. Stromy tvoří součást celku a je potřeba je brát jako samostatné bytosti se zvláštními vlastnostmi. 

 

V Tree reiki 1. stupně jsme nejprve zasvěceni do energie 7 stromů ze stromového kruhu,

 v Tree reiki 2. stupně jsme zasvěceni do dalších 8 stromů

 a v Tree reiki 3. mistrovského stupně do dalších zbylých 8 stromů

 Máme rovněž možnost, dodatečně pracovat také s duchy stromů a s meditačními kartami.

 V Tree reiki 4. stupně jsme zasvěceni do 3 mistrovských obrazů - symbolů.

 

Stromy jsou posvátné bytosti.

Kdo s nimi umí rozmlouvat,

kdo jim umí naslouchat,

ten se dozví pravdu….

 

 Pláču

 Pláču kvůli našim stromům.

Mí přátelé, co se vám stalo?

Velmi mne bolí, co vidím.

Polámaní, vykácení,

mí přátelé, je mi to moc líto.

 

Pláču kvůli našim řekám.

Mí přátelé, co to Vámi udělali?

Nikdo na Vás nepomyslel?

Sevřené a přehrazené,

žádný div, že se bráníte.

 

Pláču kvůli našim zvířatům.

Mí přátelé, co to jen s vámi dělají?

Vy přece také cítíte bolest, Vy to víte,

Vy znáte lidi,

nemyslí na Vás žádný z nich?

 

Pláču kvůli naší Zemi.

Za naši matku,

aby byla znovu tím, co dříve.

Jak bývalo kdysi dříve na této Zemi.

Bude se bránit, buďte si toho vědomi.....

 

 Pokaždé, když je na Zemi vyhuben jeden druh, přiblíží se člověk svému samotnému vyhubení opět o krok blíž.

Pokaždé, když zanikne jeden národ domorodých obyvatel, odebere se další člen velké lidské rodiny na cestu bez navrátu... Snad budeme schopni uvidět zázraky světa a vznešenost vesmíru, které se nacházejí všude mimo okraj malé mince, dříve, než v nás chtivost zakoření do hloubky.  

Berito KuwarU'wa, U'wa Traditional Authority

  Javor (acer platanoides) 11. - 20. 4.   a 14. - 23. 10.

 

 Říjen

Strom síly

Strom rozjímání

Symbol celistvosti vesmíru

Javorový člověk

 Má v sobě sílu ochránce. Javor vyzařuje energii. Má přirozené chování, není však člověk obyčejného života, vyniká nad ostatními svou fantazií a originalitou. Podobně jako strom javoru miluje volnost…….

 

Tree reiki - stromů :

Cena: 5.600,- Kč

Zasvěcení: 4 + symboly

Zasvěcení: 1 (ev. +900 Západní systém, neomezené) 

Předpoklady: absolvent kursu Mikao Usuiho reiki I, 

nebo jiného energetického systému, případně zkušenosti s energií

Kurs možno přímo u mne ve Vídni nebo jako dálkový.